„Przedsiębiorcy społeczni są niezbędną siłą naprawczą. Są innowatorami wprowadzającymi rozwiązania na poziomie systemów. I z głębi siebie, a zatem i ich pracy, oddani są dobru wszystkich.”

- Bill Drayton, założyciel Ashoki

Członkowie i członkinie Ashoki bezpośrednio wpływają na miliony ludzi na całym świecie. Są także źródłem przykładów, idei, rozwiązań, które mogą służyć jako mapa w nowym świecie, w którym każdy, i każda może, być twórcą zmian na lepsze.

Kontynuując rozwijanie sieci członków i członkiń Ashoki – dając finansowe, merytoryczne i logistyczne wsparcie ponad 3500 innowatorom i innowatorkom społecznym w 93 krajach – Ashoka zabiega, by dzielić się mądrością wiodących innowatorów społecznych ze światową opinią publiczną. Ashoka Fellows są wzorami do naśladowania, podpowiadają jak i umożliwiają indywidualnym osobom, organizacjom i całym społeczeństwom rozkwitać w ciągle zmieniającym się świecie.

Ashoka Social Entrepreneurship Programs

Ashoka Venture and Fellowship

Od 40 lat Ashoka buduje i pielęgnuje największą sieć wiodących przedsiębiorców, innowatorów społecznych na świecie. Po wymagającym procesie wyboru, przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy zostają zaproszeni do dołączenia do społeczności Ashoki na całe życie. W społeczności Ashoka Fellows, każda osoba...
Czytaj dalej

Ashoka Support Network

Ashoka Support Network, sieć osób wspierających Ashokę, to globalna społeczność zaangażowanych liderek i liderów, którzy wspierają i popierają wartości i wizję Ashoki, jednocześnie uwalniają swój potencjał jako twórcy zmian na lepsze dzieląc się swoimi zasobami i doświadczeniami.
Czytaj dalej

Ashoka Executive in Residence

Program Ashoki – Executive in Residence wspiera bliską współpracę między kadrą kierowniczą, a wiodącymi przedsiębiorcami społecznymi. Widzimy, że ta współpraca ma potencjał zmieniania dynamiki tradycyjnych rynków, zwiększania konkurencyjność i wywierania systemowego, trwałego wpływu na społeczeństwo...
Czytaj dalej

Ashoka Changemakers

Ashoka Changemakers buduje globalny ruch, w którym każdy, w dowolnym miejscu, może podjąć działania w celu rozwiązania problemu społecznego w swojej społeczności. Pracujemy nad budowaniem tego ruchu, wspierając przedsiębiorczynie społeczne, innowatorów, liderki biznesu, decydentów i działaczki...
Czytaj dalej