Raporty roczne

Status prawny i finansowy:
•    Ashoka jest zarejestrowaną organizacją non-profit 501 (c) 3 w Stanach Zjednoczonych
•    TAX ID#: 51-0255908
•    Ashoka w Polsce jest zarejestrowana jako Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego pod adresem Michała Paca 40 w Warszawie. KRS: 000018479, NIP: 1132568382
•    Ashoka jest finansowana przez osoby prywatne, fundacje i przedsiębiorców z całego świata
•    Ashoka nie przyjmuje finansowania od podmiotów rządowych
•    Indywidualne i instytucjonalne fundusze kapitałowe zapewniają długoterminową stabilność Ashoki

    Raport wpływu społecznego (raporty dostępne w języku angielskim):

    Doroczne Raporty Ashoki Globalnej:

      Rapoty z minionych lat:

      Sprawozdania finansowe: