Podstawa wszystkich działań Ashoki

Podstawą wszytskich działań Ashoki jest wybieranie i wspieranie Ashoka Fellows.

Od 40 lat Ashoka buduje i pielęgnuje największą sieć wiodących przedsiębiorców, innowatorów społecznych na świecie. Po wymagającym procesie wyboru, przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy zostają zaproszeni do dołączenia do społeczności Ashoki na całe życie. W społeczności Ashoka Fellows, każda osoba jest zaangażowana w działania wprowadzające trwałą zmianę na rzecz dobra wspólnego. Zachęcamy członków i członkinie Ashoki do wzięcia odpowiedzialności za społeczność, którą tworzą i współpracujemy z nimi, aby wspólnie budować świat, w którym każda osoba może być twórcą zmian na lepsze.

women in the forest, standing with sound detector

Działania Ashoki w Polsce

Fundusz Tutaj

Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania. Dlatego dzięki wsparciu grantowemu od Google.org, Ashoka stworzyła Fundusz Tutaj. Środki Funduszu przekażemy organizacjom pozarządowym w Polsce, na programy i inicjatywy wspierające dobrostan i rezyliencję osób z doświadczeniem uchodźczym. Przez przekazanie środków na działania długofalowe i testowanie nowych rozwiązań, chcemy pozytywnie wpłynąć na życie 500 000 osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce. O wsparcie Funduszu Tutaj można ubiegać się w ramach trzech ścieżek: Eksperymenty, Programy i Ekosystem.

Czytaj dalej

Hello Entrepreneurship

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski. Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga.

Czytaj dalej

Inwestuj w Impakt

Inwestuj w Impakt to jedyny w Polsce kurs inwestycji społecznych dla przedsiębiorców_czyń i managerów_ek, który pokazuje, jak wykorzystywać zasoby i umiejętności biznesu do tworzenia dobra.

Inwestuj to społeczność ludzi, którzy chcąc budować lepszą przyszłość, kształtują swoje firmy tak, by odnieść sukces i mieć realny wpływ na zagadnienia społeczne i środowiskowe, oraz inwestują czas, pieniądze i talenty dla dobra społecznego.

Czytaj dalej

Zmieniamy.org

Zmieniamy.org to biblioteka wiedzy i inspiracji o zmianie systemowej, która czerpie z doświadczeń Fundacji Ashoka, jej Członkiń i Członków. Ponad 40 lat pracy z wyjątkowymi ludźmi na całym świecie.

3,700+ przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych z ponad 90 krajów. Dziesiątki tysięcy inicjatyw i innowacji społecznych, na rzecz wspólnego dobra. Zapraszamy do skorzystania z tych zasobów. Każda i każdy z nas może czuć się zmianotwórcą w swoim otoczeniu. A Ashoka podpowie jak. Na Zmieniamy.org znajdą coś dla siebie zarówno zaawansowani changemakerzy i changemakerki, przedsiębiorcy_czynie społeczne, ale także osoby, które dopiero zaczynają przygodę z aktywizmem.

Czytaj dalej

Youth Leadership For Emerging Future

Youth Leadership For Emerging Future to program edukacyjny, sieciujący i grantowy, w którym Ashoka, Save the Children i Humanitarian Leadership Academy łączą doświadczenia sektora humanitarnego i perspektywę młodych liderów_ek działań społecznych, by wzajemnie się uzupełniały. Dzięki temu powstanie silna, wspierająca sieć młodych changemakerów_ek, którzy_re mają zasoby i możliwości, by podjąć działanie w obliczu wyzwania i trwale zmieniać świat wokół nich.

Czytaj dalej

Działania Ashoki na świecie

Ashoka Support Network

Ashoka Support Network, sieć osób wspierających Ashokę, to globalna społeczność zaangażowanych liderek i liderów, którzy wspierają i popierają wartości i wizję Ashoki, jednocześnie uwalniają swój potencjał jako twórcy zmian na lepsze dzieląc się swoimi zasobami i doświadczeniami.

Czytaj dalej

Next Now

Next Now ma na celu zmienić bieg historii, wspierając wizjonerskich twórców zmian i jednocząc ich wokół odważnych celów.

Razem zbudujemy lepszą przyszłość. Przyszłość, która rozwiązuje i przewiduje najpilniejsze wyzwania społeczne na świecie. Przyszłość, w której nikt nie pozostanie w tyle.

Ponieważ świat szybko się zmienia, czas na działanie jest teraz!

Czytaj dalej

Ashoka Wellbeing

Ashoka stwarza przestrzeń, by członkinie i członkowie Ashoki mogli tworzyć społeczność i rozwijać się,  aby doprowadzić do transformacji w ich życiu i pracy. Tworzymy nowy standard uwzględniający dobrbostan (wellbeing) w każdej definicji przywództwa i wpływu społecznego.

Czytaj dalej

Executive in Residence

Program Ashoki – Executive in Residence wspiera bliską współpracę między kadrą kierowniczą, a wiodącymi przedsiębiorcami społecznymi. Widzimy, że ta współpraca ma potencjał zmieniania dynamiki tradycyjnych rynków, zwiększania konkurencyjność i wywierania systemowego, trwałego wpływu na społeczeństwo.

Czytaj dalej

The Ashoka Globalizer

Program Globalizer łączy szeroką sieć podmiotów dokonujących zmian: biznes, administrację i organizacje społeczne. Zaczyna się od trzymiesięcznej fazy doradczej, w której zespół wsparcia doradców pro bono - wiodących konsultantów ds. strategii i liderów biznesu wysokiego szczebla - pomaga członkom Ashoki zastanowić się nad kluczowymi kwestiami i opracować solidną strategię zwiększania wpływu społecznego.

Czytaj dalej

Ashoka U

Ashoka U działa na poziomie instytucjonalnym, aby wprowadzić zmiany w edukacji milionów studentek i studentów, opierając się na wizji Ashoki: wizji świata, w którym każda osoba może być twórcą zmian na rzecz dobra wspólnego. Ashoka U współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi, żeby przełamywać bariery dla zmian instytucjonalnych i wspierać kulturę innowacji społecznych na całym uniwersytecie.

Czytaj dalej

Ashoka Changemakers

Ashoka Changemakers buduje globalny ruch, w którym każdy, w dowolnym miejscu, może podjąć działania w celu rozwiązania problemu społecznego w swojej społeczności. Pracujemy nad budowaniem tego ruchu, wspierając przedsiębiorczynie społeczne, innowatorów, liderki biznesu, decydentów i działaczki, którzy dokonują zmian, dostarczając nowatorskie analizy, ułatwiając przedsiębiorczość społeczną i tworząc silne partnerstwa, które napędzają ten ruch.

Czytaj dalej

Ashoka LeadYoung

LeadYoung to inicjatywa, która pozwala opowiedzieć historie pokazujące siłę młodych osób, które zidentyfikowały problem, zbudowały zespół i wspólnie stworzyły rozwiązanie. Historie te pomagają wszystkim zobaczyć nową rzeczywistość. Wszystko się zmienia, a to wymaga ponownego zdefiniowania, tego co oznacza „dorastanie”. To jest konieczne w XXI wieku, dlatego każda osoba powinna mieć okazję by ćwiczyć empatię, pracę zespołową, nowe przywództwo i wprowadzanie zmian.

Czytaj dalej

Minione działania Ashoki w Polsce

W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka działań, których obecnie nie kontynuujemy, ale cały czas korzystamy z wypracowanego dorobku. Wiele z tych materiałów może być użyteczne także dla Was.

NaprawiaMY z Veolią

Ashoka wraz z Funacją Veolia przeprowaziła w 2019 roku pilotaż, mający na celu upowszechniać ideę kawiarenek naprawczych w Polsce. Podczas pilotażu udało się zrealizować 10 kawiarenek naprawczych i przygotować wiele wartościowych materiałów umożliwiających ich skalowanie. Program jest kontynuowany przez Veolię i Akademię Rozwoju Filantropii, organizację członka Ashoki Pawła Łukasiaka.

Czytaj dalej

Działania ekosystemowe: Zmień Ja/My Polskę

Jak powiada afrykańskie przysłowie, potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko. Potrzeba też całego ekosystemu, by innowacje społeczne mogły się rozwijać. A jak mówi Bill Drayton, założyciel Ashoki: "Jest jeden czynnik, który determinuje sukces społeczny, jest to odsetek twórców zmian na lepsze (ang. changemakers) w społeczeństwie". Chcemy, żeby Polsce się udało.

Czytaj dalej

Społeczny StartUp

Za najbardziej ożywczą i w zasadzie pierwszą inicjatywę w środowisku polskiej ekonomii społecznej, która rozpoczęła nowoczesne podejście do przedsiębiorczości społecznej, można uznać Społeczny StartUp, rozpoczęty przez Fundację Ashoka w 15.04.2015 przez dzięki wsparciu UniCredit Foundation i we współpracy z Bankiem Pekao S.A. Wytypowano wówczas następujące branże: ochrona środowiska, edukacja, rozwój ekonomiczny, prawa człowieka, ochrona zdrowia, inne podstawowe potrzeby społeczne. Społeczny StartUp nie tylko wspierał innowacyjnych przedsiębiorców społecznych, ale także przywracał pojęciu “innowacyjny” właściwe znaczenie.

- prof. Bolesław Rok, "Startupy Pozytywnego Wpływu Radykalna Innowacja Społeczna"

Czytaj dalej

Szkoły z mocą zmieniania świata

Początkowo dostosowaliśmy naszą metodologię wyboru wiodących innowatorów społecznych (Ashoka Fellows), aby zidentyfikować i wybrać globalną sieć Changemaker Schools. W Polsce do sieci dołączyło 6 szkół. Jednak, w miarę postępów odkryliśmy wspólnie z zespołami wybranych szkół, że bardziej złożone ekosystemowe podejście do edukacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia systemowej zmiany o znaczącej skali. (...)

Liderki trzech Changemaker Schools postanowiły rozszerzyć misję Changemaker Schools i zaangażować całe społeczności szkolne, ale też indywidualnych nauczycieli w Wiosnę Edukacji. Więcej o wiośnie edukacji tutaj: http://wiosnaedukacji.pl/.

Kolejną inicjatywą, która wypoczątkowała z naszych współnych doświadczeń jest https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/.

Czytaj dalej

WzmocniONE

WzmocniONE to program wspierania inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości. Tym samym chcemy przyczynić się do budowania społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa.

W dzisiejszych realiach kobietom trudno uwierzyć w siebie, trudno im się przebić w różnych sferach życia, wciąż pokutują niekorzystne dla nich stereotypy i tradycyjny podział ról. Obywatelom trudno jest wyjść z utartych schematów. Tymczasem jesteśmy pewni, że bardziej aktywny udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, biznesowym jest niezbędny dla tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesności.

Czytaj dalej

Changemakers MasterClass

Changemakers MasterClass to przestrzeń edukacyjna dla tych innowatorek i innowatorów społecznych, którzy przyczyniają się do znaczącej zmiany społecznej, a chcą sięgnąć po jeszcze większy i trwalszy wpływ społeczny. Jest to zamknięty program edukacyjny dedykowany osobom, które wymykają się kryteriom innych programów wsparcia Ashoki. 

Czytaj dalej

Journey to Changemaker Certificate

Program Journey to Changemaker Certificate (J2CC) to akredytacja dla uczelni wyższych stworzona przez Ashokę.

Nowoczesna uczelnia wyższa powinna stwarzać swoim studentkom i studentom doświadczenie edukacyjne, które pomoże im w zdobywaniu i rozwoju różnorodnych kompetencji pozwalających młodym osobom być twórcami zmian na lepsze, zauważać problemy i starać się je rozwiązywać.

 

Czytaj dalej