Cztery punkty, które pozwolą Ci działać w oparciu o empatię. Powered by Ashoka Fellows

Two seniors, smiling and huging
Źródło: Dorota Trzaska

Podczas spotkania Akcja Empatia Teresa opowiadała, a Jac tworzył przepis. Przedstawiamy świeżutką recepturę na działanie w oparciu o empatię w wykonaniu dwojga Ashoka Fellows – Teresy Ogrodzińskiej i Jaca Jakubowskiego.

Teresa Ogrodzińska:  Długo nie wiedziałam co mnie naprawdę bawi: polonistyka, teatr, działalność opozycyjna. Po wygranych wyborach w ’89 pracowałam z Henrykiem Wujcem w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. Nauczyłam się wtedy pracować po 19 godzin na dobę. Całkiem się zakręciłam i przestałam dbać o siebie. Jednak kiedy u góry zrobił się bałagan odkryłam, że może czas zrobić coś niezależnego, że można założyć fundację. Wspólnie z Marysią Holzer założyłyśmy Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (PFDM). Od tego czasu, najpierw w  PFDM, teraz w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, moją pasją jest zmienianie świata. Czasem zmiana jest na małą skalę, ale bardzo często można ją zobaczyć, dotknąć. Czegoś nie było, a jest. Zmiana mnie rajcuje.


Przepis na działanie oparte o empatię  wg Jaca punkt 1.


Bądź w zgodzie ze swoimi wartościami. Na przykład takimi jak zmienianie świata.

Teresa Ogrodzińska: Miałam szczęście, że mogłam dużo jeździć i obserwować rozwiązania edukacyjne w innych miejscach. Punkty przedszkolne podejrzałam w Portugalii i całkowicie przerobiłam na potrzeby Polski. Mam taką umiejętność, że widzę co można przenieść na polski grunt i umiem to zaadaptować.


Przepis na działanie oparte o empatię wg Jaca punkt 2.


Czerp inspirację ze świata w świadomy sposób. Twórczo adaptuj pomysły do potrzeb.

Teresa Ogrodzińska: Przed rozpoczęciem każdego nowego działania w Fundacji robimy diagnozę. Najpierw rozmawiamy z zaprzyjaźnioną już przez lata grupą samorządowców, nauczycieli, rodziców.  Pytając i pozostając w dialogu dajemy wyraz tego, że traktujemy rozmówcę poważnie i akceptujemy go, chociaż możemy mieć odmienne zdania.  Bardzo ważne jest, że wracamy później do rozmówców z wynikami naszych badań. Potem na bardzo małą skalę realizujemy pilotaż. Dopiero po wyciągnięciu wniosków z pilotażu możemy rozpoczynać działania na dużo większą skalę.
 

Przepis na działanie oparte o empatię Jaca punkt 3.

Poznaj, rozmawiaj, pytaj. Pytanie to wejście w relację. Jak mówi pani profesor Anna Giza-Poleszczuk w badaniach społecznych nie ma już „badania”, jest „pytanie”, które zakłada bycie w relacji.

Teresa Ogrodzińska: W gminie, w której zaczynamy działać zawsze musi być ktoś, kto złapał bakcyla i jest zdeterminowany, żeby to robić.  Założyliśmy ponad 300 punktów przedszkolnych, zdecydowana większość z nich ciągle działa, chociaż od lat już tego nie koordynujemy, dlatego, że udało się znaleźć kogoś komu zależało: samorządowca, nauczycielkę, pracowniczkę pomocy społecznej, czasem rodzica.
Przepis na działanie oparte o empatię Jaca punkt 4.
Znajdź pasjonata, partnera, który podziela Twoją misję. To nie zawsze będzie ta osoba, której stanowisko pracy wskazuje na zainteresowanie Twoim tematem. Buduj nieoczekiwane partnerstwa z entuzjastycznymi ludźmi.

Informacje dodatkowe:

Teresa Ogrodzińska, członkini Ashoki/Ashoka Fellow, wraz z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, której jest założycielką i prezeską, przeszkoliła ponad 11000 osób, współpracując z 300 gminami wyrównując szanse dzieci, by stawały się światłymi i szczęśliwymi ludźmi.

Jacek Jac Jakubowski, członek Ashoki/Ashoka Fellow, mówi o sobie, że od wczesnej młodo­ści robi to samo, na wszyst­kie moż­liwe spo­soby usiłuje naprawić świat. Inicjował niejedną zmianę w środowisku: hipisow­skim, akademic­kim, ruchu teatral­nym, terapeutycz­nym, oświatowym, samorządowym, orga­ni­za­cji pozarządowych i biz­nesowym, współzałożyciel Grupy TROP.

Akcja Empatia – Zapraszamy do ogólnopolskiej akcji społecznej Współpraca oparta na empatii, którego głównym organizatorem jest Fundacja TROP. Słowo empatia staje się ważnym pojęciem organizującym wyobraźnię społeczną, sposób pracy nad osobistym rozwojem oraz myślenie o różnych formach współdziałania ludzi.