Nie taka samotna Polska

Jak Ashoka Fellows z Polski budują demokrację na co dzień?  

Na białym tle granatowy napis "Nie taka samotna Polska. Jak Ashoka Fellows z Polski budują demokrację na co dzień?". Po prawej stronie zdjęcie przedstawiające 5 nowych Ashoka Fellows, od lewej: Agata Teutsch, Ewa Furgał, Dominika Szaciłło, Paula Bruszewska, Jacek Siadkowski. W lewym górym rogu niebieskie drzewko - logo Ashoki. Na lewym krótszym boku grafiki pomarańczowy półokrąg.

Badając Ashoka Fellows z całego świata wyodrębniliśmy 11 strategii  włączania osób  obywatelskich do  działania na  rzecz wspólnego  dobra. Odzwierciedla je także działalność 5 innowatorów i innowatorek społecznych z Polski, którzy_re dołączyli_ły do grona Ashoka Fellows w 2022 roku.

W tym artykule przyglądamy się, jak Agata Teutsch, Dominika Szaciłło, Paula Bruszewska, Ewa Furgał i Jacek Siadkowski budują świat, w którym każda osoba może tworzyć zmiany i działać na rzecz siebie i innych. Sprawdzamy, jak w praktyce wykorzystują strategie oparte na inspirowaniu, współpracy i zmianie systemowej, maksymalizując wpływ społeczny swoich działań