Świętujemy nowych Ashoka Fellows: Marię Deskur, Macieja Otrębskiego, Myroslavę Keryk i Olgę Ślepowrońską

Na granatowym tle biały napis "Poznaj nowych Ashoka Fellows", poniżej zdjęcia i podpisy, kolejno od lewej - Myroslavy Keryk (Ukraiński Dom), Marii Deskur (Fundacja Powszechnego Czytania), Maciej Otrębskiego (RoślinnieJemy), Olgi Ślepowrońskiej (Stowarzyszenie Mudita). W górnym prawym rogu logo Ashoki.

Powitanie nowych Członków i Członkiń w społeczności Ashoki, które odbędzie się 12 października 2023, to okazja do świętowania i docenienia pracy wyjątkowych innowatorów_ek społecznych. Cieszymy się, że globalna sieć ponad 4000 twórców i twórczyń zmian powiększy się o cztery osoby działające w Polsce: Olgę Ślepowrońską, Myroslavę Keryk, Macieja Otrębskiego i Marię Deskur. Każdy_a z nich wnosi wyjątkową wizję, nowy pomysł, kreatywność i nieustające zaangażowanie w budowanie trwałych rozwiązań w swoich obszarach. 

Maria Deskur, dzięki swojej Fundacji Powszechnego Czytania, uwalnia moc czytania - kamienia węgielnego odpornych, równościowych, otwartych i demokratycznych społeczeństw. Opracowała Siedem Złotych Zasad, które stanowią ramy skutecznej promocji czytelnictwa. Jej inicjatywy, takie jak program "Supermoc Książek", dotarły do kilkunastu tysięcy przedszkoli w Polsce. 

Maciej Otrębski zmienia system produkcji i dystrybucji żywności w Polsce i Europie, czyniąc go bardziej sprawiedliwym dla ludzi, zwierząt i planety. Dzięki RoślinnieJemy produkty z białkiem roślinnym stają się bardziej dostępne. Promując dietę roślinną, Maciej przyczynia się do budowania zdrowych społeczności i bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Myroslava Keryk zmienia doświadczenia osób przybywających do Polski. Za pośrednictwem Fundacji Ukraiński Dom oferuje niezbędne wsparcie, od kwestii prawnych po mieszkaniowe. Podejście Myry wykracza poza bezpośrednią pomoc, wpływając na politykę i debatę publiczną, buduje solidarność między społeczeństwem polskim i ukraińskim. Jej praca jest przykładem siły, jaką niesie ze sobą współpraca. 

Olga Ślepowrońska tka sieć wsparcia dla bliskich osób z niepełnosprawnością w Polsce. Stowarzyszenie Mudita zapewnia im opiekę zastępczą, pomoc logistyczną i rzecznictwo. Praca Olgi dotyczy wyzwań systemowych, przed którymi stoją opiekunowie_ki osób z niepełnosprawnością: od braku uznania ich pracy po obciążenia finansowe i psychiczne. Wzmacniając ich prawa i dobrostan, Olga zmienia narrację na temat opieki w Polsce i zwraca uwagę na nieocenioną rolę osób opiekuńczych w społeczeństwie. 

Te niesamowite osoby dołączają do grona innych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych, których celem jest wprowadzanie rzeczywistych, trwałych zmian na świecie. Chociaż pracują w różnych obszarach, to łączy je to, że swoje działania opierają na współpracy, doceniając i wzmacniając rolę każdej osoby w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć niesamowite zmiany, które będą wprowadzać w swoich dziedzinach i społecznościach. Przed nami ekscytująca podróż z załogą Ashoki!