Ścieżka Programy

Dotyczy dużych, przekrojowych problemów i współpracy na rzecz integracji.

Programy to jedna ze ścieżek, w ramach których można ubiegać się o wsparcie Funduszu Tutaj. Dotyczy ona rozwiązywania dużych, przekrojowych problemów w obszarze migracji. Celem projektów realizowanych w tej ścieżce jest wspieranie dobrostanu oraz integracji osób z doświadczeniem migracyjnym i społeczności goszczących. Dlatego jej istotnym elementem jest wzmacnianie współpracy.

Tak jak w polskim społeczeństwie, wśród osób migrujących do Polski można wyróżnić grupy o wyjątkowych potrzebach. Bardzo często są to te same grupy, które już wcześniej - przed migracją - mierzyły się z barierami w dostępie do przyjaznych usług, wykluczeniem i dyskryminacją. Teraz, dodatkowo obciążone utrudnieniami wynikającymi z doświadczenia migracji, napotykają trudności z zaspokojeniem potrzeb.

Dlatego w pierwszym naborze w Ścieżce Programy szukamy projektów, które:

  • wspierają osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym;
  • odpowiadają na potrzeby grup narażonych na wykluczenie;
  • stawiają na współpracę.

Więcej o kryteriach naboru i grupach docelowych dowiesz się z podręcznika grantobiorcy. Zachęcamy także do przeczytania raportu z badania potrzeb organizacji wspierających osoby z doświadczeniem migracyjnym.

Zgłoś swój program wypełniając formularz.

W przypadku pytań skontaktuj się z Natalią Dziedzic z zespołu Ashoki: [email protected]

Nabór otwarty

budzik

Nie zwlekaj!

Złóż wniosek do 4 czerwca

dłonie

Oferujemy wsparcie

w wysokości do 18 000 $

planeta ziemia

Szukamy programów

wzmacniających osoby zagrożone wykluczeniem

Dłonie trzymające puzzle

W Ścieżce Programy

stawiamy na współpracę