Globalna sieć Ashoki U złożona jest z 150 szkół wyższych i uniwersytetów rozwijający edukację, której priorytetem są umiejętności interdyscyplinarne, zorientowane na szukanie rozwiązań, takie jak umiejętności społeczne i przedsiębiorczość. Ashoka U pomaga przełamywać bariery dla zmian instytucjonalnych i wspiera kulturę innowacji społecznych w szkolnictwie wyższym.

Ashoka U oferuje trzy możliwości zaangażowania dla szkół wyższych i uniwersytetów:

Sztandarowym programem Ashoki U, jest przyznawanie certyfikatu the Changemaker Campus, na podstawie dwuletniego rygorystycznego procesu. Certyfikat ten jest wyrazem uznania, dla uczelni wyższych i uniwersytetów, które wprowadziły innowacje społeczne, jako podstawową wartość na swoich uczelniach. Konsorcjum Changemaker Campuses to dynamiczna, globalna sieć wiodących szkół wyższych i uniwersytetów, które zobowiązują się do wprowadzania innowacji społecznych w swoich kampusach i poza nimi. Dowiedz się więcej o Changemaker Campuses tutaj.

Ashoka U Commons to trzymiesięczny program podczas którego przedstawicielki i przedstawiciele uczelni, pod okiem doświadczonego trenera, współpracują nad wprowadzaniem i ulepszaniem konkretnych elementów edukacji w zakresie innowacji społecznych. Dowiedz się więcej o Ashoka U Commons tutaj.

The Exchange jest corocznym spotkaniem, które gromadzi ponad 700 kluczowych osób z ponad 150 szkół wyższych i uniwersytetów na całym świecie, które kształtują przyszłość szkolnictwa wyższego. The Exchange jest okazją, aby wspólnie wyobrazić sobie, w jaki sposób uniwersytety mogą katalizować długoterminowe zmiany i generować pozytywny wpływ społeczne. Więcej informacji na temat The Exchange jest dostępnych tutaj.

 

Jaka jest rola Ashoka U?

Ashoka U oferuje unikalną perspektywę, która wspomaga proces budowania solidnego ekosystemu innowacji społecznych w oparciu o doświadczenie pracy z setkami szkół wyższych i uniwersytetów na całym świecie. Celem Ashoka U jest ocena, ale też wspieranie wysiłków w zakresie rozwoju innowacji społecznych w każdym potencjalnym Changemaker Camus poprzez rozmowy, wywiady, analizy pisemne i osobiste wizyty.

Poznaj Changemaker Campuses

Od 2008 r. Ashoka U przyznaje certyfikat Changemaker Campus instytucjom wiodącym w dziedzinie edukacji innowacji społecznych. Certyfikat przyznawany jest na całym świecie szkołom wyższym i uniwersytetom dla których innowacje społeczne są podstawową wartością i dowodzą tego budując środowisko wspierające wprowadzania zmian na rzecz dobra wspólnego. Changemaker Camuses tworzą globalną sieć liderów i innowatorów, którzy zapewniają inspirację, sieć współpracy i wsparcie w celu zwiększenia wpływu innowacji społecznych na skalę globalną.

Odwiedź stronę internetową AshokaU, aby uzyskać więcej informacji o Ashoka Changemaker Campuses.

Jeśli interesują Cię innowacje społeczne i kształcenie na uczelniach wyższych koniecznie zapoznaj się z programem Journey to Changemaker Certificate, który może być początkiem drogi dla Twojej uczelni. Więcej informacji tutaj.

Zespół Ashoka U