Jak przeprowadzić zespół nauczycieli przez zmianę?

Podczas spotkania Changemaker Schools w Przyłękowie wypracowaliśmy kilka kroków, które sami wdrażamy. Mogą okazać się inspiracją i dla innych.