Znamy laureatki IV edycji Programu WzmocniONE

Zdjęcie przedstawia grupę 22 osób stojących na scenie na tle ekranu z napisem "Bardzo dziękujemy za udział". Po prawej stronie stoi baner z logo MagoVox. Część osób stoi, część kuca lub siedzi na ziemi. Uśmiechają się i obejmują, część osób trzyma dyplomy oraz fioletowe albumy z napisem Wzmocnione.
Source: Olena Herasym

Czuła rewolucja nadeszła!

Znamy laureatki IV edycji programu Wzmocnione. Jury wybrało 3 inicjatywy, które w najlepszy sposób spełniały kryteria programu.

Pierwszą ze zwycięskich inicjatyw jest Koło Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki!

"Za dogłębną analizę problemów przemocy na obszarach wiejskich, za wsparcie kobiet doświadczających przemocy, za wzmacnianie i integrowanie środowiska wiejskiego" - z werdyktu Jury.

Koło Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki powstało w 2019 roku. Głównym celem jest wsparcie, pomoc oraz wzmocnienie kobiet z terenów wiejskich. Projekt "Gospodynie w akcji" dotyka bardzo delikatnego, zarazem bolesnego tematu, jakim jest przemoc wobec kobiet. Swoje działania organizacja kieruje do kobiet z terenów wiejskich, gdzie temat przemocy jest niestety bardzo często spotykany. W wyniku podjętych działań kobiety będące liderkami w swoich wsiach zawiązały nieformalną grupę wsparcia, aby zniwelować narastający w ostatnich czasach problem przemocy wobec kobiet.

Zdjęcie przedstawia 2 członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki na scenie. Jedna przemawia do mikrofonu, druga trzyma fioletowy oprawiony dyplom. W tle widać osoby z Jury. Wszyscy się uśmiechają.

fot. Olena Herasym

Druga ze zwycięskich inicjatyw to Fundacja ToTutaj-Oficyna!

"Dla inicjatywy, która wie, że aby wspierać, pomagać, dawać dobro i robić dobro, trzeba najpierw dawać to sobie" - z werdyktu Jury.

Projekt FENIKS dotyka "niewidzialnego" (zwłaszcza dla systemu) zjawiska wypalenia zawodowego zawodów służebnych, w szczególności zatrudnionych w sektorze budżetowym.

Naczelnym celem Fundacji Fundacja ToTutaj-Oficyna jest szeroko rozumiana pomoc osobom doświadczającym przemocy - zwłaszcza w rodzinie.

Tym samym, działania projektowe skierowane są do pracowników socjalnych, będących najczęściej pierwszym punktem pomocy systemowej dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej.

#FENIKS to cykl warsztatów dla pracowników pomocy społecznej, wzmacniających kompetencje miękkie w zakresie profilaktyki wypalenia, jak również możliwość regularnej superwizji pracy socjalnej- zdecydowanie częściej niż ustawowe minimum.

 

Zdjęcie przedstawia 3 członkinie Fundacji Oficyna-ToTutaj na scenie. Dwie podnoszą ręce w geście zwycięstwa, trzecia śmieje się z rozłożonymi rękami. W tle widać baner Ashoki i Magovoxu oraz uśmiechające się osoby z Jury programu.

fot. Olena Herasym

Trzecia ze zwycięskich inicjatyw to Akcja Menstruacja!

"Skala i rozmach tej inicjatywy onieśmielają. I jeśli wierzyć, że to od młodych zależy nasz świat, to możemy być spokojni" - z werdyktu Jury.

Akcja Menstruacja to inicjatywa, która ruszyła w 2019 roku jako projekt społeczny poruszający temat ubóstwa menstruacyjnego, a w 2020 roku przerodziła się w fundację prowadzącą różnorodne działania odpowiadające na ten problem w Polsce, jak i za granicą. Głównym celem fundacji jest walka z ubóstwem menstruacyjnym i systematyczne zwiększanie dostępu do rzetelnej wiedzy na temat miesiączki, która pozostaje tematem tabu.

 

Zdjęcie przedstawia 3 członkinie Akcji Menstruacji. Wszystkie się uśmiechają, dwie stojące po lewej i prawej stronie trzymają fioletowe albumy z napisem "Wzmocnione", a kobieta w środku trzyma dyplom potwierdzający otrzymanie wsparcia finansowego.

fot. Olena Herasym

Prócz trzech inicjatyw - laureatek, wybranych przez Jury IV edycji programu WzmocniONE, nagrodzona została jeszcze jedna.

Małgorzata Rutkowska, prezeska MagoVox, przyznała nagrodę specjalną Fundacji im. Julii Woykowskiej.

"If she can see it, she can be it" - ukuły powiedzenie Amerykanki. Ale w Polsce to nie takie łatwe. Bo niby jak dziewczynki mają mierzyć wysoko, skoro w przestrzeni publicznej brakuje kobiet? Nie ma ich w polityce, także tej lokalnej, w podręcznikach, nie są upamiętnianie w nazwach ulic czy placów. Fundacja im. Julii Woykowskiej chce to zmienić. Przygotowuje szlaki po Wielkopolsce i Poznaniu śladami kobiet. Wspólnie z Muzeum w Gołuchowie opracuje przewodnik opowiadający o kobietach związanych z rodzinami Działyńskich i Czartoryskich. Chce dołożyć kolejną cegiełkę do budowania pełnej opowieści o naszym świecie. Pełnej kobiet!

Zdjęcie przedstawia 3 członkinie Fundacji im. Julii Woykowskiej pozujące na białej ściance zdjęciowej z fioletowym napisem "WzmocniONE" na ich głowami oraz kolorowymi logami Ashoki i MagoVoxu. Kobiety przytulają się, śmieją się, jedna robi śmieszną wykrzywioną minę.

fot. Olena Herasym

Na profilach programu na Facebooku oraz Instagramie można uzyskać więcej informacji o wszystkich 9 finalistkach oraz obejrzeć zdjęcia z Finału autorstwa Oleny Herasym. Zapis relacji z wydarzenia można obejrzeć tutaj