Rola empatii w ciągle zmieniającym się świecie

W świecie szybkich zmian społeczeństwo staje w obliczu rosnącej liczby złożonych wyzwań i możliwości. Zapewnienie, że będą rozwiązania, dla wszystkich pojawiających się problemów społecznych, wymaga skutecznej współpracy i umiejętności organizowania się w płynne zespoły złożone z zespołów, w których każda osoba aktywnie uczestniczy i przewodzi zmianom.

Skuteczna współpraca w takim środowisku jest możliwa tylko dzięki empatii: umiejętności rozumienia i reagowania na uczucia innych. W świecie, w którym każda osoba może być twórcą zmian na lepsze, empatia jest tak fundamentalna jak czytanie, pisanie i matematyka. Stwarza to nowy imperatyw społeczny, aby zapewnić, że każde dziecko w pełni rozwija wrodzoną zdolność do empatii.

Sto lat temu przyspieszające zmiany doprowadziły do tego, że społeczeństwo wymagało od wszystkich, by umieli czytać i pisać. W wielu krajach udało się całkowicie wyeliminować analfabetyzm, a na całym świecie uczyniono niesamowity postęp w tym obszarze. Teraz w świecie ciągłych, szybkich i wielokierunkowych zmian społeczeństwo potrzebuje, aby każda osoba była twórcą zmian na lepsze. Dlatego każda młoda osoba, ale też każdy rodzic i wszystkie wychowawczynie, nauczycielki, edukatorki (jak i mężczyźni wykonujący te zawody) współtworzyli nowy paradygmat sukcesu w dorastaniu - i życiu – tworzenie zmian dla dobra wspólnego.

Przygotowanie do #LeadYoung (przewodzenia zmianom w młodym wieku)

Nasze rozumienie, że młode osoby mogą być twórcami zmian na lepsze pochodzi bezpośrednio z naszej społeczności 3500 członkiń i członków Ashoki. 55 procent Ashoka Fellows pracuje bezpośrednio z młodymi ludźmi, a z tej grupy 53 procent powierza młodym ludziom wiodące inicjatywy i projekty w organizacjach. Co więcej, prawie połowa naszych członków Ashoki rozpoczęła pierwsze inicjatywy rozwiązujące problemy społeczne zanim ukończyli 21 lat.

Budowanie ruchu społecznego z kluczowymi partnerami

W Ashoce codziennie budujemy i wspieramy społeczność liderek i liderów zmian, którzy widzą, że świat wymaga teraz od każdego, by był twórcą zmian. Wraz z członkami i członkiniami Ashoki i młodymi osobami współpracujemy, żeby przekształcać instytucje i kultury na całym świecie, tak aby wspierały one wprowadzanie zmian na rzecz dobra wspólnego. Wśród naszych kluczowych partnerów są uczelnie wyższe, szkoły, organizacje zrzeszające młodych ludzi, liderzy społeczności, uczelnie pedagogiczne, związki nauczycieli, organizacje religijne, partnerzy medialni, wydawcy, a także przedsiębiorcy i liderzy rządowi.

Programy wzmacniające empatię i pozwalające młodym ludziom być twórcami zmian na lepsze

Zachęcamy do zapoznania się z różnymi działaniami i programami Ashoki podejmowanymi, by wzmacniać wprowadzanie zmian na lepsze wśród młodych ludzi. Zaangażuj się w działania Ashoki i pomóż nam budować świat w którym wszyscy możemy aktywnie działać na rzecz dobra wspólnego:

Ashoka U

Ashoka U działa na poziomie instytucjonalnym, aby wprowadzić zmiany w edukacji milionów studentek i studentów, opierając się na wizji Ashoki: wizji świata, w którym każda osoba może być twórcą zmian na rzecz dobra wspólnego. Ashoka U współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi, żeby...
Czytaj dalej