Na pomarańczowym tle biały napis "Jak angażować mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet?". Na górze napis "zapewniamy tłumaczenie na PJM", logo Sztamy oraz napis "cykl webinarów sztamy 2/5". Na środku strony portret uśmiechniętego mężczyzny i podpis Dean Peacock. Na dole logo Ashoki, Fundacji Herstory, Active Citizen Funds i napis "projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.". W prawym dolnym rogu grafika rozmawiających osób.
Aug
05

How to engage men in counteracting violence against women?

Dean Peacock

Ashoka Fellow since Apr 2013

Agata Stafiej-Bartosik

Ashoka Fellow since Jan 2001