Ścieżka Ekosystem

Skierowana jest do organizacji realizujących cele na poziomie zmiany systemowej.

 

 

Ashoka wspiera działalność społeczną, która ma na celu trwałe rozwiązywanie problemów społecznych i budowanie społeczeństw, w których każda osoba czuje się sprawcza i uprawomocniona do działania na rzecz wspólnego dobra. Dlatego dzięki wsparciu Google.org uruchomiliśmy Fundusz Tutaj. Ekosystem to jedna ze ścieżek, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Dotyczy rozwiązywania dużych, przekrojowych problemów w obszarze migracji w sposób długotrwały i systemowy. Celem działań realizowanych w tej ścieżce jest wspieranie dobrostanu oraz integracji osób z doświadczeniem migracyjnym i społeczności goszczących w perspektywie długofalowej.  

Ścieżka Ekosystem to propozycja dla organizacji, które mogą wykazać wieloletnie doświadczenie w działalności na poziomie zmian systemowych, a także wpływ społeczny na poziomie od 10 000 osób. W ramach Ścieżki Ekosystem chcemy wesprzeć działania tych organizacji, aby zapewnić, że tworzone są standardy, rozwiązania, polityki i produkty, które mogą zapewnić, że wysokiej jakości wsparcie będzie docierać do dużej liczby osób niezależnie od dynamiki projektowej.  

W pierwszym naborze w Ścieżce Ekosystemy wesprzemy działania, które m.in.: 

  • pomogą organizacjom świadczyć pomoc długotrwale; 

  • odpowiadają na zjawiska na poziomie głębokich przyczyn problemów społecznych; 

  • wzmacniają widoczność działań organizacji oddziałując na inne grupy w społeczeństwie; 

  • pomogą skalować dotychczasowe działania organizacji i utrwalać dobre standardy; 

  • wzmacniają współpracę i wymianę wiedzy w ekosystemie. 

Do składania wniosków o grant zapraszamy organizacje, które mają długoletnie doświadczenie w pracy systemowej, są rozpoznawalnymi, kluczowymi podmiotami w swojej dziedzinie lub specjalizacji, mają kompetencje i zasoby by świadomie i długotrwale prowadzić działania na rzecz zmiany społecznej, skutecznie uniezależniając się od dynamiki grantów i dotacji. Organizacje wnioskodawcze poprosimy o udowodnienie swojego wpływu społecznego na poziomie powyżej 10 000 osób. Aplikować w Ścieżce Ekosystem mogą organizacje zarejestrowane przed 30 czerwca 2018 roku.  

Więcej o kryteriach naboru i grupach docelowych dowiesz się pisząc do Natalii Dziedzic z zespołu Ashoki: [email protected]

Zachęcamy także do przeczytania raportu z badania potrzeb organizacji wspierających osoby z doświadczeniem migracyjnym. 

Nabór zamknięty

lupa badanie
planeta ziemia
dłonie