Oparta na spółdzielczości przedsiębiorczość zespołowa

Zdjęcie przedstawia kobietę i dwóch mężczyzn pozujących na tle ścianek zdjęciowych z logo LEINN – Leadership Entrepreneurship Innovation oraz Mondragon Team Academy. Uśmiechają się, mężczyźni pokazują kciuki w górę.
Source: The World Bank

Coraz większe inwestycje są wymagane, by ludzie mogli zdobywać dyplomy uczelni wyższych, pomimo, że korzyści z edukacji wyższej pozostają otwartym pytaniem. Umiejętności każdej jednostki są dużo ważniejsze niż dyplomy i tytuły. To dzięki owym umiejętnościom osoba może wykonywać różne zawody, to one służą pomocą w trudnych życiowych momentach. Przed "dzisiaj", szkoły kształciły do konkretnych zawodów, "dzisiaj" muszą wyposażyć do niepewnej globalnej rzeczywistości: do pracy w zaskakujących okolicznościach, w zawodach, które może ciągle nie zostały wymyślone.

Rozwiązaniem jest oparta na spółdzielczości Przedsiębiorczość Zespołowa (ang. Team Entrepreneurship), która została rozwinięta w finlandzkiej uczelni – Tiimiakatemia®. W kooperatywach uczenie ma miejsce poprzez praktyczne działania i aspekty finansowe. Oparta na spółdzielczości Przedsiębiorczość Zespołowa rozwija jednostki, razem z innym. Członkowie kooperatywy – zespołowi przedsiębiorcy – są pracownikami i pracodawcami zarazem. Inspiracje, entuzjazm i to co najlepsze w ludzkiej naturze są podstawą biznesowej działalności.

W celu demokratyzacji przedsiębiorczości, udostępnienia jej wszystkim, a nie tylko „najlepszym”, Ashoka Fellow José María Luzárraga Monasterio ustanowił licencjat z przywództwa przedsiębiorczych innowacji (LEINN – Leadership Entrepreneurship Innovation) skierowany do studentów w wieku 17-25 lat w ramach Uniwersytetu Mondragon, z siedzibą w Kraju Basków Kraj. Wkrótce zdał sobie sprawę, że aby zachować niezbędną więź między tymi młodymi ludźmi a ich lokalnymi społecznościami, model ten musi być wielomiejscowy, a także promować i towarzyszyć otwarciu innych lokalnych laboratoriów zlokalizowanych w Kraju Basków i poza nim. W chwili obecnej powołano kilkanaście międzynarodowych laboratoriów, których celem jest osiągnięcie 20 laboratoriów do roku 2020.

Przez cztery lata studiów uczniowie są zachęcani do „ponownego uczenia się” wszystkiego, co znają, i uczą się, jak zostać członkami zespołu. Od pierwszego dnia uczniowie tworzą „kooperatywę uczenia się zespołowego” (prawnie działającą jako stowarzyszenie) w oparciu o swoje zainteresowania i osobiste umiejętności. W drugim roku firma staje się „młodą spółdzielnią”, nową koncepcją prawną wprowadzoną przez MTA w ustawodawstwie Kraju Basków. W trzecim roku wspólne przedsiębiorstwo staje się prawdziwą spółdzielnią płacąc podatki i ubezpieczenie społeczne, a czwarty rok poświęca się skalowaniu i rozszerzaniu zasięgu działalności.

Przez cały czteroletni proces uczniowie (lub „LEINNers”) biorą udział w podróżach naukowych, a wydatki pokrywają dochody z własnych spółdzielni. Wyjazdy obejmują Finlandię, aby zrozumieć i przetestować innowacyjny system edukacji, San Francisco (Dolina Krzemowa), aby odkryć kolebkę przedsiębiorczości; Indie, aby połączyć się z radykalnie odmiennym kontekstem społecznym i przedsiębiorczością społeczną; i wreszcie Chiny, w których zachęca się ich do rozwijania swoich projektów biznesowych odnoszących się do jednej z największych wschodzących gospodarek i znajdowania nowych potencjalnych partnerów biznesowych. Oprócz zapewnienia globalnego doświadczenia znacznie różniącego się od ich własnego środowiska, podróże te mają silny element społeczny, który zapewnia uczniom świadomość nieodłącznego charakteru społecznego, który muszą obejmować wszystkie przedsiębiorstwa.

Dzięki temu Mondragon Team Academy kształtuje przedsiębiorców zespołowych zmotywowanych do wprowadzania wspólnie globalnego pozytywnego wpływu.

Artykuł powstał na podstawie: https://www.ashoka.org/en/fellow/jose-mar%C3%ADa-luz%C3%A1rraga-monasterio i https://bit.ly/2LOaCiK.