SOLUTIONS JOURNALISM – NOVINÁŘSTVÍ ORIENTOVANÉ NA ŘEŠENÍ SI NACHÁZÍ SVÉ MÍSTO I V ČESKU

V době, kdy se na nás z médií valí jedna špatná zpráva za druhou, přináší Ashoka z mezinárodního prostředí špičkové žurnalistiky do České republiky nový pohled na novinářskou práci. Solutions Journalism (žurnalistika orientovaná na řešení) je precizní zpravodajství o reakcích na společenské problémy. Usilujeme o to, aby si tento novinářský styl našel své pevné místo i v České republice.
WHY JOURNALISM IS LIKE REALLY BAD PARENTING
Zdroj: WHY JOURNALISM IS LIKE REALLY BAD PARENTING

CO JE TO SOLUTIONS JOURNALISM

  • Uplatňuje vysoké standardy kvality novinářské práce, kritického a celostního přístupu k popisovanému fenoménu. Vypráví „celý příběh“.
  • Zvyšuje aktivní a konstruktivní přístup čtenáře ke společnosti.
  • Má potenciál pozitivního dopadu na společnost, neboť ukazuje řešení, inspiruje a podporuje šíření modelů, které se ukázaly jako společensky prospěšné.
  • Posiluje inkluzivní veřejnou debatu. Ukazuje, jak mohou různé přístupy vést ke změně a co je tajemstvím jejich úspěchu.

Není podstatné, zda má takový text podobu reportáže, příběhu, mozaiky či investigativní zprávy. Důležité je, že dokáže vstoupit do prostoru, který člověk svým inovačním přístupem vytvořil, a ukázat, že řešení společenských otázek může být za určitých podmínek v rukou každého z nás.

Pro novináře a novinářky je Solutions Journalism novou příležitostí, jak vytvářet vysoce kvalitní a nezávislou žurnalistiku, která zároveň pomáhá společnosti učit se, rozvíjet své schopnosti a čelit důležitým výzvám. Zároveň překonává často převládající negativní tón, vytváří příležitost pro šíření účinných receptů a ukazuje cesty k zapojení občanů do veřejného života. Není pochyb, že to je jeden ze způsobů, jak lze výrazně přispět k rozvoji demokratické společnosti.

NOVINÁŘSKÁ CENA ZA SOLUTIONS JOURNALISM

Díky partnerství Ashoky ČR a Nadace OSF Praha bylo letos v rámci Novinářských cen již podruhé uděleno zvláštní ocenění za Solutions Journalism. Předával je Ashoka Fellow David Bornstein, spolupracovník New York Times a zakladatel organizace Solutions Journalism Network. Pro české novináře připravil následující den i dvouhodinový seminář.

novinarska cena

David Bornstein s nominovanými na Novinářskou cenu za Solutions Journalism 2017. Zleva: Jan Cibulka – Mapa pražského horka (Český rozhlas), David Bornstein (Solutions Journalism Network), Daniel Prokop – Úvod do praktické sociologie (Právo), Daniela Vrbová – Zaostřeno na cizince (Český rozhlas) [Foto: Michaela Říhová]

 

Za rok 2016 získal ocenění Daniel Prokop za sérii článků Úvod do praktické sociologie (Právo). Texty se vyznačují soustředěnou snahou rozkrýt pozadí závažných témat, která aktuálně hýbou veřejností a která podléhají zpravidla velmi zjednodušenému vnímání i u samotných médií. Autor využívá dobré obeznámenosti s jednotlivými tématy v kombinaci s pohledem akademicky kovaného sociologa a se schopností velmi srozumitelně pracovat s dostupnými daty. Zpravidla se ukazuje, že obecné vnímání těchto otázek je v příkrém rozporu s podstatou problému. Autor se v sérii věnoval tak rozdílným tématům jako jsou mýty okolo amerických prezidentských voleb, eroze demokratického státu ve vztahu k daňovým rájům, potřebou zákona o sociálním bydlení, politickému populismu v debatě o migraci či zavedení povinného ročníku v mateřských školách. Pronikavě popsal také téma důvěryhodnosti průzkumů veřejného mínění ve vztahu k volbám a tento text by mohl rovnou sloužit i jako manuál pro zodpovědného občana.

Dále byli nominováni:

Jan Cibulka: Mapa pražského horka (Český rozhlas)

Téma horka v letních metropolích se může zdát na první pohled triviální, ovšem ve skutečnosti se jedná o palčivý problém, s nímž se v době klimatických změn potýká řada lidských sídel. Vlna veder stojí každý rok na mnoha místech lidské životy, a to i v nejbohatších sídelních čtvrtích evropských měst. Autor výjimečným způsobem propojil popis problému se statistickými daty a grafickým zpracováním. Mezi autory píšící stylem Solutions Journalism jej řadí to, že do zpracování zahrnul i příklady účinných řešení, která zvyšují kvalitu života ve městech v období veder. Ukazuje, že i problém, jehož kořeny jsou velmi komplexní, může mít relativně dostupná řešení ve formě lepší péče o organismus města, tzn. v podobě inteligentního městského plánování a opatřeních, která se na život ve městě dívají nejen úzkou optikou dopravy nebo ekonomiky, ale z hlediska kvality života jeho obyvatel. Svým způsobem tak přispěl nejen ke srozumitelnému uchopení tématu, ale i k motivaci představitelů veřejné sféry, aby změnila svůj přístup k městu a životu v něm.

Daniela Vrbová: Zaostřeno na cizince (Český rozhlas)

Autorka byla nominována do soutěže se sérií tří reportáží, které se věnují různým aspektům života cizinců v české společnosti. Porota se rozhodla mezi nominované zařadit třetí z nich s titulem „Když práci dávají cizinci“. Reportáž o úspěšných podnikatelích v Česku pocházejících z různých koutů světa, kteří poskytují práci českým zaměstnancům, může sloužit jako učebnicový příklad Solutions Journalism. Pracuje s rozšířeným mýtem o cizincích jako o společenské přítěži beroucí práci českým lidem, který zhusta dominuje řadě debat o postoji českých politiků a občanů k migrační krizi a naší ochotou se na jejím řešení podílet. Autorka tuto zavedenou šablonu rozbíjí tím, že nechává promlouvat samotné zaměstnavatele a ukazuje jejich vnímání společenské situace i každodenních výzev, jimž čelí. Z emocionálně zabarveného tématu se rázem stávají nezaměnitelné lidské osudy, a to prostou silou výpovědí stojících v pravém protikladu k rozšířeným mýtům.

V porotě zasedli: Robert Basch, člen Rady soutěže Novinářská cena, Jeremy Druker, člen Rady soutěže Novinářská cena, Ondřej Liška, ředitel Ashoka Česká republika a Marie Němcová, členka Rady soutěže Novinářská cena.

Více o Novinářské ceně na www.novinarskacena.cz.

 

SOLUTIONS JOURNALISM NETWORK

The Solutions Journalism Network (SJN) založili v roce 2012 novináři David Bornstein, Tina Rosenberg a Courtney Martin. SJN mění přístup v novinářské práci s cílem přispět k tomu, aby společnost dokázala odpovědět na výzvy 21. století. Tzv. „žurnalistika řešení“ poskytuje zpětnou vazbu, která umožňuje společnosti vnímat nejen hrozby a problémy, ale i možnosti, jak na ně úspěšně reagovat. Pokud veřejnost rozumí potenciálu existujících řešení, mění se její postoj k okolnímu dění, zbývá méně prostoru pro lhostejnost či alibismus a posiluje se pocit zodpovědnosti.

SJN nabízí reportérům a editorům profesionální rámec a přístup, který odpovídá redakčním nárokům z novinářského i obchodního hlediska a zároveň zapojuje publikum. Zajišťuje školení, nástroje, přístup k výzkumu a podporu pro rychlou implementaci žurnalistiky řešení do každodenní praxe. Novináři a redakce proměňující svůj přístup se přes SJN stávají součástí jedné sítě, díky níž mohou rozvíjet profesní standard, šířit a zlepšovat svou praxi.

Během čtyř let přinesla SJN tento novinářský přístup do stovky redakcí, včetně předních amerických novin, veřejnoprávních médií a online titulů. Tisíce reportérů se zapojily do této sítě a využívají její online vzdělávací nástroje. Solutions Story Tracker, databáze příběhů z celého světa orientovaných na řešení, se stává základním zdrojem pro reportéry, editory, školy žurnalistiky a všechny, kdo chtějí držet krok s rozvojem sociálních inovací.

“Během 23 let ve zpravodajství jsem nikdy nenapsala reportáž, která by vyvolala tak shodné  reakce od čtenářů: hloubavé, uznalé, podnětné.”

Claudia Rowe, reportérka, The Seattle Times

    “Nikdy jsem si nedopřál  odstup a nezabýval se tím, jestli existuje řešení pro  určitý problém nebo otázku. Hodně jsem psal o problému, ale nikdy se nezeptal: Existuje někdo, kdo ho úspěšně vyřešil? A jak?”

účastník SJN školení

Více o Solutions Journalism Netowork na www.solutionsjournalism.org.