W ramach Next Now pilotujemy nowy rodzaj wspólnych działań wokół czterech palących globalnych wyzwań: starzenie się, gender, planeta i klimat oraz technologia i ludzkość.

Historia Next Now

Ashoka to największa na świecie sieć przedsiębiorców społecznych. Od 40 lat Ashoka wierzy, że najsilniejszą dźwignią postępu społecznego jest innowacyjny pomysł w rękach wiodącego przedsiębiorcy społecznego. Takimi przedsiębiorcami społecznymi są członkinie i członkowie Ashoki. Ashoka poszukuje optymistów i poszukiwaczy przygód, którzy widzą świat nie takim, jakim jest, ale budują go takim, jakim powinien być. Wspieramy ponad 3600 Ashoka Fellows w 90 krajach, wspierając ich w przekształcaniu nieoczekiwanych pomysłów w transformacyjny postęp społeczny. Z pomocą Ashoki 74% Ashoka Fellows zmieniło ustawodawstwo krajowe lub wpłynęło na porządek publiczny, a 93% z nich dokonało zmiany w systemach rynkowych.

Jak mówi przysłowie, członkowie Ashoki nie tylko dają kobiecie rybę, a nawet uczą ją łowienia, rewolucjonizują przemysł rybny. W tak zrewolucjonizowanym przemyśle rybnym ta kobieta i tysiące takich jak ona zyskują pożywienie i wyżywienie, jednocześnie przyjmując nową rolę i dbając o środowisko. Członkinie i członkowie Ashoki rozwiązując najpilniejsze problemy społeczne kształtują świat, w którym każda osoba może aktywnie działać na rzecz dobra wspólnego.

Teraz wyobraź sobie, co może się wydarzyć, gdy wiedza i doświadczenia członkiń i członków Ashoki zostają połączone z innymi wybitnymi twórcami zmian, którzy pracują w zespołach w różnych lokalizacjach geograficznych i sektorach, dążąc do odważnych wspólnych celów - powiedzmy, że zapewnienia obywatelom, firmom i rządom informacji i uprawnień decyzyjnych niezbędnych, by mogli pozytywnie działać na rzecz zmian klimatu.

Jest to rodzaj zbiorowego wprowadzania zmian, które Ashoka stara się katalizować.  W najbliższych pięciu latach będziemy działali w obszarze czterech pilnych globalnych wyzwań: starzenie się, gender, planeta i klimat oraz technologia i ludzkość.

Droga ku przyszłości

Droga do sukcesu zależy od naszej zdolności do:

Inwestowania w innowatorów społecznych kształtujących każdą dziedzinę

Przedsiębiorcy społeczni nie tylko rozwiązują na dużą skalę palące problemy społeczne, ale też jako pierwsi zauważają wzorce działania w swoich obszarach. Wykrywają i wyznaczają trendy, a ich wiedza jest niezbędna do określenia najbardziej strategicznych interwencji w ramach Next Now.

Wyznaczania zuchwałych, wspólnych celów

Next Now gromadzi starannie dobrany zespół osób, które współtworzą i kształtują odważne, wspólne cele dla każdej dziedziny. Osoby zaangażowane w ten proces są ekspertkami i ekspertami w swoich dziedzinach i reprezentują różne sektory (biznes, środowisko akademickie, sektor społeczny).

Połączenia siły w różnych sektorach, aby osiągnąć wspólne cele (teampreneurship)

W szybko zmieniającym się, połączonym świecie, stara formuła wprowadzania zmian w silosach instytucjonalnych, już się nie sprawdza. Właśnie dlatego Next Now tworzy prototypy nowych, płynnych i otwartych sposobów organizowania wybitnych twórców zmian wokół globalnych wspólnych celów. Wierzymy, że „teampreneurship” („przedsiębiorczość zespołowa”) jest drogą przyszłości i jesteśmy gotowi to pokazać.

Wzbogacania spostrzeżenia i zdobyte doświadczenia, aby informować o kolejnym zestawie śmiałych celów

Naszym celem w ramach Next Now nie jest po prostu kształtowanie przyszłości w czterech wybranych przez nas obszarach, ale także przetestowanie i wykazanie skuteczności podejścia współtworzenia rozwiązań ponad sektorami i krajami. Wyruszamy w podróż edukacyjną i chcemy otwarcie dzielić się zarówno sukcesami jaki i błędami, by zainspirować innych do przyłączenia się do nas.

Wierzymy, że kierując energie sieci Ashoki wokół wspólnych celów, mamy wyjątkową okazję, aby ponownie wyobrazić sobie przyszłość.

Co będzie dalej - nasza najbardziej pożądana przyszłość - musi zacząć się teraz.

Dowiedz się więcej

Poniższe artykuły dostępne są w języku angielskim.

The Smart Way To Protect Our Planet: Include Everyone

"Social inclusion is the biggest gap the climate movement is not addressing," says Ashoka Fellow Wietse van der Werf in our inaugural articles of our Planet & Climate series on Forbes.com.
Czytaj dalej

AI, Solidarity and the Future of Humanity

A conversation about why outsourcing the moral responsibilities of AI is not an option. Miguel Luengo, AI expert, entrepreneur and chief scientist at UN Global Pulse, speaks with Konstanze Frischen, Ashoka’s global leader on Tech & Humanity. "I argue that we need to move to a humanity centric AI. If...
Czytaj dalej

What are Ashoka Fellows teaching us about Climate Change mitigation?

To mitigate climate change, it is becoming clear that the work has to move beyond the science to policy and individual action. Ashoka Fellows are leading the way to show how cross-border collaborations and new consumer demands can address an issue that is bigger than all of us. In the face of...
Czytaj dalej

The Erosion of Privacy, And Why We Need a New Social Contract

Ashoka Fellow Sascha Meinrath explains how government and business are spying on us, and why we need to update our understanding of what is right and wrong in the digital age. "We need a mindset shift. We need to work together towards a renewed, 21st Century, social contract – a fresh understanding...
Czytaj dalej

Exploring the Link between Unemployment & Climate Change

In his article for MIT Press's Innovations Journal, Bill Drayton explains the connection between unemployment and climate change. Entitled “Engage People, Retire Things,” Drayton’s essay explains the profound connection between combating the employment crisis and fighting climate change: labor and...
Czytaj dalej

AI, Health & the Future of Human Agency

As part of a Forbes Series about the future of Tech & Humanity, Ashoka Fellow Stephen Friend spoke to Konstanze Frischen about the opportunities and challenges of AI-backed medicine, and who makes decisions about our lives. "What does it take to ensure that everyone has agency? In the new era, how...
Czytaj dalej

Zespół Next Now