Ogłaszamy inicjatywy zakwalifikowane do programu "Niezależni od grantów i dotacji"!

Na białym tle granatowy napis "Niezależni od grantów i dotacji - program wsparcia dla organizacji pozarządowych. Ogłaszamy zakwalifikowane inicjatywy!". W lewym górnym rogu logo Ashoki, w prawym górnym rogu logo Financing Agency for Social Entrepreneurship, w dolnym lewym rogu logo EMCC Poland. Na środku grafika dłoni trzymających koło zębate.
Źródło: Ashoka w Polsce

Znamy inicjatywy, które zakwalifikowały się do udziału w programie "Niezależni od grantów i dotacji"!

Są to:

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie Demagog

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Fundacja Akcja Menstruacja

Fundacja TeenCrunch

Fundacja Senior w Koronie

Serdecznie gratulujemy!

 

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, chcących rozszerzyć i zdywersyfikować swoją strukturę przychodów i uniezależnić się od dotacji i darowizn, poprzez wypracowanie i wdrożenie produktu lub usługi, które będą mogły stanowić nowe źródło przychodu dla organizacji.

Dla kogo? Organizacje pozarządowe

Jak? Połączenie warsztatów z czteromiesięcznym okresem mentoringu pozwoli pracować nad produktem lub usługą, które będą mogły stanowić dla organizacji nowe źródło przychodu.