Kryteria zatrudniania w Ashoce

Ashoka zatrudnia przez cały rok w zależności od tego, czy dana osoba spełnia kryteria zatrudnienia. Poszukujemy kreatywnych i skutecznych liderek i liderów, którzy w przeszłości realizowali znaczące działania społeczne. Jeśli odnajdujesz się w tym opisie to, spójrz na nasze kryteria i proces rekrutacji.


Oświadczenie Ashoki dotyczące równych szans

Ashoka jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i niedyskryminującym ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, tożsamość/ekspresję płciową, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, wiek, informacje genetyczne, status weterana, stan cywilny, ciążę i rodzicielstwo (w tym karmienie piersią) lub ze względu na żadne inne kryterium. Polityka równościowa Ashoki rozciąga się na wszystkie warunki zatrudnienia, w tym rekrutację pracowników, selekcję, wynagrodzenie, świadczenia, szkolenia, ocenę wyników, awans, zwolnienie, dyscyplinę i wypowiedzenie.

 

Content for this page could not be loaded because you have declined cookies. To view this content, change your cookie settings by clicking here.

Content for this page could not be loaded because you have not accepted cookies. To view this content, please accept cookies in the banner below.