Migracja i dorastanie - ważna rozmowa o sytuacji młodych mężczyzn i nastolatków z doświadczeniem migracji

Zdjęcie przedstawia dużo osób siedzących przy stolikach i rozmawiających w grupach. Autorką zdjęcia jest Olena Herasym.
Source: Olena Herasym

27 września 2023 r. w Warszawie miała miejsce owocna i pogłębiona dyskusja na temat dobrostanu nastolatków i młodych mężczyzn z doświadczeniem migracji. 

Spotkanie było częścią Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashokę dzięki grantowi od Google.org. Fundusz wspiera organizacje pozarządowe wzmacniające rezyliencję osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa. Dziękujemy Rowanowi Barnettowi, przewodniczącemu Google.org w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce za obecność i ważny głos w tej dyskusji. 

To niezwykle istotne, by chłopcy i młodzi mężczyźni znaleźli się w centrum uwagi i żebyśmy dostrzegli bariery, które ograniczają ich sprawczość. Tym bardziej dziękujemy, że kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, młodych liderek i liderów zmian, przedstawicieli uczelni, biznesu, mediów, samorządów wykazało się zaangażowaniem i podzieliło z nami swoimi doświadczeniami w 5 kluczowych obszarach: 

 • Zdrowie psychiczne, 

 • Media społecznościowe, 

 • Czas wolny, 

 • Nowy start, 

 • i Parenting. 

Te dyskusje zainspirowane przemówieniami, które wygłosili: Rowan Barnett (Google.org), Sarian Jarosz (Konsorcjum Migracyjne), Igor Horków (Związek Ukraińców w Polsce) oraz Ashoka Fellows - Massimo Vallati (Calciosociale), Markus Raivio (Kukunori), Jacek Siadkowski (Tech To The Rescue), Kuba Wygnański (Fundacja Stocznia), to pierwszy krok do zrozumienia problemu i stworzenia sieci organizacji gotowych zmierzyć się z tym wyzwaniem. 


We're thrilled to share the outcome of a gathering that happened on the 27th of September in Warsaw, where a fruitful and insightful discussion took place regarding the well-being of teenagers and young men with migration backgrounds. 

The meeting was part of the Here Fund organized by Ashoka with grant support from Google.org. The fund supports NGOs fostering the resilience of people with refugee and migrant experiences. We extend our heartfelt thanks to Rowan Barnett leading Google.org in Europe, the Middle East, and Africa, for being an integral part of this transformative dialogue. 

The emphasis on the well-being and empowerment of boys and young men has been particularly impactful. Dozens of NGOs, along with young leaders, representatives from academic institutions, businesses, and local governments, have come together to share their experiences and insights in five crucial areas: 

 • Mental health, 

 • Social media, 

 • Leisure activities, 

 • New beginnings, 

 • and Parenting. 
   

These discussions, inspired by the talks of esteemed speakers: Rowan Barnett (Google.org), Sarian Jarosz (Migration Consortium), Igor Horków (Ukrainian Association in Poland), and Ashoka Fellows - Massimo Vallati (Calciosociale), Markus Raivio (Kukunori), Jacek Siadkowski (Tech To The Rescue), Kuba Wygnański (Shipyard Foundation), were the starting point for understanding the problem and creating the network of organizations ready to tackle the challenge.