Raport Celebrating ChangemakeHERS: W jaki sposób przedsiębiorczynie społeczne przewodzą i wprowadzają innowacje.

Na zdjęciu 3 kobiety wspólnie pracują przy laptopach. Uśmiechają się za nimi jasno-niebieska ściana.
Source: Ashoka Poland

Ashoka, przy wsparciu Citi Foundation, starała się zrozumieć w jaki sposób przedsiębiorczynie społeczne przewodzą i wprowadzają innowacje oraz jak dane na ten temat mogą pomóc większej ilości kobiet i dziewcząt w inicjowaniu pozytywnych zmian społecznych. Poprzez zmapowanie różnych przedsiębiorczyń społecznych w sieci Ashoki – największej tego typu na świecie – badanie oferuje analizę barier i możliwości związanych z przywództwem kobiet w obszarze innowacji społecznych oraz mapę dla przedsiębiorstw społecznych, biznesu i społeczności donorów, która wskazuje jak stworzyć wzmacniające środowisko tak, by kobiety i dziewczęta stawały się liderkami zmian.

Po zbadaniu sposobu, w jaki kobiety – przedsiębiorczynie społeczne przewodzą i wprowadzają innowacje, pojawiły się cztery wyraźne obszary.

Kobiety – przedsiębiorczynie społeczne:

1. Stosują włączające, kolektywne przywództwo.

Typowe modele przywódcze używają modelu hierarchicznego, który często wyłącza kobiety. Alternatywnie, wiele przedsiębiorczyń społecznych używa kolektywnego modelu przywództwa – procesu dzielenia się odpowiedzialnością, który wykorzystuje ekspertyzę osób na wielu poziomach, by zaadresować sytuację i zwiększyć wpływ społeczny. Uważają one, że na trwały sukces składają się różnorodne perspektywy i wkład różnych osób.

Przedsiębiorczynie społeczne:

– Dbają o to, by społeczności miały moc podejmowania decyzji

– Tworzą nowe sposoby, by osoby przejmowały odpowiedzialność i przyczyniały się do realizacji wspólnej wizji

– Nie tylko działają na rzecz młodzieży, ale ufają w jej przywództwo

 

2. Tworzą nowe role dla kobiet i dziewcząt tak, by zwiększyć ich wpływ społeczny.

Powszechną strategią przedsiębiorców społecznych na zwiększenie wpływu innowacji jest tworzenie nowych ról społecznych, dzięki czemu możliwy jest dalszy rozwój rozwiązania. Kobiety w naszym badaniu ciągle to robiły. Przedsiębiorczynie społeczne rozprzestrzeniały innowacje poprzez tworzenie możliwości, by kobiety i dziewczęta widziały siebie nowych rolach – rolach liderek, które wcześniej nie istniały, niezależnie od tego, czy chodziło o wyposażanie kobiet w Liberii w narzędzia i wiarę w to, że mogą rozwiązać problemy ich społeczności w obszarze zdrowia, czy wzmacnianie kobiet w Indiach do uczestnictwa w samorządzie.

 

3. Wykorzystują doświadczenia typowe dla kobiet, takie jak macierzyństwo, jako zasób w obszarze przywództwa i przedsiębiorczości.

Wiele osób uważa, że doświadczenia związane z opieką nad innymi, takie jak urlop macierzyński, mogą mieć negatywne skutki na rozwój kariery, zmniejszając szanse na awans. Przedsiębiorczynie społeczne z kolei, pokazują w jaki sposób ich unikatowe doświadczenia mogą inicjować i wspierać ich sukces. Dla przykładu kompetencje potrzebne do dobrej opieki nad innymi, takie jak empatia i bezinteresowność, mogą być również przydatne do uważnego przywództwa. Umiejętności potrzebne do bycia dobrym rodzicem, takie jak komunikacja, kreatywność i myślenie krytyczne, to te same umiejętności, które rozwijają innowacje.

 

4. Włączają mężczyzn do rozwiązywania problemów, które powszechnie uważane są za dotyczące wyłącznie kobiet (takich jak dostęp do zdrowia reprodukcyjnego), tak by każda osoba widziała wartość we wspólnym rozwiązywaniu tych wyzwań.

Przedsiębiorczynie społeczne, które pracowały w obszarze równości płci, często zwracały uwagę na to, że trwała, głęboka zmiana była trudna przez brak pełnego zaangażowania kobiet i mężczyzn na rzecz wspólnego projektowania rozwiązań.  Żeby możliwe było stworzenie skutecznych, trwałych ułatwień w sytuacji kobiet, rozwiązania muszą zachęcać wszystkie osoby to zrozumienia dlaczego zmiana jest potrzebna i oferować konkretne sposoby zaangażowania się.  Wiele badanych przedsiębiorczyń społecznych widzi mężczyzn jako sojuszników w danych obszarach działalności i zachęca ich do szanowania i wspierania zmian tworzonych przez kobiety.

Na podstawie analizy sposobu w jaki przedsiębiorczynie przewodzą i tworzą innowacje społeczne, określiliśmy poniższe działania jako kluczowe do wzmacniania kobiet i dziewcząt jako liderek zmian.

  • Zauważanie większej ilości przedsiębiorczyń społecznych i docenianie ich herstorii jako modelu dla dziewcząt i kobiet.
  • Wzmacnianie sieci, które rozwijają przywództwo kobiet oraz równość płci w obszarze przedsiębiorczości społecznej
  • Rozszerzanie obszaru wsparcia dla przedsiębiorczyń społecznych poza kwestie indywidualne i programowe
  • Przeprowadzanie kolejnych badań na temat tego, jak przedsiębiorczynie społeczne redefiniują wpływ społeczny

 

Cały raport w języku angielskim do przeczytania tutaj.