Najczęściej zadawane pytania

Kiedy Ashoka została założona?

Ashoka została założona w 1980 roku przez Billa Draytona w Waszyngtonie, D.C. Ashoka wybrała swoich pierwszych członków w Indiach w 1981 roku. Przeczytaj więcej informacji o historii Ashoki.

Gdzie są biura Ashoki?

Ashoka ma 35 biur na 5 kontynentach. Lista wszytskich biur Ashoki znajduje się tutaj.

Czy Ashoka specjalizuje się w konkretnym obszarze działań?

Przez współpracę i uczenie się od przedsiębiorczyń i przedsiębiorców społecznych, Ashoka identyfikuje schematy i kluczowe dźwignie zmian by pomóc społeczeństwu w uformowaniu nowej struktury, która sprawi, że każdy będzie mógł być twórcą bądź twórczynią zmian na rzecz wspólnego dobra. Obecnie Ashoka buduje i aktywizuje sieci osób by wprowadzić fundamentalne zmiany w doświadczeniu dorastania dzieci i młodych osób tak, by mogły zdobyć perspektywę, umiejętności i możliwości pozwalające na stanie się twórcami zmian na rzecz wspólnego dobra. Dzisiejsze idee Członków i Członkiń Ashoki wskazują obszary z potencjałem na największy rozwój jutro. Ashoka inwestuje w ludzi i wzorce przedsiębiorczości opartej na współpracy, które są niezbędne do tworzenia świata, gdzie każdy może być twórczynią bądź twórcą zmian. Obecne Inwestycje:

  • Wiodący przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie społeczne wprowadzający zmiany systemowe.
  • Każde dziecko dorasta praktykując empatię.
  • Każda młoda osoba praktykuje umiejętność empatii, przywództwa, pracy w grupie i wprowadzania zmian na rzecz wspólnego dobra.
  • Społeczeństwo działa jako elastyczny, otwarty zespół złożony z zespołów (ang. team of teams)

Kim jest przedsiębiorczyni, przedsiębiorca społeczny?

Przedsiębiorcy społeczni są osobami z innowacyjnymi rozwiązaniami na najbardziej naglące społeczne, kulturowe i środowiskowe wyzwania. Są ambitni i wytrwali – stawiając czoła znaczącym problemom i oferując nowe idee na zmiany na poziomie systemowym. Tworzą wartość, czy to poprzez organizację z sektora społecznego czy przedsiębiorstwo, która podtrzymuje i rozpowszechnia ich rozwiązanie. Jak mówi założyciel Ashoki Bill Drayton, „Nie ma nic silniejszego niż nowy pomysł w rękach przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni społecznej.”

Kim są Członkowie i Członkinie Ashoki (ang. Ashoka Fellows)?

Członkowie i Członkinie Ashoki, zwani też Ashoka Fellows, są wiodącymi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami społecznymi, których Ashoka wyróżniła za ich innowacyjne rozwiązania problemów społecznych oraz potencjał do zmiany schematów całego społeczeństwa. Demonstrują oni niezrównane zaangażowanie w odważne nowe pomysły oraz dowodzą, że współczucie, kreatywność i współpraca są ogromną siłą do zmiany. Członkowie i Członkinie Ashoki pracują w ponad 90 krajach na całym świecie w każdym obszarze wymagającym wsparcia.

Jak mogę polecić kandydata lub kandydatkę na Ashoka Fellow?

Jeśli znasz przedsiębiorcę lub przedsiębiorczynię społeczną, która robi niesamowite rzeczy, lub sama/sam nią jesteś, bardzo chętnie z Tobą porozmawiamy. Dowiedz się jak polecić kandydata lub kandydatkę na Ashoka Fellow.

Co znaczy “Ashoka”?

Ashoka została nazwana na cześć indyjskiego władcy Aśoki (w j. angielskim pisane również jako Ashoka), jednego z pierwszych wielkich społecznych przedsiębiorców na świecie. Po zjednoczeniu Indii w III wieku p.n.e, Aśoka odrzucił przemoc i stał się jednym z najbardziej tolerancyjnych, kreatywnych i globalnie myślących liderów w historii, zapoczątkowując innowacje w rozwoju gospodarczym i opiece społecznej. W sanskrycie słowo Ashoka oznacza “aktywny brak rozpaczy”.

Kim jest twórca, twórczyni zmian na rzecz wspólnego dobra (ang. changemaker)?

Twórcą bądź twórczynią zmian na rzecz wspólnego dobra jest każdy, kto podejmuje kreatywne działania by rozwiązać problem społeczny. Tacy twórcy i twórczynie chcą wprowadzić zmiany, które naprawdę mają znaczenie: zmiany społeczne lub jakiekolwiek inne zmiany, które pomogą ludziom. Twórcy i twórczynie zmian na rzecz wspólnego dobra empatyzują z innymi, identyfikują konkretne problemy i możliwości oraz dają sobie przyzwolenie na zrobienie czegoś z taką sytuacją, a potem używają kombinacji wiedzy, zasobów i determinacji by stawić temu czoła. Czytaj dalej o changemakerach.


Czym jest świat, gdzie każda osoba może być twórcą bądź twórczynią zmian na rzecz wspólnego dobra (ang. everyone a changemaker)?

Świat, gdzie każda osoba może być twórcą bądź twórczynią zmian na rzecz wspólnego dobra to świat, w którym co raz więcej ludzi skutecznie i pomysłowo odpowiada na problemy społeczne i taki, w którym każda osoba ma odwagę, umiejętności i wsparcie by przewodzić zmianom na lepsze. Taki świat jest zarówno bardziej odporny jak i bardziej włączający i otwarty, ponieważ każda osoba – bez względu na wiek czy pochodzenie – odgrywa rolę w kształtowaniu przyszłości. Ten nowy paradygmat ma znaczący wpływ na to jak dzieci dorastają i uczą się, jak miasta planują przyszłość, jak firmy myślą o talencie i strategii, jak filantropiści myślą o wpływie oraz jak społeczeństwa definiują sukces i rozwój.


Jestem dziennikarką, dziennikarzem i chcę przeprowadzić rozmowę z kimś z zespołu Ashoki – jak mogę skontaktować się z kimś takim?

W celu umówienia się na rozmowę prosimy o wypełnienie forumularza kontaktowego.

Jak mogę zacząć pracować lub stać się wolontariuszem, wolontariuszką w Ashoce?

Szukamy kreatywnych i skutecznych liderek i liderów z dorobkiem urzeczywistniania dobrych pomysłów. Jeśli ten opis przypomina Ci siebie, zapoznaj się proszę z kryteriami zatrudnienia oraz napisz do nas.

Jak mogę wesprzeć finansowo Ashokę?

Możesz dokonać wpłaty online albo zaangażować się w nasze działania. Więcej informacji tutaj.


Jaki jest status prawny Ashoki w USA? A jaki w Polsce?

Ashoka jest zarejestrowana w Stanach jako 501(c)3. W Polsce Ashoka jest Fundacją - Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego.