Zmieniaj świat w swojej szkole

W szkole, bez dni wolnych i wakacji młodzi ludzie spędzają niemal 2500 dni. Jest to czas, kiedy koncentrują się na sobie. Na swojej wiedzy, na swoich umiejętnościach, na swoich kompetencjach. Można powiedzieć, że przez te 2500 dni niekoniecznie robią rzeczy, które mają wartość dla kogokolwiek poza nimi samymi. Nie ma wartości dla środowiska, otoczenia, społeczności. Działania młodych osób mogą mieć pozytywny wpływ na świat dookoła nich, ponieważ kiedy opuszczą szkołę, będziemy potrzebowali ich pracy na rzecz wspólnego dobra. Tego potrzebuje świat. Młodzi ludzie nie muszą czekać aż dorosną, żeby robić dobre rzeczy. Mogą zacząć działać już teraz.


Polecamy poradnik, dla dzieci oraz edukatorek i edukatorów, który pomoże im zacząć aktywnie działać na rzecz dobra wspólnego już teraz.