Ekosystem jak wioska

Tak jak potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko. Potrzeba całego ekosystemu, żeby rozwijały się innowacje społeczne. Mapa miasteczka, jest próbą uproszczonego, wizualnego przedstawienia ról. Oczywiście nie wszystkie role zostały tutaj uchwycone.

Most – budowanie mostów między interesariuszami z różnych sektorów i wspomaganie wspólnego wysiłku w ekosystemie.

Stacja nadawcza – zwiększanie świadomości o efektywnych rozwiązaniach i ogóle społecznej przedsiębiorczości.

Stacja kolejowa – wspieranie twórców i twórczyń zmian na rzecz wspólnego dobra w dostarczaniu ich rozwiązań do innych miejsc i tym samym zwiększanie ich wpływu.

Ratusz – ustanawianie norm regulujących w ramach których działają twórczynie i twórcy zmian na rzecz wspólnego dobra

Bank – zapewnianie różnego rodzaju finansowania na rzecz kreowania, rozwoju i skalowania efektywnych rozwiązań problemów społecznych.

Szkoła – wychowywanie nowego pokolenia twórców i twórczyń zmian na rzecz wspólnego dobra; inspirowanie młodych ludzi i ogółu społeczeństwa ideą społecznej przedsiębiorczości jako ścieżki kariery i wprowadzania zmian na rzecz wspólnego dobra jako stylu życia.

Szklarnia – wspieranie twórców i twórczyń zmian na początku ich drogi oraz napędzanie do działania już istniejących przedsiębiorców i przedsiębiorczynie społeczne; dostarczanie twórcom i twórczyniom zmian możliwości do edukacji i rozwoju osobistego.

Stadion – identyfikowanie i nagradzanie najlepszy sposobów działania w obszarze wprowadzania zmian na rzecz wspólnego dobra oraz społecznej przedsiębiorczości poprzez konkursy i nagrody.

Rynek – bezpośrednie oferowanie usług i produktów twórcom i twórczyniom zmian, np. poprzez działania pro bono, programy CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).

Park – skupienie się na dobrostanie twórców i twórczyń zmian oraz zapewnienie im przestrzeni do spotkań formalnych jak i nieformalnych.

Supermarket – zdobywanie i gromadzenie wsparcia, usług pro bono czy produktów z sektora prywatnego dla twórców i twórczyń zmian na rzecz wspólnego dobra.

graphic of village - ecosystem ilustration

Bariery rozwoju innowacji społecznych

Na prośbę Ashoki bariery rozwoju innowacji społecznych w Polsce zostały zidentyfikowane w badaniach Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr Aleksandry Gołdys. Usystematyzowana informacja o tym co nie działa, co ogranicza i hamuje jest ważna gdy się planuje co robić, jednak od samego początku dbaliśmy o to, by bariery nas nie ograniczały, ale dawały świadomą energię do konstruktywnego działania.

visual presentation of ecosystem barriers

Narady ekosystemowe

Ważną częścią procesu są spotkania osób które współtworzą tzw. ekosystem innowacji społecznych – czyli osoby, które przyczyniają się do tego, że innowacje społeczne w Polsce powstają, rosną i mają konkretny wpływ na rzeczywistość społeczną. Są to przedstawicielki i przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, think-tanków, nauki, sektora społecznego i biznesowego, którzy wspólnie myślą i planują. A już po Naradach zaczynają działać.

persons sitting in the circle, smiling

Narada Zmień JA/MY Polskę w Warszawie #2017

persons with arms wide open

Narada Zmień JA/MY Polskę w Krakowie #2018

two group of people sitting in circles

Narada Zmień JA/MY Polskę w Gdańsku #2019