Umiejętności społeczne niezbędne do wprowadzania zmian

Źródło: Ashoka Poland

6 filmów o 6 umiejętnościach społecznych, których rozwijanie pozwala młodym osobom stawać się podmiotowymi i sprawczymi.

Filmy zostały zrealizowane we współpracy z Ashoka Changemaker Schools.

Empatia

Uważność

Kreatywność

Praca w grupie

Przywództwo

Gotowość do wprowadzania zmian