Dalsze kroki

Program Społeczny StartUp realizowany był w latach 2015-2018. W tym czasie pojawiło się w ekoststemie wiele inicjatyw wspierających StartUpy, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Więcej o tym można przeczytać w Raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu Radykalna Innowacja Społeczna przygotowanym przez prof. Bolesława Roka i jego zespół. Dlatego też Ashoka zadecydowała się wspierać przedsiębiorczość społeczną w konkretnych obszarach.

Innowacje społeczne wzmacniające równą godność płci w ramach programu WzmocniONE, realizowanego od 2018 roku.

Przedsiębiorczość społeczną osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym w ramach programu Hello Entrepreneurship od roku 2019.

frontal setting, group of people listening, two women at the stage

Przedsiębiorstwa Społeczne uczestniczące w programie

15 niezwykłych przedsiębiorstw społęcznych uczesniczyło w programie. 5 lat po rozpoczęciu programu większość z nich działa, rozwija się, prosperuje. Gratulujemy Wam wszystkim wytrwałości i skuteczności.

Spółdzielnia socjalna DALBA

W czerwcu 2014 roku, Gmina Puck, Gmina Krokowa i Puckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym powołały Spółdzielnię Socjalną „Dalba”. Jest to wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudnia ono w tym momencie 12 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. W 2015 roku planowane jest zatrudnienie kolejnych 8 osób. Pracownikami są absolwenci warsztatów terapii zajęciowej. Pracują oni dwutorowo: po pierwsze przy pracach porządkowych, ogrodniczych, sprzątających, a po drugie przy działaniu Browaru Spółdzielczego. Dzięki tym dwóm strefom działalności Spółdzielni możliwe jest utrzymanie ciągłości działalności i dalszy rozwój.

Browar Spółdzielczy Puck to pierwszy browar spółdzielczy w Polsce i szósty tego typu na świecie, w który zatrudnia osoby z niepełnosprawnością umysłową. Inicjatywa ta łamie stereotypowe podejście do osób z tego typu dysfunkcją, udowadniając że ludzie ci są w stanie pełnoprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Czytaj dalej

Dalej Razem Sp. z o.o.

W Polsce oprócz Dalej Razem Sp. z o.o. nie istnieje ani jedna spółka non-profit powstała w celu tworzenia miejsc pracy dla osób z autyzmem. Przecieramy więc szlaki i już zatrudniamy 16 osób z autyzmem i zespołem Aspergera, które zasilają zespoły naszych pracowni: kulinarnej, rękodzielniczej, multimedialnej oraz poligraficznej. Prace w trzech pierwszych w nabierają rozpędu, zaś czwarta przerodziła się w maju 2014 roku w profesjonalną drukarnię internetową WYDRUKUJEMY.TO. W naszej piekarni można kupić bezglutenowe, cieszące się ogromną popularnością, pieczywo, a Michał, pomocnik szefa kuchni, przeobraża się w baristę i do ciasteczek z daktylami przygotowuje pyszną kawę. W listopadzie 2014 roku premierę miał portal edukacyjny Dalej Razem Edu – poświęcony tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. Portal zawiera ofertę szkoleń z tematyki autyzmu dla terapeutów, nauczycieli, filmy edukacyjne oraz pomoce terapeutyczne wykonywane w naszej rękodzielni.
W pracowni multimedialnej swoje pasje realizują m.in. Grzegorz, Jakub i Michał, którzy zajmują się fotografią, tworzą grafiki komputerowe, montują filmy, obrabiają zdjęcia i wciąż nas zaskakują ciekawymi pomysłami i chęcią zdobywania nowej wiedzy. Co więcej, uczą się nawzajem obsługi sprzętów i programów!

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna FADO

Spółdzielnia Socjalna FADO powstała aby niwelować i pomagać niwelować innym bariery w dostarczaniu towarów i usług. Zapewnienie jak najszerszego udziału osób z różnymi niepełnosprawnościami w życiu społecznym, biznesowym i zawodowym jest naszym priorytetem. Chcemy wykorzystać zdobytą przez lata wiedzę oraz doświadczenie, aby stworzyć innowacyjny produkt na rzecz pełnoprawnej partycypacji osób z dysfunkcjami.
Sami będąc osobami z różnymi niepełnosprawnościami bardzo dobrze znamy realny problem wdrażania dostępności. Dlatego zakres naszych usług obejmuje produkty, które pomagają głuchym zrozumieć teksty pisane, słabosłyszącym poznać film, niewidomym i słabowidzącym skorzystać ze strony internetowej a osobom poruszającym się na wózkach dotrzeć w każde miejsce.
Dzięki przeprowadzonym przez nas audytom przestrzeni publicznej i cyfrowej oraz tłumaczeniom na język migowy nasi klienci – urzędy (Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi), organizacje pozarządowe (Watchdog Polska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) oraz prywatne przedsiębiorstwa (Laboratorium Badań Społecznych) mogą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ wdrażanie usług dostępowych powinno przebiegać długofalowo, przeprowadzamy także szkolenia z zakresu redagowania stron internetowych – zgodnego z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.
Ponieważ dostępność jest trudnym tematem zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla urzędu, postanowiliśmy stworzyć narzędzie, dzięki któremu każda organizacja będzie mogła sprawdzić w szybki i efektowny sposób w jakim stopniu jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Prosta w obsłudze aplikacja internetowa pozwoli w przejrzysty sposób sprawdzić podstawowe wskaźniki, w odniesieniu do których będzie przeprowadzić istotne zmiany – zniwelować bariery architektoniczne. Dzięki narzędziu Spółdzielni Socjalnej FADO zapewnienie usług dostępowych stanie się standardem, który każda nowoczesna organizacja powinna posiadać.

Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna FAJNA

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym zajmującym się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami poprzez pracę i wspólne działania. Nazywamy siebie efektywnymi osobami z niepełnosprawnością, bo tacy właśnie jesteśmy.

Jako partner franczyzowy brytyjskiej firmy CLARITY EFBP, zajmujemy się wytwarzaniem kosmetyków metodą manufakturową. Nasza oferta to naturalne, ręcznie robione oraz konfekcjonowane mydła o właściwościach prozdrowotnych. Bogaty asortyment sprawia, iż dostosowane są one do wszystkich typów skóry, niezależnie od płci i wieku. Wykonywane są one tylko z naturalnych składników pochodzenia roślinnego. FAJNA Spółdzielnia Socjalna jest także operatorem systemu sieci Wysp Prospołecznych Zakupów, zlokalizowanych w największych centrach handlowych w Polsce, gdzie bezpośrednio na stoiskach sprzedawane są produkty oraz usługi Przedsiębiorstw Społecznych.

Odrębnym rodzajem naszej działalności jest wytwarzanie elementów małej architektury parkowej, ogrodowej, wodnej i miejskiej z innowacyjnego, autorskiego materiału – MARMURO – kompozytu mineralnego opartego na cemencie. Jego cechą charakterystyczną jest wygląd zewnętrzny nawiązujący do marmuru lub innych skał metamorficznych. Wyroby mogą być wykorzystywane na zewnątrz w parkach czy w przestrzeni miejskiej jak również wewnątrz. Zajmujemy się również designem, usługami projektowymi, produkcją artykułów dekoracyjnych oraz prowadzeniem warsztatów rękodzielniczych.

Obecnie realizujemy projekt SeniorIT, poświęcony edukacji osób starszych w zakresie nowych technologii. Uczymy seniorów jak w życiu codziennym efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu za pomocą tabletów. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w konkursie ASOS 2015.

To, co nas wyróżnia, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania problemów zagrożenia wykluczeniem szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz umiejętnego zarządzania różnorodnością.

Czytaj dalej

Fundacja Sławek

Fundacja Sławek jest Organizacją Pożytku Publicznego realizującą trudną misję pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych, byłym więźniom oraz ich rodzinom. Swoją działalność prowadzi od 1998 od początku stawiając na indywidualne podejście do każdego człowieka oraz kompleksowość wsparcia. Organizacja została ufundowana przez rodzinę Państwa Łagodzińskich - Marek Łagodziński jest również Ashoka Fellow. Podczas 17 lat działalności Fundacja wypracowała szereg programów oraz modeli wsparcia pozwalających na skuteczną readaptację społeczną i zawodową skazanych.
Do flagowych programów należą: „Świadectwa” – byli więźniowie, którzy dokonali zmiany w swoim życiu na wolności opowiadają w więzieniach o tym jak żyli kiedyś oraz za sprawą jakich decyzji ich życie uległo zmianie; „Anioł Stróż” – byli więźniowie pobierają osoby obecnie odbywające karę na przepustki (często pierwsze po 20 i więcej latach); „Poradnia rodzinna” – program wsparcia byłych więźniów i ich rodzin zapewniający dostęp do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, obywatelskiego, zawodowego i mediacji; „Poczytaj Mi…” – program skierowany do dzieci rodziców osadzonych w więzieniach podczas którego skazani czytają bajki dla swoich pociech, przekazują im słowa miłości i wsparcia.; „Pielgrzym” – udział osób skazanych i byłych skazanych w pieszej pielgrzymce osób niepełnosprawnych na Jasną Górę, podczas którego obejmują pełną opieką osoby niepełnosprawne. Fundacja stale współpracuje ze Służbą Więzienną, Ministerstwem Sprawiedliwości, Służbą Kuratorską i innymi organizacjami społecznymi w celu ciągłego poszukiwania, udoskonalania i realizacji skutecznych metod resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych a także stworzenia w Polsce systemu pomocy postpenitencjarnej. Organizacja prowadzi także Ośrodek Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej w Mieni, w którym nocleg, wyżywienie i programy wsparcia znajdują osoby opuszczające Zakłady Karne i Areszty Śledcze.
Od początku istnienia organizacja angażuje się w działalność gospodarczą prowadząc inicjatywy ekonomii społecznej i wspierając rozwój sektora ES w Polsce. Od pierwszych lat działalności aż do 2014 roku prowadziła warsztat samochodowy „Fun Service”, w którym naukę oraz zatrudnienie znalazły osoby skazane oraz byli więźniowie. Pracownicy ci aktualnie z sukcesem samodzielnie prowadzą warsztat. Fundacja realizowała także zamówienia usługowe na rynku budowlanym tworząc brygady remontowe. W ostatnich latach w ramach działalności gospodarczej prowadziła działalność szkoleniową realizując szkolenia miękkie oraz zawodowe dla grup defaworyzowanych.

Czytaj dalej

Fundacja Samodzielni Robinsonowie

Fundacja Samodzielni Robinsonowie powstała w 2014 jako organizacja wspierająca działania Fundacji Robinson Crusoe, której założycielem jest Ashoka Fellow Aureliusz Leżeński. Zajmujemy się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Nasi podopieczni są często pozbawieni wsparcia rodzinnego i tak jak rozbitkowie zmagają się z uczuciem porzucenia, bezradności i lęku przed kolejnym niepowodzeniem. Z powodu braku wiary w siebie i braku oparcia w rodzinie często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują z szans, mogących odmienić ich los. Uczymy młodzież jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną – jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie.

Program i aplikacja „Bezpieczny staż” umożliwia młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku biznesowym. Program pozwala zrealizować dwutygodniowe lub miesięczne staże z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem tak, aby była to motywująca i bezpieczna praktyka. Daje możliwość spotkania przyjaznych pracowników – mentorów, którzy pomogą stażyście pokonać własne bariery i ograniczenia. Dzięki temu młodzież może określić swoje preferencje zawodowe oraz otrzymać informacje zwrotne od pracowników firmy. Na zakończenie stażu młodzież otrzymuje opinię z miejsca pracy i rekomendacje.

Powstanie przedsiębiorstwa społecznego jest pomysłem młodzieży, który fundacja wprowadziła w życie i nadała mu ramy prawne. Produkt – Dobrodzielny Piernik w samej nazwie zakłada już dzielenie się. Piernik jest produktem ekologicznym (nie ma w nim chemicznych dodatków) i niepsującym się. Model pracy jest dostosowany do możliwości uczestników, spotkania produkcyjne odbywają się w co drugi weekend, tak aby młodzież mogła kontynuować naukę i jednocześnie mieć źródło dochodów. Przedsiębiorstwo ma swojego lidera młodzieżowego i zakłada rotację pracowników na różnych stanowiskach w zależności od ich kompetencji i zainteresowań. Produkcja odbywa się w szkole z zapleczem gastronomicznym, szkoła zapewnia mentora – mistrza cukiernictwa, który czuwa nad procesem produkcji i służy radą. Młodzież dzieli się swoim wyrobem, a osoba kupująca może podzieli się tym co otrzymała z inną osobą. Ciastko wypiekane przez młodzież składa się z dwóch części (słodkiej i pikantnej) i łatwo się łamie co daje możliwość podzielenia się nim

Czytaj dalej

Stowarzyszenie SERFENTA

Jesteśmy wiodącą instytucją w Polsce w zakresie badań nad plecionkarskim rzemiosłem. Za nami 6 lat badań terenowych, wystaw, warsztatów, konferencji, wydawania książek i filmów. Poznaliśmy setkę osób zajmujących się wyplataniem. Są to rzemieślnicy, artyści, instruktorzy, naukowcy. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytanie – co czeka rzemiosło w przyszłości? Odpowiadając na nie, szukamy inspiracji w świecie designu, możliwościach płynących z turystyki i międzynarodowych organizacjach łączących twórców ze światem biznesu. Okazją do spotkania w najbliższym czasie będzie forum Społeczne Oblicze Plecionkarstwa, które odbędzie się 22 sierpnia 2015 w Nowym Tomyślu.

Jednym z celów naszej organizacji jest poprawa sytuacji ekonomicznej plecionkarzy i na tym chcemy oprzeć nasze przedsiębiorstwo społeczne. Dzięki temu, że umożliwimy im zarabianie pieniędzy, spełni się nasze drugie marzenie – to rzemiosło przetrwa. Nasz pomysł na biznes to organizacja odpowiedzialnej turystyki w społecznościach plecionkarskich i sprawiedliwy handel wyrobami, a swoją ofertę chcemy kierować do zagranicznych klientów.

Czytaj dalej

Pracownia Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS

W odpowiedzi na problem wykluczenia dorosłych osób z autyzmem z życia społecznego - braku pracy i rehabilitacji oraz miejsc do spędzania wolnego czasu - Fundacja SYNAPSIS powołała Ośrodek Dom i Praca w Wilczej Górze. W 2007 roku powstała Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS — wytwarzająca rękodzieło artystyczne, produkty ekologiczne, gadżety reklamowe, dająca zatrudnienie 24 osobom z autyzmem. 

Dorosłe osoby z autyzmem zatrudnione w Pracowni SYNAPSIS mówią o sobie — Pracownicy RÓŻNYCH RZECZY. Zatrudnienie w Pracowni SYNAPSIS jest dla nich pierwszym krokiem do wyjścia w świat i integracji społecznej. Doświadczenia europejskie pokazują, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki. Praca ma wyjątkowo duże znaczenie w rehabilitacji zawodowej, wzmacnia poczucie własnej wartości i daje szansę na włączenie się w życie społeczne. Pracownia jest dowodem, że takie miejsca mogą funkcjonować w Polsce, zmieniając na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych WIELKOPOMOC

Każdy ma w sobie indywidualny potencjał, wystarczy dać mu szansę na jego pokazanie – to nasze motto. Z radością patrzymy jak w ludziach zachodzi przemiana gdy mają szansę pokazać co w nich jest najlepszego. Skazani na „śmierć społeczną” podnoszą się ku zdumieniu wszelkich służb społecznych a naszej radości. „Ale jak? Czy to możliwe? Przecież on był już nie do uratowania” – mówią… A potrzeba tak niewiele… tylko akceptacji, odrobina motywacji . Wielu się poddaje niestety, ale my nie.

Wierzymy, że każdy kto upadł ma szansę się podnieść w momencie dla siebie odpowiednim, w swoim czasie i my wtedy będziemy, będziemy by go wspierać i wspólnie z nim cieszyć się jego sukcesami.

Jesteśmy Domem Wspólnoty, staramy się żyć w namiastce rodziny, wspólne posiłki przy stole, wspólne decyzje, wspólne kłótnie, czyli coś co jest nieodzownym elementem każdej rodziny. Budując Posadówek od nowa przyświeca nam myśl – jesteśmy dla ludzi a nie ludzie dla nas.

Czytaj dalej

Restauracja Wspólny Stół

Wspólny Stół to jedyna w swoim rodzaju restauracja na Śródce, w której spotykają się miłość do jedzenia z miłością do ludzi. Jesteśmy spółdzielnią, która łączy różne środowiska wokół idei slow food oraz włączenia społecznego.

Tworzymy miejsca pracy dla profesjonalistów z dziedziny gastronomii, osób bezrobotnych powracających na rynek pracy oraz studentów z pasją. Specjalnością naszą jest SLOW FOOD, oparte na ekologicznej i lokalnej żywności, która pochodzi m.in. z gospodarstwa ekologicznego w Chudobczycach prowadzonego przez Fundację „Barka”. Pracujemy w szacunku do ludzi i natury, a celem naszym nie jest tylko i wyłącznie zysk ekonomiczny, ale również zysk społeczny.

Zapraszamy do Wspólnego Stołu!

Czytaj dalej

Fundacja Kuchnia Konfliktu - Przez żołądek do serca

Jak w nowatorski sposób połączyć gastronomię z działalnością społeczną? Czy poprzez jedzenie można opowiedzieć historie osób, które uciekając przed wojną przybyły do Warszawy? Odpowiedzią na te pytania jest inicjatywa Kuchnia Konfliktu, czyli miejsce spotkania kultur i dialogu społecznego. Kuchnia Konfliktu to mobilna restauracja serwująca potrawy z regionów świata, objętych konfliktem zbrojnym.

Celem projektu jest interwencja w przestrzeń publiczną poprzez kulinaria. Dzięki Kuchni Konfliktu mieszkańcy Warszawy poznają potrawy i kulturę państw konfliktu, wchodząc w bezpośrednie interakcje z uchodźcami i migrantami współtworzącymi ten projekt.

Projekt stanowi płaszczyznę integracji społeczności cudzoziemców z mieszkańcami Warszawy. Kolejnym odsłonom przedsięwzięcia towarzyszy przygotowany przez międzynarodowy zespół program edukacyjny i kulturalny. Do każdego złożonego zamówienia dołączona jest osobista historia osoby z doświadczeniem migracyjnym, informacja o sytuacji politycznej danego regionu czy też ciekawostki związane z kulturą, sztuką i życiem społecznym.

Kuchnia Konfliktu, wykorzystując potencjał uchodźców i migrantów, przygotowuje potrawy państw objętych konfliktami zbrojnymi.

Czytaj dalej

HospiCare – Pomagamy z przekonaniem. Zostaw swój ślad

HospiCare to mobilna aplikacja wspierająca zespoły medyczne, opiekunów i pacjentów dziecięcych hospicjów domowych w Polsce. Pomysł na narzędzie zrodził się jako odpowiedź na realne problemy w codziennej opiece nad chorym dzieckiem, w tym brak płynnego kontaktu pomiędzy zespołami medycznymi a opiekunami.

Dzięki aplikacji, wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem, otrzymały stały dostęp on-line do aktualnej historii choroby, karty leków czy zaleceń. HospiCare usprawnia komunikację pomiędzy pacjentem, opiekunami a zespołem medycznym, który dojeżdża do domów pacjentów. Aplikacja skraca to czas reakcji i zwiększa bezpieczeństwo, a także redukuje koszty dojazdów i oszczędza czas lekarzy.

Już niedługo narzędzie będzie testowane w dziecięcych hospicjach domowych w Trójmieście. Po ukończeniu wersji 1.0, aplikacja zostanie udostępniona wszystkim dziecięcym hospicjom domowym w Polsce – to kilka tysięcy rodzin i setki lekarzy, pielęgniarzy i opiekunów.

Aplikacja HospiCare usprawnia komunikację między zespołami medycznymi i opiekunami chorych dzieci, a także daje stały dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów.

Czytaj dalej
Zdjęcie kilku osób pracujących w ogrodzie, sadzący rośliny. Po lewej stronie tabliczka z rysunkiem motyla i napisem "łąka daje miejsce do rozmnożenia i schronienia na zimę".

Fundacja Łąka – Kwiaty bliżej ludzi

Łąki przyciągają pszczoły, motyle i ptaki szukające pożywienia oraz schronienia. Mogą być oazą spokoju w miastach – miejscem relaksu zarówno dla ludzi, jak i przestrzenią do życia roślin oraz zwierząt. Pełnią również ważną ekologiczną rolę, pomagając zachować cenną wodę tam, gdzie jest potrzebna oraz zatrzymując pyły tworzące miejski smog. Łąki jednak znikają, ustępując miejsca miastom i polom uprawnym. Siejąc łąki kwietne, Fundacja wspiera miejską przyrodę. Ekologiczne, piękne i praktyczne łąki zasługują na swoje miejsce w ogrodach i miastach.

Łąki kwietne wymagają mniej pielęgnacji niż trawniki. Dobrze wykonana łąka nie wymaga pracy związanej z nawożeniem i podlewaniem czy ogranicza liczbę koszeń w ciągu roku, zmniejszając wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej. Łąki kwietne mogą stanowić istotny element zieleni na osiedlach, w parkach i pasach drogowych.

Misją projektu jest zarówno przekonanie lokalnej społeczności do łąk, jak i szkolenie urzędników odpowiedzialnych za zieleń miejską. Fundacja Łąka bierze udział w tworzeniu prawa i zaleceń dotyczących pielęgnacji zieleni na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Projekt edukuje dzieci i młodzież, prezentując im fascynujący mikrokosmos pełen owadów, kwiatów i ptaków, który można odnaleźć na łące.

Fundacja Łąka zakłada w miastach obniżające poziom CO2 i wspierające zachowanie bioróżnorodności łąki kwietne. Prezesem Fundacji Łąka jest Ashoka Fellow Maciej Podyma.

Fundacja Mamo Pracuj – Mamo Pracuj, jeśli chcesz!

Fundacja Mamo Pracuj działa na rzecz rozwiązywania problemów z powrotem na rynek pracy kobiet po urlopach macierzyńskich, łączenia życia rodzinnego i zawodowego oraz przeciwdziała stereotypowemu postrzeganiu matek przez pracodawców. W tym celu Fundacja wykorzystuje nowe technologie i social media – prowadząc ogólnopolski portal www.mamopracuj.pl.

Portal łączy matki poszukujące pracy z pracodawcami, którzy wiedzą, że dobry pracownik to szczęśliwy pracownik. Fundacja prezentuje pracodawców przyjaznych mamom. Edukuje, informuje o elastycznych formach zatrudnienia, podpowiada jak szukać pracy i rozmawiać z pracodawcą. Projekt wspiera kobiety w rozwijaniu własnych biznesów i poszukiwaniu niezależności finansowej, realizuje akcje społeczne i prowadzi własne badania.

Fundacja Mamo Pracuj stworzyła portal łączący kobiety wracające z urlopów macierzyńskich na rynek pracy z pracodawcami

Czytaj dalej

Fundacja Teatr 21 – Po co ludziom teatr? – Żeby być otwartym na innych ludzi

Teatr 21 powstał w 2005 r. Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Początkowo grupa pracowała nad nietypowymi szkolnymi przedstawieniami jasełkowymi, z czasem zaczęła realizować spektakle autorskie. Większość z ich powstała na bazie własnych, wypracowanych w czasie prób, scenariuszy. W ciągu 11 lat dodatkowe zajęcia z teatru zmieniły się w pracę, za którą aktorzy otrzymują wynagrodzenie. Teatr 21 jest jedynym tego typu teatrem w Polsce.

Powołanie do życia profesjonalnego teatru otworzyło nowe możliwości do prowadzenia systematycznej i intensywnej pracy artystycznej oraz pozwoliło zespołowi zaistnieć na scenach publicznych teatrów. Aktorzy i twórcy Teatru 21 potrzebowali bowiem miejsca idealnego do twórczych poszukiwań i spotkań towarzyskich, bezpiecznej przestrzeni na coraz odważniejsze i bliższe spotkania z sobą i widzem.

Spektakle Teatru 21 można było oglądać w warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Baj, Soho, Nowy), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, który jest głównym miejscem aktywności zespołu. Grupa występowała również na festiwalach w kraju (Brave Festival we Wrocławiu, Malta Festival w Poznaniu, All About Freedom Festival w Gdańsku, Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku, Hurra Art! w Kielcach, Kaliskie Spotkania Teatralne oraz Karuzela i Perspektywy w Łodzi) i za granicą (Normal Festival w Pradze, Menteatral w Neratovie, No Limits Festival w Berlinie, Stage-Festivaali w Helsinkach).

Aktorzy Teatru 21 ze swoimi spektaklami z powodzeniem zaistnieli na scenach publicznych teatrów, zmieniając stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj dalej

Maciej Podyma, uczestnik programu Społeczny StartUp, dołączył do grona członkiń i członków Ashoki

Macieja i Fundację Łąka najpierw wspieraliśmy w ramach programu Społeczny StartUp. Bardzo się cieszymy, że dołączył on do grona Ashoka Fellows.

Maciej rozpoznał wielką wartość łąk kwietnych i wprowadził łąki do miast. Tym samym zainicjował nowy etap rozmów na temat bioróżnorodności w miastach i wzmocnił mieszkanki i mieszkańców miast do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na to wyzwanie.

banner with Ashoka Fellow Maciej Podyma

Podsumowanie pierwszej edycji Społecznego StartUpu

Zachęcamy do zapoznania sią z raportem podsumowującym pierwszą edycję programu Społecznego StartUpu.