Partnerstwa na całym świecie

Ashoka od 1980 roku rozwinęła nawiązała i rozwinęła wiele relacji: od lokalnego wsparcia pro bono i zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy, aż do wieloletniej strategicznej i wizjonerskiej współpracy z biznesem i partnerami społecznymi. Globalna społeczność Ashoki umożliwia nam szybką współpracę z kluczowymi partnerami na całym świecie. Znajdujemy odpowiedzi na palące problemy społeczne, przełamując bariery między sektorami: biznesem, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, uczelniami i szeroko pojętą opinią publiczną. Wprowadzamy nowe sposoby współpracy wykraczające poza typowe relacje między grantodawcą i grantobiorcą.

Ashoka może działać dzięki zaangażowaniu osób prywatnych, organizacji grantodawczych i biznesu, którzy wspierają Ashokę, by rozwijała społeczność innowatorów społecznych na całym świecie i realizowała wizję świata, w którym każda osoba może być twórcą zmian na rzecz dobra wspólnego.

 

local_global_icon_small_sidepadding.png

Dzięki programowi Executive in Residence przedstawiciele i przedstawicielki wyższej kadry zarządzającej pracują z członkiniami i członkami Ashoki na całym świecie. Przez okres od dwóch do sześciu miesięcy osoba z biznesu pracuje w organizacji Ashoka Fellow, podejmując wspólnie wyzwanie, którego celem jest zawsze zwiększenie wpływu społecznego.

Jednocześnie, współpracując z wiodącymi innowatorami społecznymi, osoby z biznesu mają okazję doświadczyć tego jak powstają i rozwijają się innowacje, wschodzące rynki i jakich stylów przywódczych używają przedsiębiorcy społeczni. Osoby biorące udział w programie Executive in Residence i Ashoka Fellow bardzo często kontynuują współpracę online i tworzą partnerstwa przynoszące wartość swoim organizacjom.

Executive in Residence był doskonałą okazją do poszerzenia moich umiejętności marketingowych i zastosowania ich w innym otoczeniu. Zawsze pracowałem w sektorze opieki zdrowotnej i wiem, jak sprzedawać usługi i plany zdrowotne, ale tak naprawdę nie miałem okazji zastanawiać się, jak budować relacje z pacjentem. Udało nam się skoncentrować myślenie na członkach rodziny i osobach dotkniętych określoną chorobą.

- Gati Dharani, Senior Associate Director, Boehringer-Ingelheim, współpracował z Ashoka Fellow Aled Edwards w 2015 r.

 


Ashoka Support Network oferuje innowacyjnym liderom i liderkom z różnych sektorów możliwość wyjścia poza tradycyjną filantropię i współtworzenia najlepszych na świecie innowacji społecznych we współpracy z Ashoka Fellows. Członkowie ASN współpracują z członkiniami i członkami Ashoki na różne sposoby, w zależności od ich zainteresowań i umiejętności. ASN oferuje możliwości dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z Ashoka Fellows w zakresie strategii zwiększania wpływu społecznego lokalnie oraz za pośrednictwem programu Ashoka Globalizer, dostępu do akceleratora finansów społecznych Ashoki, umożliwiającego inwestycje z wpływem społecznym w rozwojowe przedsiębiorstwa społeczne oraz burzy mózgów na temat wyzwań Ashoka Fellows podczas lokalnych, regionalnych i globalnych spotkań.