Historia programu realizowanego w latach 2015-2018

Początkowo dostosowaliśmy naszą metodologię wyboru wiodących innowatorów społecznych (Ashoka Fellows), aby zidentyfikować i wybrać globalną sieć Changemaker Schools. W Polsce do sieci dołączyło 6 szkół. Jednak, w miarę postępów odkryliśmy wspólnie z zespołami wybranych szkół, że bardziej złożone ekosystemowe podejście do edukacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia systemowej zmiany o znaczącej skali.

Proces selekcji szkół Changemaker pozwolił nam zidentyfikować osoby, które nazwaliśmy Liderami Globalnej Zmiany (ang. Global Change Leaders).

Global Change Leaders to pionierzy w edukacji, przedsiębiorcy społeczni, intrapreneurs, innowatorzy, osoby, które przewidują trendy, twórcy polityk, twórcy kultury, liderzy organizacji, liderki myśli o wspólnej wizji – przemiany doświadczenia edukacyjnego dzieci i młodzieży. We wzmacniające doświadcznie, które roziwja empatię, kreatywność , refleksyjność i wiele innych cech, które są niezbędne, aby wnieść pozytywny wkład w nasze zbiorowe dobre samopoczucie.
Właśnie dlatego przechodzimy do kolejnego etapu naszej strategii. Podjęliśmy decyzję, aby przestać wybierać nowe szkoły, jako wzorce do zmian, i aby przejść do społeczności uczącej się ludzi, którzy tkają ekosystemy uczące, które upoważniają wszystkich do życia dla lepszego świata.

Naszym celem, jako Liderów Globalnej Zmiany jest utkać razem uczące się ekosystemy, które wzmocnią miliard młodych osób. Dlatego zależy nam na jednoczeniu, współpracy i podkreślaniu wspólnego wpływu na ekosystem.

Liderki trzech Changemaker Schools postanowiły rozszerzyć misję Changemaker Schools i zaangażować całe społeczności szkolne, ale też indywidualnych nauczycieli w Wiosnę Edukacji. Więcej o wiośnie edukacji tutaj: www.gorzenska.com/wiosna-edukacji.

Kolejną inicjatywą, która wypoczątkowała z naszych współnych doświadczeń jest https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/.

Szkoły z mocną zmiania świata 2016

Informacje o szkołach są aktualne na dzień dołączenia do sieci Changemaker Schools, czyli rok 2016. Ze względu na reformę edukacji we wszystkich szkołach dokonały się znaczące zmiany strukturalne.

Zespół Szkół w Radowie Małym

Rodzaj szkoły: Publiczna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum
Liczba uczniów: 450
Wiek uczniów: 4-15

Zespół szkół z mocą zmieniania świata w Radowie Małym to przestrzeń, w której uczniowie mogą pracować indywidualnie, w grupach różnorodnych wiekowo i z mentorem by rozwijać kompetencje kluczowe. Dzieci uczą się w działaniu, wyciszają się i rozwijają kreatywność filcując, lepiąc z gliny, czerpiąc papier, robiąc witraże, a matematyki uczą się gotując. Kompetencje kluczowe pomagają we współpracy w grupie, twórczym myśleniu, ukierunkowaniu młodych ludzi, że muszą działać.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Rodzaj szkoły: Publiczna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa |
Liczba uczniów: 120
Wiek uczniów: 4-15

W szkole z mocą zmieniania świata w Konarach uczniowie rozpoznają swoje potencjały i uczą się od siebie nawzajem korzystając z różnorodności. Dzieci każdą lekcję polskiego zaczynają od cichego czytania na dywanie, a zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualizację procesu nauczania w dopasowaniu do dominujących typów inteligencji. Jest to wielointeligentna szkoła dla dziecka, w której dziecko jest najważniejszą osobą.

Czytaj dalej

Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Rodzaj szkoły: Publiczna | Gimnazjum
Liczba uczniów: 580
Wiek uczniów: 13-15

W gdyńskim gimnazjum z mocą zmieniania świata uczniowie, nauczyciele i rodzice każdego dnia ze sobą rozmawiają i uzgadniają jakie zmiany w szkole i w środowisku wprowadzać. Gimnazjum nr 1 to coś więcej niż wiedza, stopnie, kompetencje i wynik egzaminu. To miejsce zmiany społecznej.

Czytaj dalej

Montessori Mountain School w Przyłękowie

Rodzaj szkoły: Prywatna | Darmowa na prawach publicznej| Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum
Liczba uczniów: 96
Wiek uczniów: 4-15

W szkole z mocą zmienienia świata w Przyłękowie dzieci podczas lekcji z emocji używają dramy, a o błahostkach i trudnych sprawach rozmawiają w kręgu. Każde dziecko bierze odpowiedzialność za swój proces edukacyjny decydując czym chce się zajmować w pracowni pracy własnej, a przyrody dzieci uczą się w leśnej klasie. W Przyłękowie jest miejsce w którym dzieci, nauczyciele i rodzice odkrywają drogę, zdobywają odwagę i umiejętności, by iść we współczesnym świecie z szacunkiem wobec dokonań przodków.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Rodzaj szkoły: Publiczna | Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów: 750
Wiek uczniów: 6-12

W szkole podstawowej z mocą zmienia świata w Ełku ekologię i zaangażowanie społeczne dostrzec można z daleka, bo szkoła nosi imię prof. Szafera i zadbała, by mieściła się przy ulicy Szafera. Szkoła wprowadza wiele innowacji edukacyjnych Szkoła zapewnia warunki do takiego kształcenia umiejętności i postaw uczniów, by potrafili je wykorzystać w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

Czytaj dalej

Zespół Szkół No Bell

Rodzaj szkoły: Prywatna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum
Liczba uczniów: 250
Wiek uczniów: 4-15

W szkole No Bell z mocą zmieniania świata dzieci uczą się poruszać w gąszczu własnych emocji na zajęciach z inteligencji emocjonalnej, a Akademia Charakteru pozwala im zauważać potrzeby innych. W szkole tej dokłada się starań, by edukacja była przyjazna mózgowi, a uczniowie byli współodpowiedzialni za proces uczenia się.

Czytaj dalej

O Szkołach z mocą w mediach

Można posłuchać o programie w Trójce Polskiego Radia TUTAJ oraz w radio TOK FM TUTAJ.
Artykuł Martyny Rubinowskiej o edukacji można przeczytać TUTAJ.
Także na Juniorowie ukazało się kilka artykułów o Szkołach z mocą wartych przeczytania.

Materiały wypracowane w ramach programu

Chociaż minęło kilka lat odkąd współtworzyliśmy te materiały pozostają one aktualne i ciągle możecie z nich skorzystać.