Obszary działalności Ashoki

W świecie bardzo dynamicznych zmian Ashoka koncentruje się na trzech obszarach wspierając osoby w zrozumieniu i współtworzeniu zmian na rzecz wspólnego dobra:

1fellow_icon.png

Przedsiębiorczość społeczna

Ashoka wyłania wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczynie społeczne, którzy wzmacniają miliony, by aktywnie działały na rzecz wspólnego dobra.

3innovators_icon.png

Empatia & Młodzież tworząca zmiany

Tworzenie zmian zaczyna się od empatii. Ashoka promuje rozwijanie empatii u dzieci, by młodzież mogła aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie i rozwijać się w świecie dynamicznych zmian.

4tot_icon.png

Współpraca dla tworzenia zmian

By każda osoba mogła być sprawcza, musimy burzyć silosy i mury, organizować się w dynamicznych, otwartych zespołach, złożonych z mniejszych zespołów.

Co robimy

W ponad 90 krajach Ashoka wspiera wizję świata, w którym każda osoba może działać na rzecz wspólnego dobra wzmacniając ten globalny ruch w trzech etapach:

1resized_illus_identify_and_support.png

Identyfikowanie i wspieranie wiodących innowatorek i innowatorów społecznych na świecie

W niemal każdym zakątku świata znajdujemy i wspieramy przedsiębiorców społecznych, których innowacje rozwiązują głęboko zakorzenione problemy społeczne w sposób kompleksowy i trwały. Zapraszamy ich do dołączenia do społeczności Ashoki, zostania Ashoka Fellows. Umożliwiamy im realizację ich wizji i osiąganie jeszcze większego wpływu społecznego zapewniając wsparcie finansowe na wczesnym etapie i dożywotnie członkostwo w rozległej sieci innowatorów i innowatorek społecznych oraz partnerów. Następnie wykorzystujemy spostrzeżenia i wzorce ponad 3500 członkiń i członków Ashoki, aby lepiej zrozumieć, co będzie potrzebne w przyszłości i jak tworzyć nowe rozwiązania, by wspólnie budować lepszy świat.

Społeczność Ashoki (Venture & Fellowship)
Ashoka Support Network
Ashoka Globalizer
Ashoka Executive in Residence
Ashoka Wellbeing

illus_equip_everyone.png

Przygotowanie każdej osoby do bycia twórcą zmian na lepsze

Inspirujemy i dbamy, by społeczeństwa dawały przyzwolenie na wprowadzanie zmian, tak żeby każdy obywatel i każda obywatelka byli podmiotowi i sprawczy, a także mieli narzędzie niezbędne do wprowadzania zmian na rzecz wspólnego dobra. W szczególności koncentrujemy się na przygotowaniu kolejnego pokolenia, by sprawnie poruszało się w tym szybko zmieniającym się świecie, zapewniając wszystkim młodym ludziom niezbędne umiejętności społeczne.

Ashoka Changemakers
Ashoka Youth Venture

accelerate.png

Budowanie świata, w którym każda osoba może być twórcą zmian na lepsze

Mobilizujemy organizacje i sieci, aby przyłączyły się do nas w zmienianiu sposobu myślenia i przekształcaniu sposobu w jaki uczymy się, pracujemy i żyjemy razem, aby przyspieszyć wprowadzanie zmian dla dobra wspólnego. Współpracujemy ze szkołami, uniwersytetami, korporacjami, organizacjami sektora obywatelskiego, mediami i innymi wpływowymi organizacjami i osobami, aby wspólnie prowadzić ten ruch.

AshokaU
Ashoka Social Financial Services

Ashoka w Polsce

Krajowe i regionalne biura Ashoki na całym świecie współtworzą i współprowadzą Ashokę. Dzięki temu nasza globalna społeczność twórczyń i twórców zmian na lepsze może wyłapywać pojawiające się trendy, a także wiedzę i talenty innowatorów z licznych kultur i regionów. Zobacz pełną listę biur krajowych.
 

Zobacz pełną listę biur krajowych.

local_global_icon_w_padding.png
team bucharest

 

Nasz zespół

Członkowie i członkinie zespołu Ashoki pracują w ponad 35 krajach na świecie. Wspólnie tworzą silny zespół zbudowany z zespołów (ang. team of teams). Każdy członek i członkini zespołu jest samodzielnym, kreatywnym i efektywnym liderem bądź liderką, odnoszącym sukcesy w urzeczywistnianiu dobrych pomysłów.

Poznaj nasz zespół

Zobacz listę członków i członkiń zespołu z całego świata, którzy pomagają rozwijać świat, w którym każdy może być twórcą lub twórczynią zmian na lepsze

Zespół liderek i liderów Ashoki

Poznaj zespół liderów i liderek oraz globalny zarząd Ashoki

Pracuj w Ashoce

Odkryj możliwości rozwoju kariery z Ashoką

Ashoka zaprasza wszystkich, aby przyczynili się do współodpowiedzialności za budowanie ruchu "każdy może być twórcą zmian na lepsze" (ang. „everyone a changemker”). Jesteśmy innowatorkami i innowatorami społecznymi – liderkami i liderami zmian – z różnych sektorów i branż, którzy wdrażają nowe struktury i sposoby myślenia do naszych społeczności, przedsiębiorstw, szkół i sąsiedztw.

Darowizny pozwalają nam znajdować nowych innowatorów społecznych, wspierać członków i członkinie Ashoki oraz nawiązywać współpracę między Ashoka Fellows, biznesem, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami by innowacje społeczne były rozwiązaniami dla najpilniejszych globalnych problemów.