Ścieżka Programy

Dotyczy dużych, przekrojowych problemów i współpracy na rzecz integracji.

Programy to jedna ze ścieżek, w ramach których można ubiegać się o wsparcie Funduszu Tutaj. Dotyczy ona rozwiązywania dużych, przekrojowych problemów w obszarze migracji. Celem projektów realizowanych w tej ścieżce jest wspieranie dobrostanu oraz integracji osób z doświadczeniem migracyjnym i społeczności goszczących. Dlatego jej istotnym elementem jest wzmacnianie współpracy.

Obecnie nie prowadzimy naboru w tej ścieżce.

Panel Ekspercki