Ashoka zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i pełnego szacunku środowiska pracy, które jest wolne od mobbingu lub dyskryminacji wszelkiego rodzaju. Pozostaniemy czujni, aby upewnić się, że nasze miejsce pracy jest pełne szacunku, uczciwości i dbania o dobre imię Ashoki. Wszelkie działania w pracy lub poza pracą, które Ashoka uznaje za zagrożenie dla dobostanu społeczności Ashoki lub któregokolwiek z jej członków, a także działania, które negatywnie wpływają na interesy Ashoki, skutkują zatem odpowiednią i natychmiastową odpowiedzią dyscyplinarną. Zarzuty dotyczące mobbingu, dyskryminacji lub działań odwetowych zostaną niezwłocznie, dokładnie i bezstronnie zbadane, w stosownych przypadkach, także przy wsparciu zewnętrznego eksperta. Ashoka, w maksymalnym możliwym zakresie, zachowa poufność i zaoferuje wsparcie w całym procesie dochodzeniowym, a w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania naprawcze.

Pracownicy lub członkowie sieci Ashoki, którzy uważają, że doświadczyli lub dowiedzieli się o jakimkolwiek incydencie mobbingu, dyskryminacji lub działań odwetowych, są zachęcani do zgłaszania tego zachowania Dyrektorce HR ([email protected]) lub za pośrednictwem naszej infolinii +17036008311.

Oprócz oficjalnych kanałów zgłaszania, Ashoka zachęca osoby, które czują się bezpiecznie, do niezwłocznego przekazywania bezpośredniej informacji zwrotnej osobie, której zachowanie jest powodem do niepokoju, wyjaśniając, że jest to niepożądane i musi zaprzestać takich działań. Taka interwencja może rozwiązać problem i wspierać kulturę zgodną z naszymi wartościami - taką, w której wszyscy pomagamy sobie nawzajem odnieść sukces.