“Tutaj są rozwiązania” - raport o ekosystemie wsparcia osób z doświadczeniem migracyjnym

Narada narracja o migracji - Asia robi notatki na tablicy
Source: Olena Herasym

W sercu Ashoki jest niezachwiane przekonanie, że każda osoba może tworzyć zmiany dla wspólnego dobra - Everyone a Changemaker. Dotyczy to także osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, które mają siłę i wiedzę, by działać na rzecz siebie i innych. Niestety ich sprawczość jest ograniczana przez bariery społeczne, formalne i kulturowe – by dowiedzieć się, jak je skuteczniej usunąć, przeprowadziliśmy badanie jakościowe, w którym wzięła udział różnorodna grupa specjalistów w zakresie migracji i uchodźstwa. 

Badanie polskiego ekosystemu pomocy osobom migranckim i uchodźczym było pierwszym krokiem w projektowaniu Funduszu Tutaj – programu finansującego organizacje działające na rzecz interesującej nas grupy. Wiedza, obserwacje i doświadczenia blisko czterdziestu osób ze świata aktywistycznego, akademickiego i samorządowego, które uzupełniliśmy analizą dostępnych publikacji, pozwoliło nam wyróżnić trzy kluczowe obszary: 

  1. potrzeby osób z doświadczeniem migracji w Polsce, jak i społeczności goszczącej;  
  2. rozumienie, czym jest rezyliencja społeczeństwa w Polsce; 
  3. kondycja kluczowych systemów, z których korzystają osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. 

Opierając się na zebranych danych i mając na uwadze wytypowane obszary, stworzyliśmy trzy ścieżki finansowania organizacji, które działają na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Więcej o dedykowanym wsparciu dowiesz się z materiałów informujących o pierwszym naborze Funduszu Tutaj w Ścieżce Programy