Polityka Prywatności Ashoki

Data wejścia w życie: 17 maja 2021 r.

WPROWADZENIE

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) służy wyjaśnieniu praktyk Ashoki („Ashoka”, „nas” lub „my”) dotyczących sposobu wykorzystania gromadzonych informacji oraz Państwa możliwości, co do sposobu, w jaki dane, które umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Państwa zidentyfikowanie („Dane Osobowe") są gromadzone i wykorzystywane w witrynach Ashoki (łącznie „Strona”). Jesteśmy organizacją założoną w Stanach Zjednoczonych z siedzibą przy 1000 Wilson Blvd., Suite 1900 Arlington, VA 22209 USA. W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” jesteśmy Administratorem danych i naszym przedstawicielem w UE jest ASHOKA gemeinnützige GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca na rzecz interesu publicznego typu gGmbH), z numerem wpisu spółki do rejestru FN 362512g, z siedzibą w Wiedniu, pod adresem Haus der Philanthropie, Schottenring 16,3. OG, 1010 Wiedeń, Austria. Państwa Dane Osobowe używamy wyłącznie zgodnie z nastepującymi zasadami i przestrzegając obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, w tym RODO.

Oficjalnym językiem niniejszej Polityki Prywatności jest język angielski, o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Polityki Prywatności mają wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku sporu odnośnie interpretacji lub rozbieżności występujących pomiędzy językiem angielskim, a jakimkolwiek innym językiem, obowiązywać będzie język angielski.

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi zasadami, aby zrozumieć i dowiedzieć się, w jaki  sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe. Jeśli w całości bądź częściowo nie zgadzacie się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać Strony. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od powyższej daty wejścia w życie, wymienionej powyżej, i może ulec zmianie, jak określono poniżej w „Zmianach Polityki Prywatności Ashoki”.

ZBIERANE PRZEZ NAS DANE

Serwery Strony zbierają podczas wizyt na Stronie standardowe dane protokołu internetowego. Informacje te służą do naprawiania błędów w działaniu Strony, w tym polepszania wydajności oraz zwiększania bezpieczeństwa Strony. W przypadku niektórych chronionych hasłem sekcji strony, takich jak Katalog Fellowsów, liczymy liczbę wywołań i logowań w aplikacji związanych z zalogowanym użytkownikiem w celu wyróżnienia najbardziej aktywnych użytkowników w aplikacji. Oprócz dzienników serwera Strona korzysta również z usługi Google Analytics w celu ustalenia, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do Strony i z niej korzystają poprzez zbieranie takich informacji jak dane statystyczne i dane telemetryczne, w tym Państwa adres IP w formacie anonimowym. Informacje te są wykorzystywane do zestawiania zbiorczych statystyk dotyczących funkcjonowania i korzystania ze Strony, przykładowo podczas uzyskiwania dostępu do Strony, strony, które odsyłają odwiedzających na naszą Stronę i inne informacje, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób jest wykorzystywana Strona i jak można ją ulepszyć w przyszłości.

Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies (first-party-cookies) do śledzenia interakcji użytkownika, które podobnie jak w naszym przypadku, służą do gromadzenia informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej Strony. Informacje te są wykorzystywane do opracowywania raportów i ulepszania naszej Strony. Raporty ujawniają trendy witryny bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Możecie Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Google Analytics bez wpływu na Państwa dostęp do naszej Strony. Więcej informacji dotyczących wyłączenia zbierania danych przez Google Analytics we wszystkich witrynach, z których Państwo korzystacie, dostępnych jest na stronie Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zasadniczo, podczas Państwa odwiedzin na Stronie tylko losowo zbieramy takie dane jak Państwa adres IP i/lub informacje o Państwa przeglądarce lub komputerze, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu dostęp do Strony i odpowiednich treści. Istnieją jednak strony, na których może być konieczne podanie lub zaktualizowanie dodatkowych danych osobowych, aby zarejestrować się, przekazać darowiznę, edytować swój profil, skontaktować się z nami, zażądać wiadomości i aktualizacji lub przeprowadzić inne transakcje za pośrednictwem aplikacji.

Te Dane Osobowe obejmują:

 • Imię i nazwisko, adres, adres witryny, nazwa użytkownika w mediach społecznościowych, fotografia, aktualne zajęcia, preferowany język, i dane kontaktowe;
 • Organizacja (w tym nazwa organizacji, witryna, numer telefonu i adres), dziedziny pracy, języki i lokalizacja;
 • Wyniki wszelkich ankiet, w których zgodzili się Państwo udzielić odpowiedzi.

Ponadto możecie Państwo dostarczyć Dane Osobowe poprzez Stronę w ramach wniosku aplikacyjnego o zatrudnienie za pośrednictwem podstrony z Ofertami Pracy („Job Board”). Takie Dane Osobowe obejmują:  

 • Imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe, zdolność do pracy w kraju, w którym ubiegają się Państwo się o zatrudnienie oraz wszelkie informacje, jakie możecie Państwo przekazać lub dodać do „Job Board”.
 • W związku z Państwa aplikacją otrzymujemy informacje od stron trzecich, takich jak osoby polecające i rekrutujące.

Możecie nam Państwo również przekazać Dane Osobowe dotyczące innych osób, na przykład w celu zarekomendowania kandydata na członka Ashoka Fellow lub polecenia jakieś osoby do pracy. W ramach tego procesu należy przekazać nam Dane Osobowe dotyczące innych osób niż Państwo, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, lokalizacja, organizacja, dziedziny pracy i inne informacje powiązane. Wyrażają Państwo zgodę i potwierdzają, że na dostarczenie nam tych Danych Osobowych, otrzymali Państwo zgodę tej osoby przed ich przekazaniem.

CEL PRZETWARZANIA GROMADZONYCH DANY OSOBOWYCH

Jako że naszym uzasadnionym interesem jest uwzględnianie Państwa potrzeb i zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszych produktów i organizacji, będziemy wykorzystywać Państwa informacje w celu: przetwarzania darowizn, dostarczania żądanych informacji o naszej organizacji, oceny kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i o członkostwo Ashoka Fellow, zaktualizuj profil, w odpowiedzi na prośby o informacje lub w celu kontaktu z pracownikami Ashoki oraz w zakresie przetwarzania udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w przekazanych przez Państwa ankietach. Wykorzystujemy również zgromadzone Dane Osobowe w celu ulepszania Strony i zapewnienia, że treść Strony jest Państwu oraz Państwa urządzeniu prezentowana w najbardziej efektywny sposób; w zakresie administrowania Stroną oraz w związku z wewnętrznymi operacjami w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testy, badania, w celach statystycznych i ankietowych lub do zapewnienia Stronie bezpieczeństwa i ochrony.

Za Państwa zgodą będziemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do przesyłania Państwu informacji, które według nas mogą być dla Państwa ważne, w tym newslettery i informacje marketingowe. Możecie Państwo w dowolnym momencie odwołać tę zgodę, korzystając z linku „unsuscribe” (wypisz mnie) lub kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected].

Państwa Dane Osobowe będziemy udostępniać naszym partnerom, podmiotom stowarzyszonym, konsultantom i dostawcom. W ramach łączących nas umów z tymi kontrahentami, Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane z zachowaniem poufności, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego zadania i w żadnych innych celach. Zlecamy również innym firmom i osobom prywatnym (łącznie „Usługodawcy”)  do sprawowania funkcji w naszym imieniu:

 • Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców Click and Pledge oraz Stripe w zakresie bezpiecznego przetwarzania transakcji płatniczych dokonywanych kartami kredytowymi.  Więcej informacji znajduje się w Polityce PrywatnościClick and Pledge oraz Polityce Prywatności Stripe;
 • Korzystamy z usług zewnętrznych, Google Analytics, do zbierania standardowych danych protokołu internetowego i szczegółowych informacji na temat wzorców zachowań odwiedzających. Czynimy to, aby dowiedzieć się na przykład, jaka jest liczba odwiedzających poszczególne części strony. Informacje te przetwarzane są bez identyfikowania jakichkolwiek osób. Nie podejmujemy prób ani nie zezwalamy Google na próbę identyfikacji osób odwiedzających naszą witrynę. Więcej informacji na temat praktyk Google Analytics dotyczących ochrony prywatności można uzyskać w ich Polityce Prywatności;
 • Korzystamy z zewnętrznego dostawcy, Form Assembly, do bezpiecznego przetwarzania danych z formularzy przesłanych za pośrednictwem strony. Więcej informacji na temat praktyk Form Assembly dotyczących ochrony prywatności można uzyskać w ich Polityce Prywatności;
 • Korzystamy z zewnętrznego dostawcy, Salesforce, do zarządzania danymi, które wykorzystujemy dla ułatwienia naszej komunikacji, w celu rejestrowania darowizn i w procesie wyboru kandydatów. Więcej informacji na temat praktyk Salesforce dotyczących ochrony prywatności można uzyskać w ich Polityce Prywatności;
 • Korzystamy z  zewnętrznego dostawcy, DotMailer, w celu dostarczania naszych wiadomości e-mail. Gromadzimy statystyki dotyczące otwierania wiadomości e-mail i kliknięć przy użyciu technologii, które są standardem w branży, aby pomóc nam monitorować i ulepszać naszą komunikację. Więcej informacji na temat praktyk DotMailer dotyczących ochrony prywatności można uzyskać w ich Polityce Prywatności;
 • Korzystamy z usług zewnętrznych, Amazon Web Services, do hostowania naszej witryny.  Losowo zbieramy standardowe dane protokołu internetowego, w celu możliwości rozwiązywania problemów z infrastrukturą strony. Więcej informacji na temat praktyk Amazon Web Services dotyczących ochrony prywatności, można uzyskać w ich Polityce Prywatności;
 • Korzystamy z usług zewnętrznych, Cloudflare, aby zabezpieczyć Stronę i poprawić wydajność. Więcej informacji na temat praktyk Cloudflare dotyczących ochrony prywatności, można uzyskać w ich Polityce Prywatności;
 • Korzystamy z usług zewnętrznych, Jobvite, w celu udostępnienia funkcji śledzenia kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie. Gromadzimy dane osobowe kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ashoce wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak referencje, które wspierają ten proces, w zakresie identyfikacji i oceny Państwa pod kątem zatrudnienia, ustalenia i weryfikacji Państwa kwalifikacji, sprawdzania referencji, kontaktowania się z Państwem, co obejmuje wysyłanie Państwu powiadomień o nowych ofertach pracy, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom lub profilowi, a jeśli zostaną Państwo wybrani spośród kandydatów, sporządzenie dla Państwa wpisu o zatrudnieniu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności, można uzyskać w ich Polityce Prywatności.

Podejmujemy odpowiednie działania, aby zapewnić, że ci Usługodawcy zachowują w poufności Państwa Dane Osobowe i wykorzystują je tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań i w żadnych innych celach.

Dokonane darowizny na rzecz Ashoki za pośrednictwem Strony są przetwarzane przy użyciu systemu płatności dostawcy zewnętrznego. Informacje o karcie kredytowej/debetowej są przechowywane przez stronę świadczącą usługi płatnicze i powiązany bank, jeśli jest to konieczne dla realizacji wpłat Państwa darowizny. Dane szczegółowe Państwa karty kredytowej/debetowej będą zachowane na przyszłe transakcje przez podmiot przetwarzający wyłącznie za Państwa zgodą. Jeśli w późniejszym czasie będą chcieli Państwo zrezygnować z przechowywania tych danych, prosimy skontaktować się z nami na [email protected], abyśmy mogli zlecić podmiotowi przetwarzającemu, Państwa żądanie usunięcia tych danych.

GROMADZENIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będziemy przechowywać w następujący sposób:

 • dane techniczne (np. adres IP, informacje o urządzeniu) zbierane losowo podczas odwiedzania Strony, są przechowywane przez 90 dni;
 • dane dotyczące aktywności w aplikacji będą przechowywane przez 30 dni;
 • dane w aplikacji będą przechowywane przez czas nieokreślony;
 • gdy zapiszą się Państwo do naszego newslettera, przechowujemy Państwa dane, dopóki nie otrzymamy rezygnacji z subskrypcji. Wówczas będziemy zachowywać tylko te dane, które umożliwiają nam respektowanie Państwa preferencji dotyczącej rezygnacji z subskrypcji;
 • jeśli przekazują nam Państwa darowiznę za pośrednictwem Strony, będziemy zachowywać Państwa dane w celu realizacji Państwa wpłaty i zapewnienia, że transakcje te będą mogły być odpowiednio przetwarzane, rozliczane, refundowane lub zwrotnie opłacone w celu ułatwienia identyfikowania przypadków oszustwa, przestrzegając przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak i innych przepisów i regulacji, które obowiązują nas,   jak i naszych dostawców usług finansowych;
 • jeśli ubiegacie się Państwo o stanowisko w Ashoce, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny w celu ułatwienia procesu zatrudnienia, do informowania Państwa o nowych ofertach pracy, które pasują do Państwa zainteresowania lub profilu – w obu przypadkach nie dłużej niż dwa (2) lata bez ponownego potwierdzenia Państwa zainteresowania. Jeśli zostaną Państwo wybrani spośród kandydatów, Państwa dane będą przechowywane jako część akt pracownika przez cały okres zatrudnienia i przez kolejne 6 lat po zakończeniu zatrudnienia.

Pod koniec okresu przechowywania możemy dokonać zbiorczych zapisów Państwa danych w anonimowym formacie, w celu zrozumienia historycznych zachowań i ulepszenia Strony.

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane dłużej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub nakazane przez sąd i/lub jest to konieczne w celach obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Ashoka działa na całym świecie i Państwa Dane Osobowe zostaną przekazane Usługodawcom zlokalizowanym w kraju innym niż miejsce Państwa zamieszkania – w szczególności w Stanach Zjednoczonych, w celu świadczenia żądanych przez Państwa usług. Udostępniamy Państwa Dane Osobowe naszym Usługodawcom, aby mogli świadczyć usługi w naszym imieniu. Wymagamy od naszych Usługodawców podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem, dostępem lub modyfikacją.

W przypadku użytkowników przekazujących Dane Osobowe w ramach ubiegania się o zatrudnienie przez Tablicę z Ofertami Pracy udostępniamy Państwa osobami udzielającymi referencji, w celu Państwa identyfikacji oraz dostarczenia referencji.

W przypadku użytkowników w UE zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas eksportu Państwa Danych Osobowych poza obszar EOG, co obejmuje:

 • Klauzule Modelowe: Dane osobowe, które od Pana/Pani zbieramy, będą przekazywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych/przetwarzane w Stanach Zjednoczonych zgodnie z modelowymi umowami Komisji dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich.

O ile nie określono inaczej, nie bedziemy sprzedawać żadnych Danych Osobowych, które podają Państwo za pośrednictwem Strony bez Państwa uprzedniej pisemnej zgody.

Udostepniamy Państwa dane organom ścigania, urzędom lub innym organizacjom, gdy jest to nakazane przez prawo lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że jest to w uzasadniony sposób wymagane, w celu:

 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, procesowych czy na wniosek;
 • egzekwowania  naszych warunków handlowych i innych postanowień, w tym dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia tych warunków;
 • wykrywania, zapobiegania lukom w zabezpieczeniach, oszustwom lub problemom technicznym; lub
 • ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa względnie naszych użytkowników, strony trzeciej lub społeczeństwa zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi (w tym wymiana informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczania ryzyka kredytowego).

Przekazujemy również Państwa dane stronom trzecim:

 • w przypadku, kiedy sprzedamy lub kupimy jakieś przedsiębiorstwo lub aktywa, udostępnimy Państwa dane potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywów; lub
 • jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostały zakupione przez stronę trzecią, w takim przypadku przeniesione aktywa, będą zawierać dane o Państwu, które zostały przez nas zgromadzone.  

Ashoka będzie przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych dotyczących Państwa Danych Osobowych i w inny sposób podejmuje uzasadnione starania, aby poddać Państwa Dane Osobowe takiej samej ochronie, jak przed przekazaniem. Jeśli Państwa Dane Osobowe podlegają innej polityce prywatności, Ashoka będzie przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych i w inny sposób dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o takich zmianach.

Mieszkańcy Kalifornii w Stanach Zjednoczonych są uprawnieni do żądania ujawnienia informacji. Ashoka powiadomi Państwa, o Państwa prawie do zapobiegania udostępnianiu Państwa Danych Osobowych, a także o nieodpłatnych sposobach tego dokonania. Aby otrzymać takie powiadomienie, prosimy Państwa o przesłanie pisemnej prośby na adres podany poniżej, w której poinformują Państwo o swoim  wyborze „California Customer Choice Notice".

COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Technologie śledzenia, zwane tutaj w celu uproszczenia jako cookies, służą do gromadzenia i przechowywania niewielkich informacji o działaniach Państwa przeglądarki. Są one na ogół używane w celu zapewnienia szeregu funkcji, takich jak zarządzanie sesjami, odtwarzania multimediów i monitorowania wydajności. Podczas odwiedzania Strony przez Państwa, cookies są umieszczane w przeglądarce przez nas lub Usługodawców w celu rejestrowania informacji o Państwa preferencjach  i zwyczajach przeglądania Strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies i sposobów zarządzania nimi, prosimy odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/. Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

 • Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich treści, w tym informacji o aktywnych użytkowników;
 • Umożliwiania odtwarzania multimediów i integracji mediów społecznościowych;
 • Zapewnienia dostępności funkcji zarządzania sesjami i zabezpieczeń;
 • Poprawy wydajności Strony i trafności treści.

Więcej informacji na temat rodzajów cookies, które używamy na Stronie i sposobów ich kontrolowania, można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie dotyczącej plików cookie, która jest dostępna pod następującym linkiem i stanowi część niniejszej Polityki Prywatności.


POWIĄZANE STRONY

Dla Państwa wygody, na Stronie mogą być oferowane odnośniki, która przekierowują na inne  witryny („Powiązane Strony”). Nie ponosimy za nie odpowiedzialności, a niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do praktyk dotyczących ochrony prywatności Powiązanych Stron lub żadnych firm, których nie jesteśmy właścicielami lub ich nie kontrolujemy. Powiązane Strony mogą gromadzić informacje oprócz tych, które zbieramy my na Stronie. Nie obsługujemy żadnej z tych Powiązanych Stron, usług lub produktów opisanych lub oferowanych na tych Powiązanych Stronach czy też treści zawartych na tych Powiązanych Stronach. Zachęcamy do odszukania i zapoznania się z polityką prywatności Powiązanej Strony, aby zrozumieć, w jaki sposób dane, które są od Państwa zbierane, są chronione i wykorzystywane.

DZIECI

Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od takich dzieci. Jeśli stwierdzimy, że nieświadomie zgromadziliśmy Dane Osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć takie dane z naszego  Serwisu, rejestry i bazę danych. Jeśli Państwo stwierdzą, że nieświadomie zebraliśmy Dane Osobowe od dziecka w wieku poniżej 18 lat, prosimy niezwłocznie skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

Każdy mieszkaniec Kaliforni, który jest poniżej osiemnastego (18) roku życia i zarejestrował się do korzystania ze Strony, i który udpostępnił kontent, albo informacje na Stronie, może oczekiwać usunięcia kontaktując się z Ashoką pod adresem [email protected] wyszczególniając miejsce zamieszczenia treści lub informacji oraz poświadczając, że zostały one zamieszczone. Ashoka, w dobrej wierze, dołoży wszelkich starań, aby usunąć tę wiadomość z publicznego widoku lub uczynić ją anonimową, tak aby osoba niepełnoletnia nie mogła zostać zidentyfikowana indywidualnie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Ten proces usuwania nie może zapewnić całkowitego lub całościowego usunięcia. Na przykład strony trzecie, takie jak wyszukiwarki internetowe i inne strony, nad którymi Ashoka nie sprawuje kontroli, mogły ponownie opublikować lub zarchiwizować takie treści.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, dostępem lub modyfikacją. Szyfrujemy informacje przesyłane i wyświetlane przez Stronę za pomocą technologii TLS (Transport Layer Security). Szyfrując te dane, TLS próbuje uniemożliwić komukolwiek ich odczyt podczas poruszania się po internecie. Niestety transmisja informacji przez internet lub pocztę e-mail nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych za pośrednictwem Strony lub przez pocztę e-mail. Każda transmisja odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Po otrzymaniu informacji od Państwa podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem, dostępem lub modyfikacją.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Mają Państwo prawo dostępu do Danych Osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. W zakresie dozwolonym przez prawo mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia swoich Danych Osobowych, żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, z wyjątkiem celów przechowywania w określonych okolicznościach, oraz do otrzymania kopii swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Możemy odrzucić Państwa prośbę o poprawienie lub usunięcie Państwa Danych Osobowych, jeśli będzie to konieczne, np. w kontekście sporu prawnego lub zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych w zakresie przesyłania materiałów marketingowych, w tym tworzenia profili do tych celów, a my zaprzestaniemy przetwarzania Danych Osobowych w tym celu.

REKLAMACJE

Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację na sposób, w jaki przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, prosimy o uprzedni kontakt z nami pod adresem [email protected]. Dołożymy starań, aby rozpatrzyć Państwa reklamację tak szybko, jak to możliwe. Pozostaje to bez uszczerbku dla Państwa prawa do wniesienia roszczenia do organu nadzorującego ds.ochrony danych w kraju UE, w którym Państwo mieszkają lub pracują, jeśli uważają Państwo, że naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony danych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI ASHOKI

Od czasu do czasu będziemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dokonamy zmian, opublikujemy nowe zasady w naszej witrynie i zmienimy datę wejścia w życie, dlatego zachęcamy Państwa do jej regularnego przeglądania. Dalsze korzystanie Państwa ze Strony po zmianach w niniejszej Polityce Prywatności oznacza, że akceptują Państwo te zmiany, chyba że prawo lokalne stanowi inaczej.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące wykorzystywania Państwa Danych Osobowych lub jeśli zażądają Państwo dostępu do nich, ich korekty lub usunięcia, prosimy skontaktować się z nami pod adresem:

Ashoka Innovators for the Public
c/o Personal Data Privacy Team
1700 North Moore Street
Suite 2000
Arlington, VA 22209
USA

Mogą Państwo również wysłać wiadomość do naszego zespołu ds. ochrony danych osobowych na adres e-mail [email protected].

Użytkownicy z UE mogą również kontaktować się z naszymi przedstawicielami UE pod adresem:

Ashoka gemeinnützige GmbH
Haus der Philanthropie
Schottenring 16,3. OG
1010 Wiedeń
Austria.