Kryteria zatrudniania w Ashoce

Ashoka zatrudnia przez cały rok w zależności od tego, czy dana osoba spełnia kryteria zatrudnienia. Poszukujemy kreatywnych i skutecznych liderek i liderów, którzy w przeszłości realizowali znaczące działania społeczne. Jeśli odnajdujesz się w tym opisie to, spójrz na nasze kryteria i proces rekrutacji.


Oświadczenie Ashoki dotyczące równych szans

Ashoka jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i niedyskryminującym ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, tożsamość/ekspresję płciową, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, wiek, informacje genetyczne, status weterana, stan cywilny, ciążę i rodzicielstwo (w tym karmienie piersią) lub ze względu na żadne inne kryterium. Polityka równościowa Ashoki rozciąga się na wszystkie warunki zatrudnienia, w tym rekrutację pracowników, selekcję, wynagrodzenie, świadczenia, szkolenia, ocenę wyników, awans, zwolnienie, dyscyplinę i wypowiedzenie.