Raport o przedsiębiorczości kobiet, które przyjechały do Polski po eskalacji wojny w Ukrainie

Prezentujemy raport dotyczący przedsiębiorczości kobiet, które przyjechały do Polski po eskalacji wojny w Ukrainie 

Raport skupia się na czynnikach wspierających i hamujących przedsiębiorczość migrantek, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022. Pokazuje, jakie kroki podejmują uchodźczynie w celu usamodzielnienia się oraz ich subiektywny stosunek do przedsiębiorczości. Zawiera także rekomendacje działań, które pomogą uchodźcom i uchodźczyniom odnaleźć się w nowej sytuacji. 

Raport jest efektem prac badawczych prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół naukowczyń, oraz studentek i studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. 

Raport powstał w ramach programu Hello Entrepreneurship realizowanego przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy. W ramach programu Hello Entrepreneurship wspieraliśmy dziesięć inicjatyw biznesowo-społecznych osób z doświadczeniem migracji. Celem wielu z uczestniczących w programie inicjatyw jest lokalne wspieranie przedsiębiorczości osób z doświadczeniem migracji przez sieciowanie, kursy językowe i kompetencyjne, dostęp do opieki nad dziećmi czy usługi prawne i informacyjne. 

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w kilkunastu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.