J2CC dla Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej

Na granatowym tle u góry napis "Journey to Changemaker Certificate". Poniżej po prawej stronie logo Akademii Pedagogiki Specjalnej, a pod nim napis "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie". Poniżej po lewej stronie logo Uniwersytetu Gdańskiego, a pod nim napis "Dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori. Uniwersytet Gdański". Na samym dole url do podstrony o J2CC na stronie Ashoka. org, a w prawym dolnym rogu białe logo Asoki przedstawiające drzewo.
Source: Ashoka w Polsce

J2CC dla Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej, czyli kolejne polskie uczelnie na dobrej drodze do przyszłości

Współcześnie uczelnie wyższe muszą zmienić model funkcjonowania i nauczania. Proste metody, polegające na dostarczaniu informacji, przestały działać. Musimy stworzyć kulturę zarządzania i współpracy, która będzie rozwijać i pielęgnować w studentach i pracownikach umiejętności niezbędne do budowania lepszego świata w przyszłości.

Nowoczesne szkoły wyższe

W nowoczesnych instytucjach szkolnictwa wyższego studenci muszą stykać się z doświadczeniem edukacyjnym, które pomoże im zdobyć lub rozwinąć kompetencje przekrojowe, określone przez OECD i Davos jako niezbędne do odniesienia sukcesu w przyszłości. Kompetencje te, nazywane przez niektórych „miękkimi”, a przez nas w Ashoce „changemaker skills”, czyli „umiejętnościami twórcy zmian”, powinny prowadzić studentów do większej odpowiedzialności za swoje środowisko i wywierania pozytywnego wpływu.

Pedagodzy-changemakerzy

Po trwającym ponad rok (z przyczyn covidowych nieco dłużej, niż zakładano) procesie certyfikacji, licznych rozmowach, audycie, szkoleniach i wizytach studyjnych, do zaszczytnego grona certyfikowanych kierunków polskich uczelni wyższych (do tej pory: Zarządzanie i Przywództwo na SWPS; Zarządzanie na Collegium Civitas), dołączyły dwa kolejne: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori na Uniwersytecie Gdańskim.

"Ashoka w Polsce i na świecie z wielką satysfakcją nadają certyfikat J2CC kierunkom pedagogicznym. Po miesiącach wspólnej pracy jesteśmy pewni, że zmiany, które już zachodzą na Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytecie Gdańskim i te, które będą wprowadzane w kolejnych latach, przyczynią się do wzmacniania pokoleń changemakerów i changemakerek - zarówno wśród absolwentek i absolwentów, jak i wśród dzieci, z którymi oni_e będą pracować w całej Polsce. Dostrzegamy moc oddziaływania obu uczelni na środowisko pedagogiczne w kraju i nie możemy się doczekać wielu wspaniałych osiągnięć w dziedzinie zmian społecznych dla dobra ogółu" – powiedział Misza Czerniak, dyrektor programu J2CC.

Ostatni krok

Uroczystość podpisania umowy między przedstawicielami_kami Uczelni i Ashoki oraz odsłonięcie pamiątkowych tablic odbędzie się w Warszawie i w Gdańsku, w dniach 9-10 listopada.

Więcej informacji na temat J2CC można przeczytać tutaj.

 

Logo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Po lewej stronie na białym tle zielony napis Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, rok założenia 1922. Po prawej stronie zielony prostokąt z białymi konturami 2 postaci.
Logo Uniwersytetu Gdańskiego. Na biały gle granatowe G i wpisany w nie herb Gdańska.