Znamy 10 laureatów_ek 5. edycji programu Hello Entrepreneurship!

Na czerwono-żółto-zielonym tle grantowy napis "Witamy Lauretów_ki Programu Hello Entrepreneurship". Poniżej logo Ashoki, podpis "Projekt finansowany ze środków Citi Foundation" oraz "partner merytoryczny: Fundacja Kronenberga". W prawym górnym rogu napis "5. edycja programu".

Przedstawiamy Wam 10 laureatów i laureatek 5. edycji programu Hello Entrepreneurship organizowanego przez Ashokę we współpracy z Citi Foundation. Każda z tych osób to inny pomysł i determinacja, by rozwiązywać problemy społeczne w Polsce. Teraz, dzięki wsparciu Hello Entrepreneurship – programu, który wzmacnia osoby w drodze do wprowadzania pozytywnych zmian, te pomysły mają szansę rozwinąć się i stać się działaniami na rzecz lokalnej społeczności. 

Do społeczności programu Hello Entrepreneurship dołączyli: 

Margarita Romanenko prowadzi pracownię artystyczną Svitlo, która jest nie tylko miejscem warsztatów twórczych z witrażu i mozaiki szklanej, ale także przestrzenią do spotkań i integracji dla społeczności Lublina. 

Omoye Akhagba z zespołem będą prowadzić warsztaty szycia wielorazowych podpasek higienicznych dla kobiet przebywających w centrach recepcyjnych i ośrodkach dla osób z doświadczeniem uchodźczym. Działanie to nie tylko zwiększy ich dostęp do higieny menstruacyjnej, ale także pozwoli przełoży się na zwiększenie kwalifikacji zawodowych.  

Grigorii Shoob prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy dla osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa do Polski. Taka wiedza nie tylko przekłada się na bezpieczeństwo osób i społeczeństwa, ale także zwiększa poczucie kontroli nad swoim życiem. 

Tetiana Revenko wraz z zespołem fundacji Dwa Skrzydła UA będzie wspierać osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa oraz Polaków i Polki mieszkających w Olsztynie, by mogli uczyć się od siebie nawzajem, inspirować się i wzmacniać.  

Tetiana Pakhaliuk chce stworzyć bezpieczne, rozwojowe, terapeutyczne miejsce w Gdańsku, w którym kobiety i dzieci będą mogły skorzystać z szerokiej oferty zajęć edukacyjnych i sportowych. 

Mariia Dehtiarenko wraz z zespołem kompleksowo wspierają osoby z doświadczeniem migranckim i uchodźczym w Lublinie. Teraz chcą skupić się na wzmocnieniu kompetencji przywódczych i umiejętności biznesowych kobiet, by mogły one realizować swój potencjał. 

Olesya Radilova, założycielka Fundacji Kulturalnych Inicjatyw "Floating EKA", wspiera organizacje pozarządowe oraz liderki i liderów zmian, pomagając im w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych na realizację swoich działań. 

Tatiana Kryshtopa i Nadzeya Melyanet prowadzą klub integracyjno-rozwojowy dla nastolatków z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Warszawie, w ramach którego pomagają nastolatkom odnaleźć się w nowym środowisku, pogłębiać swoje zainteresowania i integrować się. 

Mykola Bakhur i Daryna Melnyk prowadzą w Jeleniej Górze Fundację Początek. Kontynuując kompleksowe wsparcie tamtejszej społeczności, chcą otworzyć “Centrum Integracji Migrantów”, które będzie oferowało zajęcia sportowe, muzyczne i integracyjne, a także poradnictwo psychologiczne na jeszcze większą skalę. 

Nataliia Dienisova chce otworzyć w Słupsku “Mama Club” - przestrzeń rozwoju, edukacji i wypoczynku dla kobiet oraz zajęcia animacyjne dla dzieci. W ten sposób chce przyczynić się rozwiązania problemu wykluczenia matek z działalności zawodowej i rozwojowej. 

 

Jesteśmy przekonani, że do rozwiązania problemów społecznych, potrzebujemy zaangażowania wszystkich i kolektywnego działania. Wspieramy rozwiązania tworzone przez społeczności, bo najlepiej odpowiadają na ich potrzeby. Teraz inicjatywy biorące udział w Hello Entrepreneurship otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe oraz rozwiną swoje działania, współpracując z doświadczonymi osobami mentorskimi.