Raport o przedsiębiorczości kobiet, które przyjechały do Polski po eskalacji wojny w Ukrainie

Na białym tle granatowy napis "Hello Entrepreneurship Raport 2022. Czynniki hamujące oraz wspierające przedsiębiorczość migrantek z Ukrainy, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku." Na dole strony logo Ashoki, logo partnera merytorycznego Fundacji Kronenberga Citi Handlowy oraz napis "Projekt finansowany ze środków Citi Foundation". Po prawej stronie pomarańczowe koło, w środku którego są żółte i niebieskie koła zębate z ikonami osób w środku.
Source: Ashoka Polska

Prezentujemy raport dotyczący przedsiębiorczości kobiet, które przyjechały do Polski po eskalacji wojny w Ukrainie 

Raport skupia się na czynnikach wspierających i hamujących przedsiębiorczość migrantek, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022. Pokazuje, jakie kroki podejmują uchodźczynie w celu usamodzielnienia się oraz ich subiektywny stosunek do przedsiębiorczości. Zawiera także rekomendacje działań, które pomogą uchodźcom i uchodźczyniom odnaleźć się w nowej sytuacji. 

Raport jest efektem prac badawczych prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół naukowczyń, oraz studentek i studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. 

Raport powstał w ramach programu Hello Entrepreneurship realizowanego przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy. W ramach programu Hello Entrepreneurship wspieraliśmy dziesięć inicjatyw biznesowo-społecznych osób z doświadczeniem migracji. Celem wielu z uczestniczących w programie inicjatyw jest lokalne wspieranie przedsiębiorczości osób z doświadczeniem migracji przez sieciowanie, kursy językowe i kompetencyjne, dostęp do opieki nad dziećmi czy usługi prawne i informacyjne. 

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w kilkunastu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.