Poznaj finalistki i finalistów 1 edycji Hello Entrepreneurship

Wyniki konkursu Hello Entrepreneurship
Source: Martyna Markiewicz

18 grudnia 2019 r. Jury Programu Hello Entrepreneurship podjęło decyzję, że do finalnej dziesiątki wejdą poniższe inicjatywy: 

Poradania oferująca zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim oraz oferująca wsparcie dla ich rodziców.

Stworzenie filli oraz rozwój cukiernio-piekarni "Azima tatarskie przysmaki", a przy tym zatrudnienie i wsparcie społeczności migranckiej w Gdańsku.

Aplikacja, która pozwoli użytkownikom okularów korekcyjnych, szczególnie dzieciom, na zaprojektowanie oprawek wedle własnego gustu oraz indywidualnie dostosować ich do kształu twarzy. Ma to przyczynić się do większego komfortu dziecka, zadowolenia oraz pewności siebie przy noszeniu okularów. 

Sam Cuts - salon barberski założony przez osobę z Nigerii. Salon oferuje również dojazd do klientów, a w przyszłości planuje poszerzenie działalności o sprzedaż produktów. Salon ma być miejscem integracji osób z Nigerii, Kenii, Ghany i z innych krajów Afryki Centralnej i Południowej, które mieszkają w Warszawie. 

BallSquad to aplikacja umożliwiająca pasjonatom sportu łatwiejsze korzystanie z publicznych placówek edukacyjno-sportowych poprzez możliwość zdalnego wyszukania ich i rezerwacji. Jednocześnie aplikacja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie placówek i poszerzenie sieci ich użytkowników. 

Klub Zawarka to klub dla rosyjskojęzycznych dzieci i ich rodziców w Warszawie, a także dla wszystkich osób zainteresowanych kulturą rosyjską. Klub oferuje system zajęć rozwojowych i integracyjnych dla dzieci oraz spotkania integracyjne dla dorosłych.

Organizacja firmy krawieckiej zajmującej się szyciem wielorazowych ekologicznych pieluch oraz zabawek z naturalnych tkanin. Projekt ma na celu promowanie ekologicznych postaw i wyborów, a także aktywizację i stworzenie mocnej kobiecej społeczności wśród migrantek.

Digital Inclusion Poland to projekt poprawiający dostępność stron i aplikacji internetowych dla osób niewidzących i słabowidzących, niesłyszących, z zaburzeniami sensorycznymi i psychicznymi, a także dla osób starszych. Projekt ma na celu zatrudnienie osób niepełnosprawnych, osób z mniejszych miast i wsi, a także migrantów i migrantek.

Aerial Dance Gym to szkoła tańca powietrznego, która za cel stawia sobie nie tylko zachęcenie osób w każdym wieku do aktywności fizycznej ale również  integrację osób z różnych środowisk oraz grup. Zamierzamy zaoferować nieodpłatne zajęcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających w Gdańsku.

Internetowy system cateringowy prowadzony przez uchodźczynie z Czeczeni, który pozwala na zamówienie róznego rodzaju potraw w dowolnej ilości na wybrany dzień. Projekt ma na celu zatrudnienie osób wykluczonych z rynku pracy.

Serdecznie gratulujemy osobom, które zgłosiły powyższe inicjatywy. 

 

Polish