10 finalistek V edycji Programu WzmocniONE!

Zdjęcie Martyny Rubinowskiej na tle półki z książkami. Martyna ma krótkie blond włosy, uśmiecha się. Ma podniesioną prawą dłoń symbolizującą liczbę 5, a w drugiej trzyma żółtą kartkę z napisem "Finalistki piątej edycji edycji WzmocniONE".
Źródło: Ashoka w Polsce

 

Jury piątej edycji programu WzmocniONE, organizowanego przez Ashokę i MagoVox, wyłoniło 10 inicjatyw-finalistek Programu.

Oto one:

  1. Bezpestkowe  

  1. CÓRY  

  1. Fundacja Fala Nowej Kultury “CIAŁOGŁOS” 

  1. Fundacja Kobiety w chirurgii “Sharp cut against exclusion (Ostre cięcie przeciwko wykluczeniu)” 

  1. Fundacja Rodzic w mieście “Klub Przedsiębiorczych Mam” 

  1. Stowarzyszenie Patchwork “Inspiracja przez Saturację” 

  1. Sołtyski “Sołtysko wyjdź przed szereg” 

  1. tranzycja.pl  

  1. Wiedźmy z Kolska “Takie same - przestrzeń spotkań i rozwoju kobiet” 

  1. Wpisz do kalendarza  

 

Bezpestkowe  

Bezpestkowe to projekt założony w 2018 roku, którego celem jest nie tylko aktywne wspieranie osób z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera, ale również uświadamianie i edukowanie społeczeństwa. Nazwa nawiązuje do pestki owocu i przyrównania jej do macicy — owoce pestkowe różnią się od bezpestkowych tylko posiadaniem pestki, która przecież niczego nie definiuje. 

 

CÓRY  

CÓRY to wirtualna inicjatywa dla nastolatek. Projekt składa się przede wszystkim z internetowej platformy, która stanowi alternatywną edukację dla dziewczyn w formie wspierających rozwój warsztatów i spotkań z inspiratorkami. Platforma uzupełniona o działania sieciujące w mediach społecznościowych i współdziałanie artystyczne posłuży budowie dziewczęcej społeczności, kształtującej poczucie sprawczości. 

 

Fundacja Fala Nowej Kultury  

“CIAŁOGŁOS” 

CIAŁOGŁOS to inicjatywa samorzecznictwa nastolatek w imię walki z naruszaniem godności ich ciał. Jako ciałopozytywna kampania SPÓJRZ NA SIEBIE wzmacniamy młodzież w procesie samoakceptacji; w ramach CIAŁOGŁOSU zaprosimy młode dziewczyny do współtworzenia ze specjalistkami publikacji poświęconej krzywdzie wobec ich ciał. Dystrybuując książkę pedagogom, uczniom i rodzicom, pobudzimy społeczeństwo do respektowania nastoletnich ciał, a co za tym idzie, zmniejszymy zagrożenie przemocą wobec nich 

 

Fundacja Kobiety w chirurgii  

“Sharp cut against exclusion (Ostre cięcie przeciwko wykluczeniu)” 

Przygotujemy ogólnodostępne materiały edukacyjne dotyczące dyskryminacji i warunków zatrudnienia we współpracy z prawniczkami z PTPA oraz przeprowadzimy otwarte warsztaty. Chcemy dać osobom wsparcie, narzędzia i możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy. Znając skalę problemu, chcemy zacząć od uświadamiania społeczeństwa i rozpowszechniania informacji nt. dyskryminacji oraz praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Wierzymy, że zmiana zaczyna się od edukacji. 

 

Fundacja Rodzic w mieście  

“Klub Przedsiębiorczych Mam” 

Klub Przedsiębiorczych Mam to ogólnopolska społeczność kobiet, które są mamami i jednocześnie są lub chcą być przedsiębiorcze. Powstał po to, aby wspierać mamy, które chcą rozwijać się zawodowo, jednocześnie nie rezygnując z bycia zaangażowanym rodzicem. Chcemy pokazać kobietom, że mają prawo do niezależności finansowej i do pracy na własnych zasadach. Chcemy rozwijać kompetencje kobiet, budować w nich pewność siebie i poczucie sprawczości. Dajemy im sieć wsparcia. 

 

Stowarzyszenie Patchwork  

“Inspiracja przez Saturację” 

Budowanie systemowego wsparcia matek osób z niepełnosprawnościami imigrujących zza wschodniej granicę Polski, w szczególności w teraźniejszej sytuacji - uchodźczyń, poprzez tworzenie przestrzeni, zarówno wirtualnej, jak i fizycznej, w której kobiety mogą nawiązywać kontakty, przełamywać barierę językową, zdobywać nowe umiejętności, otrzymywać wsparcie i być zainspirowany do regeneracji swojej osobowości i integracji w nowej rzeczywistości. 

 

Sołtyski  

“Sołtysko wyjdź przed szereg” 

Inicjatywa nasza ma za zadanie podniesie kompetencji SOŁTYSEK poprzez cykl spotkań online i co najmniej 1 zjazdu realnego. Do naszych działań chcemy zaprosić partnerów np. Sieć Obywatelską Watchdog Polska - która opowie o funduszu sołeckim oraz o jawności. My jako sołtyski, które mamy za sobą pewną drogę (uczestniczki szkoły Liderów PAWF) stworzymy grupę wsparcia/inspiracji dla Sołtysek z Polski - w celu umacniania nas jako przedstawicielek społeczeństwa. 

 

tranzycja.pl  

Tranzycja.pl to największa w Polsce publiczna baza wiedzy o procesie tranzycji. W obliczu braku prawnych regulacji dot. transpłciowości, jak i braku rzetelnej edukacji wśród środowiska medycznego, podstawowym źródłem wiedzy dla osób trans jest Internet. Powstaliśmy w marcu 2021 roku, w odpowiedzi na brak aktywnych projektów zapewniających ugruntowane naukowo treści dotyczące transpłciowości, przedstawionych w sposób zakorzeniony w idei celebracji naszych tożsamości i trans wyzwolenia. 

 

Wiedźmy z Kolska  

Takie same - przestrzeń spotkań i rozwoju kobiet 

Jako lokalne wiejskie liderki tworzymy miejsce do rozwoju i wymiany doświadczeń dla kobiet ze wsi. Nasz pomysł opiera się na własnych doświadczeniach w przezwyciężaniu trudności, jakie musiałyśmy pokonać w drodze do zbudowania poczucia własnej wartości. Chcemy dzielić się umiejętnościami oraz aranżować działania umożliwiające dziewczynom rozwój. Na naszej wsi nie ma żadnej instytucji wspierającej kobiety, lokalne samorządy są patriarchalne i utrwalają stereotypowe postrzeganie roli kobiet. 

 

Wpisz do kalendarza  

„Wpisz do kalendarza” to projekt wzmacniający młode liderki polityczne i niepolityczne z całej Polski tworzony przez szóstkę niezależnych aktywistek z rozmaitych środowisk społecznych. Naprzeciw mizoginistycznym postawom czołowych polityków zrealizowałyśmy I i II edycję programu dla uczennic pełną spotkań z polityczkami i liderkami biznesu. Promujemy nowoczesne podejście do polityki włączającej różne grupy w procesy decyzyjne. Wierzymy, że obecność młodych kobiet zmieni globalną sytuację polityczną. 

 

Serdecznie gratulujemy!