Członkowie i członkinie Ashoki są wiodącymi przedsiębiorcami społecznymi na świecie. To oni wprowadzają nowe, innowacyjne rozwiązania przemieniające systemy społeczne, budując wspólne dobro dla wszystkich osób i poprawiając życie milionów ludzi na świecie. Ashoka Fellows wytyczają nowe drogi, tworzą nowe mapy, dają wskazówki, stawiają drogowskazy, żeby każda osoba mogła się rozwijać. W dzisiejszym świecie członkinie i członkowie Ashoki są najlepszymi wzorami do naśladowania.

 

Find Ashoka Fellows

Opcje wyszukiwania

Czy znasz kogoś, kto ma przełomowy nowy pomysł na rozwiązanie problemu społecznego? Czy ta osoba jest kreatywna i przedsiębiorcza i rozwiązuje ważny problem społeczny? Powiedz nam o tej osobie.

Wesprzyj członkinie i członków Ashoki swoim czasem i umiejętnościami.

Darowizny pozwalają nam znajdować nowych innowatorów społecznych, wspierać członków i członkinie Ashoki oraz nawiązywać współpracę między Ashoka Fellows, biznesem, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami by innowacje społeczne były rozwiązaniami dla najpilniejszych globalnych problemów.