Report on mapping changemakers in Ukraine - Raport o przedsiębiorczości społecznej w Ukrainie

Zdjęcie przedstawia cztery osoby siedzące przy stole i rozmawiające. Uśmiechają się. Na sto napoje i telefony.
Źródło: Brook Cagle, Unsplash

From December 2019 until April 2020 we coordinated efforts focused on creating a map of social innovator in Ukraine. We reached 236 people, who are solving social problems in Ukraine in a systemic way. 

Basing on the map, interviews with 236 people and deep conversations with 10 chosen social innovators we created a report on social entrepreneurship in Ukraine. 

In the report you will find information about the profile of social innovators in Ukraine, key areas of their work, and barriers and opporttunities in the ecosystem of social entrepreneurship.

We want to say a big thank you to our partners in Ukraine without whom this would not be possible - Ukraine Social Academy and GURT Resource Centre


Od grudnia 2019 do kwietnia 2020 roku koordynowaliśmy działania związane z przygotowaniem mapy innowatorów i innowatorek społecznych w Ukrainie. W ramach naszych działań dotarliśmy do 236 osób, które w systemowy sposób rozwiązują palące problemy społeczne w Ukrainie.

Na podstawie mapy, wywiadów z 236 osobami oraz głębokich rozmów z 10 wybranymi innowatorami i innowatorkami społecznymi przygotowaliśmy raport na temat przedsiębiorczości społecznej w Ukrainie.

W raporcie znajdziecie informacje temat profilu innowatorów i innowatorek w Ukrainie, najważniejszych obszarów ich pracy oraz barier i szans w ekosystemie przedsiębiorczości społecznej.

Dziękujemy naszym partnerom w Ukrainie, bez których nasze działania nie byłyby możliwie – Ukraine Social Academy oraz GURT Recource Centre.