Raport „Gdzie teraz jesteśmy?” pokazuje perspektywę organizacji pozarządowych po dwóch latach działania w obliczu kryzysu

Zdjęcie przedstawia bok budynku, który jest niebiesko-żółty. Jest na nim też małe białe okno z żaluzjami.

Dwa lata temu pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, a wcześniej kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, wywołały szeroką i natychmiastową odpowiedź sektora społecznego oraz odmieniły sposób działania organizacji pozarządowych. "Gdzie teraz jesteśmy?" - pytają autorzy_rki raportu "Organizacje społeczne w Polsce a kryzysy humanitarne w latach 2021-2023" przygotowanego przez Konsorcjum Migracyjne na zlecenie Ashoki.  

Niespotykana wcześniej skala i stała obecność kryzysów wymagają przygotowania na działanie w świecie definiowanym przez ciągłe zmian i zbudowania rezyliencji. Lekcje, które wyciągniemy z reakcji sektora NGO na potrzeby społeczności dotkniętych konfliktem, są kluczowe do odpowiadania na skomplikowane i rozległe wyzwania przyszłości. Po czasie intensywnych działań pomocowych ważne jest zatrzymanie, przyjrzenie się sytuacji i dostosowanie strategii do nowej rzeczywistości.  

Fundusz Tutaj powstał, by wspierać organizacje społeczne w odpowiedzi na wyzwania w obszarze migracji, wzmacnianiu współpracy i budowaniu dobrostanu osób przybywających do Polski oraz lokalnych społeczności goszczących. Potrzeby i rozwiązania zgłoszone w ramach trzech ścieżek wsparcia Funduszu Tutaj zostały poddane analizie i stały się częścią raportu Konsorcjum Migracyjnego. W połączeniu z pogłębionymi wywiadami z przedstawicielami_kami organizacji pozarządowych pokazują perspektywę społeczeństwa obywatelskiego i zmianę, która zaszła na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Chociaż w tym czasie zmieniły się potrzeby, rodzaj działań, profil wielu organizacji, a intensywne zaangażowanie okazało się wypalające, to większość organizacji zgodnie podkreśla, że tym, co pozostaje niezmienne jest konieczność współpracy. 

To przede wszystkim wokół tematu budowania zdrowej, międzysektorowej współpracy między organizacjami lokalnymi, międzynarodowymi NGO, samorządem i biznesem opierają się rekomendacje płynące z raportu. 

Pobierz raport.

Więcej o raporcie przeczytasz na NGO.pl: artykuł “Gdzie teraz jesteśmy? Rok po publikacji raportu „Polska Szkoła Pomagania”.