To co wiemy dzięki Ashoka Fellows z 2018 roku: zmiany klimatu i środowisko

Na tle zielonego krzaku napis "Emerging insights. 02 - Climate change and the environment".
Źródło: Ashoka Poland

Młodzi ludzie, w wieku od 18 do 35 lat z 186 krajów zostali zapytani co ich najbardziej martwi. Niemal połowa (48,8%) z 31000 odpowiadających powiedziała, że najbardziej martwią ich zmiany klimatyczne.

78,1% natomiast jest skłonnych zmienić swoje zachowania dla ochrony klimatu. [1] Obawy dotyczące zmian klimatycznych są jednak bardzo zróżnicowane. W innym badaniu Pew Research wykazało, że obywatele krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki Subsaharyjskiej byli najbardziej zaniepokojeni skutkami ocieplenia planety, podczas gdy ludzie w Stanach Zjednoczonych i Chinach, najwięksi producenci CO2, martwili się najmniej. [2] Staje się jasne, żeby złagodzić zmiany klimatu, musimy wyjść poza naukę i politykę i zacząć działać. Nie ma jednego panaceum, które zmieni obecne realia ocieplającej się planety, zmieniającej się różnorodności biologicznej, nieprzewidywalnych i bardziej ekstremalnych wzorców pogodowych, suszy i presji populacyjnej. Ale Ashoka Fellows są liderami, którzy pokazują w jaki sposób współpraca transgraniczna i nowe wymagania konsumentów mogą rozwiązać problem większy niż my wszyscy.

NOWE POMYSŁY

W obliczu zmian klimatycznych budowanie odpornych i zrównoważonych społeczności oraz znajdowanie innowacyjnych ścieżek poprawy zarządzania zasobami naturalnymi jest niezwykle istotne. Przyglądając się członkiniom i członkom Ashoki, którzy dołączyli do naszej społeczności w 2018 roku widzimy, że wspieranie i wzmacnianie podejścia oddolnego, przedsiębiorczego i integracyjnego jest kluczowym sposobem na rozwiązanie różnych aspektów i złożoności zmian klimatu. Nasi stypendyści koncentrują się zarówno na zmianach indywidualnych, jak i na bardziej systemowej, globalnej współpracy w celu złagodzenia skutków dzisiaj i zaoferowania rozwiązań do adaptacji w przyszłości.

GLOBALNA WSPÓŁPRACA

Szacuje się, że w 2100 prawie połowa gatunków morskich może być na krawędzi wymarcia. [3] Nielegalne połowy, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i globalne ocieplenie szybko dziesiątkują bioróżnorodność morską i ekosystemy, powodując niestabilność regionalną z efektami falującymi. Po 25 latach walki z nielegalnymi połowami w Morzu Śródziemnym i Afryce Północnej Ashoka Fellow Wietse Van der Werf zdał sobie sprawę, że należy zrobić więcej w celu ochrony zasobów rybnych i działań ochronnych na morskich obszarach ochrony (MPA). Wietse zaprojektował inicjatywę o nazwie Sea Rangers. Model organizacyjny łączy upodmiotowienie bezrobotnej młodzieży i reintegrację weteranów marynarki wojennej, aby zapewnić konkretne rozwiązanie poważnych niedoborów globalnych zdolności ludzkich w monitorowaniu MPA. Sea Rangers nie są upoważnionymi egzekutorami; zamiast tego monitorują i zbierają dowody i dane, które umożliwiają agencjom krajowym poprawę skuteczności działań ochronnych. Innowacyjne pomysły Wietse’a zyskały szerokie poparcie ze strony rządów Holandii i Wielkiej Brytanii, w których rozpoczęto pierwsze programy pilotażowe.

Wielkie podmioty zaangażowane w zmiany na dużą skalę są ważne dla łagodzenia skutków utraty różnorodności biologicznej, braku bezpieczeństwa żywnościowego i migracji ludzi. Poprzez swoją organizację, GoodLands, Ashoka Fellow Molly Burhans wykorzystuje technologię do informowania o planowaniu środowiskowym, które wykracza poza granice narodowe i pomaga jednemu z największych właścicieli ziemskich na świecie, Kościołowi Katolickiemu, uznać rolę, jaką mogą odegrać w działaniach związanych ze zmianą klimatu. Kościół Katolicki nigdy nie prowadził centralnego, cyfrowego zapisu, więc Molly wdrożyła mapowania systemów informacji geograficznej w celu uporządkowania danych o ich posiadłościach. Jej zespół bada właściwości, ocenia ich funkcjonowanie i łączy informacje z innymi dostępnymi danymi, aby przeanalizować, w jaki sposób najlepiej zarządzać ziemią, przyczyniając się do rozwoju lokalnych ekosystemów i społeczności. Przyczynia się to do stworzenia solidnej, dynamicznej i pochodzącej z chmury mapy, która pomaga diecezjom, zakonom i innym dużym właścicielom ziemskim w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących użytkowania gruntów. Molly wie, że technologia i narzędzia, które buduje GoodLands, mają potencjał do szerokiego zastosowania także przez innych dużych właścicieli ziemskich.

Zarządzanie wiedzą i komunikacja w skali globalnej jest również ważna dla Oriola Vilalty, który zbudował globalną społeczność badaczy, strażaków i członków społeczeństwa obywatelskiego, aby stworzyć nowe rozwiązania, które sprawią, że lasy i obszary wiejskie będą bezpieczniejsze i bardziej zamożne. Jego Fundacja Pau Costa, założona w 2011 r., stworzyła centralne centrum wiedzy na temat zapobiegania pożarom i standardowych planów operacyjnych w celu zwiększenia wydajności. Oni również rozpowszechniają badania i lobbują dla nowego podejścia do zarządzania pożarami. Jego platforma połączyła ekspertów z 30 krajów na 4 kontynentach z ponad 2500 specjalistów uczestniczących w wydarzeniach i wyprawach edukacyjnych. Jego metody poparcia doprowadziły 500 sojuszników, w tym wpływowe organizacje, takie jak Greenpeace i WWF, do skoncentrowania wysiłków na rzecz ochrony i środków na zapobieganiu i zarządzaniu.

Zdjęcie pejzażu z popękaną ziemią, w tle zbiornik wodny oraz pomarańczowy zachód słońca.

MOŻLIWOŚCI: GLOBALNE SIECIOWANIE

W jaki sposób możemy zaangażować więcej ludzi, żeby zobaczyli swoją rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu?

Społeczna reakcja na zmiany klimatu określi dziś jej wpływ na przyszłe pokolenia. Sposób, w jaki konsumujemy i produkujemy energię, zmienia podstawowe siły naturalne na planecie – wzrost średnich temperatur, cyrkulację i bioróżnorodność naszych oceanów oraz jakość składników odżywczych w roślinach. Na każdy żywy organizm, jego zdrowie i samopoczucie wpływa zmiana klimatu.

Teraz wiemy, że potrzebujemy więcej innowacji społecznych w dziedzinie sprawiedliwości klimatycznej i dekarbonizacji, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom i umożliwić nam zarządzanie i planowanie niepewnych przyszłych warunków. Wszyscy muszą być zaangażowani w łagodzenie i dostosowywanie się do zmian środowiskowych. Piętnastu członków Ashoki uczestniczących w tegorocznych rozwiązaniach dotyczących zmian klimatu dołącza do ponad 400 Ashoka Fellows w dziedzinie środowiska, w tym wielu z nich bezpośrednio zajmuje się adaptacją do zmian klimatu i działaniami łagodzącymi skutki zmian klimatu.

Ponieważ Ashoka kontynuuje poszukiwania nowych innowatorów z unikalnymi rozwiązaniami pozwalającymi odpowiadać na złożone aspekty degradacji środowiska i skutków zmian klimatu, poszukuje również możliwości wzmocnienia i przyspieszenia innowacji w celu uzyskania większego i bardziej wspólnego wpływu, pomagając zwoływać zespoły w celu skalowania wpływu, dopasowywania rozwiązań z kluczowymi interesariuszami i pielęgnuje globalną rozmowę, aby wpłynąć na innych, aby przyjęli i rozpowszechniali rozwiązania.

Pełen tekst artykułu po angielsku jest dostępny na https://www.ashoka.org/en-pl/story/emerging-insights-2018-climate-change-and-environment.


1] World Economic Forum (2017) Global Shapers Survey. Retrieved from http://www.shaperssurvey2017.org/

[2] Stokes, B., Wike, R. and J. Carle (2015) Global Concern about Climate Change: Broad Support for Limiting Emissions. Pew Research Center.


[3] UNESCO (n.d.) Facts and figures on Marine Biodiversity. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-biodiversity/facts-and-figures-on-marine-biodiversity/