Rusza pierwszy nabór w Funduszu Tutaj!

Fundusz Tutaj - osoby trzymają dłonie razem

Rusza pierwszy nabór w Funduszu Tutaj - Ścieżce Programy. Szansę na granty mają organizacje działające na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, które zaadresują swój projekt do grup zagrożonych wykluczeniem i będą dążyć do budowania ich dobrostanu. 

Z badania organizacji pozarządowych wspierających osoby z doświadczeniem migracyjnym przeprowadzonego przez Ashokę na początku 2023 roku wynika, że wśród osób przybywających do Polski są grupy o wyjątkowych potrzebach. Bardzo często są to te same grupy, które już wcześniej – przed migracją – mierzyły się z barierami w dostępie do przyjaznych usług, wykluczeniem i dyskryminacją. Dlatego pierwszy nabór Funduszu Tutaj skupia się przede wszystkim na potrzebach grup wykluczonych, do których należą m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby niebiałe, osoby LGBT+ czy osoby z doświadczeniem tortur i prześladowania. 

Ścieżka Programy dotyczy rozwiązywania dużych, przekrojowych problemów w obszarze migracji. Celem projektów realizowanych w tej ścieżce jest wspieranie dobrostanu oraz integracji osób z doświadczeniem migracyjnym i społeczności goszczących. Dlatego jej istotnym elementem jest wzmacnianie współpracy. 

Projekty, na które czekamy, powinny usuwać przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania. Pomysły objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu mogą być interwencjami w system edukacji, mieszkalnictwa, wsparcia szkoleniowego, dostępu do mentoringu, kursów językowych, wsparcia psychospołecznego, kultury oraz w wiele innych obszarów, w których zmiana wpłynie na integrację i spójność społeczną. 

W ramach Ścieżki Programy można ubiegać się o finansowanie do 18 000 USD (w tym 1500 USD na działania zwiększające dostępność), a projekt można realizować nie dłużej niż do 31 marca 2024. 

Nabór wniosków odbywa się między 8 maja a 4 czerwca 2023 wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.