Wszyscy partnerzy Ashoki

Partnerzy Ashoki współpracują, aby inwestować w osoby i wzorce kolaboratywnej przedsiębiorczości, które są niezbędne w świecie, w którym każdy może być twórczynią lub twórcą zmian.