Kryteria i proces zatrudnienia w Ashoce

Odkąd Ashoka zapoczątkowała dziedzinę przedsiębiorczości społecznej w latach 80. XX wieku, nasz zespół nieustannie redefiniuje, co oznacza wprowadzanie zmian i osiąganie wpływu społecznego. Dzisiaj jesteśmy w punkcie zwrotnym: tempo zmian przyspiesza, a duch zmian nigdy nie był tak silny.

Szukamy utalentowanych członków zespołów, którzy będą urzeczywistniać naszą wizję poprzez:

  • identyfikowanie i wspieranie innowatorek i innowatorów społecznych, adresujących najbardziej palące problemy społeczne;

  • wyposażanie następnego pokolenia w kluczowe umiejętności społeczne: empatii i wprowadzania zmian;

  • zmienianie paradygmatu innowacji społecznych, ich roli i postrzegania w społeczeństwie

  • budowanie Ashoki jako instytucji, która utrzyma ten napędzany zmianami świat.

 

group of people sitting on the grass


Nasze specyficzne potrzeby stale się zmieniają, ale zatrudniamy przez cały rok w zależności od tego, czy dana osoba spełnia nasze kryteria zatrudnienia.

 


 

Kryteria zatrudnienia Ashoki:

 

 

fellow_icon_bubble

Przedsiębiorczość (Entrapreneurship / Intrapreneurship)


Osoba, której poszukujemy musi być zdecydowana działać aktywnie, aż do tego momentu, w którym problem społeczny, który zaczęła rozwiązywać nie został zaadresowany. Wymaga to bardzo długofalowego zaangażowania, ciągłego słuchania i dostosowywania się oraz nieustępliwego i realistycznego myślenia praktycznego, jak i pasji by widzieć swoje pomysły wdrażane w życie.

Social Care

Zrozumienie i przekonanie, co do wizji Ashoki: Everyone a ChangemakerOsoba, której poszukujemy ma wewnętrzne przekonanie co do słuszności wizji Ashoki. Osoba ta jest też dociekliwa, sposób jej myślenia charakteryzuje łączenie trendów historycznych z obecnym kontekstem społecznym.

change mindset

Inteligencja społeczna i emocjonalna


 

Osoba, której poszukujemy musi mieć umiejętność wydajnej i pełnej szacunku pracy w zespołach. Rozumieć, w jaki sposób jednostki, grupy i społeczeństwa działają i skutecznie angażują się w sprytny, subtelny i uczciwy sposób.

Support icon - Ashoka pack

Aspekty etyczne


Osoba, której poszukujemy przejawia wyjątkowo silne zachowanie etyczne. Jest autorefleksyjna i ma silne umiejętności empatii. Jest godna zaufania.

etica icono

Samookreślenie

Osoba, której poszukujemy ma cel, by w życiu osiągać  duży wpływ społeczny, przynajmniej na poziomie kontynentu. Naturalnie działa na tym poziomie i rozwinęła odpowiednie umiejętności i sposoby myślenia, by to robić. Nie jest zainteresowana działaniem na małą skalą.

Proces rekrutacji Ashoki (po angielsku)

Our “One Search” hiring process takes its form in the image of the “transformative and enlightening” experience required of our candidates for Fellows. Just as our applying Fellows embark on a graduating articulation of their narrative, our staff candidates engage in a series of conversations around their entrepreneurial inspiration, meeting with a selection of importantly diverse and similarly inspired Ashokans.

We have designed each conversation to expand upon the previous one(s), thus necessarily standing apart as an essential addition to the series. Paralleling our selection process for Fellows, the experience for our staff candidates operates, not as a means to an end, but rather as an empathetic intention in and of itself—an opportunity for a robust discussion, the sharpening of ideas, and the reward of personal growth.