NAŠE PRIORITY

Zatímco už přes 40 let podporujeme sociální inovátory, všimli jsme si toho, jak zásadně se proměnil svět okolo nich. Změny se začaly zrychlovat.
To, co dříve trvalo staletí, nyní trvá desítky let. To, co dříve trvalo desetiletí, se nyní proměňuje během pouhých let.

Snaha o zlepšení nefunkčních systémů nás staví před nové výzvy, které vyplývají z této nové dynamiky světa, jehož jsme součástí. Přes to, jak výjimečnou a záslužnou práci dělají sociální inovátoři, nemůžeme dál spoléhat pouze na ně. Naše společnost potřebuje, aby každý přiložil ruku k dílu. 

Chceme vytvořit svět, ve kterém se může každý plnohodnotně podílet na jeho dalším směřování, nezávisle na barvě pleti, původu, sociálním zázemí nebo věku.  

Ashoka v České republice a na Slovensku přes 25 let podporuje výjimečné sociální inovátory (Ashoka Fellows), přispěla ke vzniku ekosystémů podpory sociálních inovací v obou zemích a nyní se soustředí na tyto priority: 

  • Vyhledávání, výběr a podpora předních sociálních inovátorů z České republiky a Slovenska 

  • Zvyšování kapacit sociálních inovátorů v oblasti systémového myšlení
    (tvorba efektivních strategií vedoucích k dosažení systémových a rámcových společenských změn) 

  • Rozvoj spolupráce mezi státní správou, neziskovkami, byznysem a univerzitami 

Komunita Fellows se rychle rozrůstala o další osobnosti, které stojí za významnými systémovými změnami.
To, co dnes považujeme za “normální”, se stalo normou právě díky lidem, jako je Drahoslava Kabátová, zakladatelka
první chráněné dílny u nás.

Až do jejího vzniku lidé s nejrůznějšími druhy postižení neměli na trhu práce své místo. Dája Kabátová tak umožnila nejen spoustě lidí “postavit se na vlastní nohy a udržet se tam” díky pracovním příležitostem, které pro ně vytvořila, ale změnila pohled celé společnosti na možnosti uplatnění lidí s postižením. 

Terezie Hradilková transformovala pohled na péči o děti, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, nebo dětí se zdravotním postižením.
Založila v České republice ranou péči, terénní sociální službu, a umožnila rodinám pečovat doma o děti, které do té doby běžně končily izolované v ústavech. 

Podobně radikálně proměnil Slavomír Krůpa systém péče o seniory a zdravotně postižené na Slovensku. 
Fellows však nepůsobí jen v oblasti sociální péče. 

Jiří Skuhrovec se stal Ashoka Fellow v roce 2017 za svůj společenský přínos díky pravidelnému vyhodnocování kvality zadávání veřejných zakázek (žebříček zIndex), kterým proměňuje veřejnou správu a zlepšuje hospodaření s veřejnými prostředky. 
Svou prací Jiří inspiruje celý svět, a přispívá i k navyšování důvěry veřejnosti ve stát, vždyť právě ve veřejných zakázkách končí 50 % daní. 

Ashoka Fellows vyhledáváme a podporujeme napříč všemi oblastmi, od vzdělávání přes ochranu demokracie
až po řešení v oblasti klimatických změn. 

Kontakt

Telefon: +420 730 847 320
Adresa: Staroměstské nám. 4/1 110 00 Praha 1 Česko