Jak młode i przedsiębiorcze osoby odnajdują się w Polsce?

Story bubbles on world map
Źródło: Ashoka

W czwartej edycji programu Hello Entrepreneurship nasza uwaga skupia się szczególnie na studentach i studentkach z doświadczeniem migracji - ich postawach wobec przedsiębiorczości, barierach, które muszą pokonać i szansach, po które nie boją się sięgać. 

By lepiej zrozumieć ich motywację i ścieżki, które zaprowadziły ich tutaj, przygotowaliśmy badanie "Przedsiębiorczość studentów i studentek z doświadczeniem migracji" opracowane przez Kolektyw Badawczy. Raport z tego badania, w sposób zbliżony do reportażu, śledzi historie i rysuje sylwetki 10 młodych osób, które przybyły do Polski. Każda z nich jest inna, wybrała inną drogę do realizacji swoich celów - od działalności naukowej, przez biznesową, po społeczną - i każda ma za sobą inne doświadczenia. 

Różnorodność sytuacji oznacza różnorodność potrzeb. Najważniejszy wniosek z badania dotyczy oferowania wsparcia "skrojonego na miarę" - elastycznego i pozwalającego na realizację marzeń i działalność na rzecz innych. Z jednej strony może być to wsparcie finansowe ze swobodą wydatkowania środków. Z drugiej natomiast, indywidualny mentoring rozumiany nie tylko jako wsparcie w rozwiązywaniu problemów, ale także pomoc w definiowaniu potrzeb i inspiracja do rozwijania inicjatyw. 

Raport, opracowany przez Michała Kocikowskiego i Barbarę Pawlikowską z Kolektywu Badawczego, powstał w ramach programu Hello Entrepreneurship, realizowanego przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy. W ramach programu Hello Entrepreneurship wspieraliśmy dziesięć inicjatyw biznesowo-społecznych osób z doświadczeniem migracji.  

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w kilkunastu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.