Naše mise

Ashoka vyhledává a podporuje přední světové sociální inovátory,
identifikuje vzorce jejich inovativních řešení a jejich integrací
vytváří globální komunitu, kde každý může být tím, kdo mění svět.

(Celý článek o teorii změny v AJ zde

Naše priority 

Ashoka se zaměřuje na tři strategické priority, díky nimž můžeme lépe pochopit
rychle se měnící svět a přizpůsobit se mu.

1fellow_icon.png

Sociální podnikání 

Ashoka vyhledává a podporuje sociální inovátory – vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, inovativně přístupující k sociálním, environmentálním a kulturním problémům. Přináší nová systémová řešení společenských problémů. Svým přístupem založeným na spolupráci mění svět kolem sebe a stávají se tak vzorem pro ostatní.

3innovators_icon.png

Mladí changemakeři

Programy Ashoky jsou navrženy tak, aby transformovaly proces dospívání u mladých lidí. Jako stěžejní pro další fungování v současném zrychleném světě je zkušenost dětí s empatií, díky níž může mladá generace vyrůst v silné, svebevědomé a zodpovědné lídry, ochotné spolupracovat.

4tot_icon.png

Společný cíl

Dnešní rychle se měnící svět nás vybízí k prolomení bariér a pomyslných zdí mezi společenskými sektory a k fungování ve fluidních a otevřených týmech, tvořících jeden velký tým se společným cílem.

Co děláme

Vizí Ashoky je svět, ve kterém je každý „changemaker“, tedy dokáže měnit věci k lepšímu. Prostřednictvím našich programů ve více než 90 zemích budujeme toto globální hnutí ve třech fázích:

1resized_illus_identify_and_support.png

Hledáme a podporujeme přední světové sociální inovátory

Ashoka  po celém světě vyhledává, podporuje a sdružuje sociální inovátory. Jsou to vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, kteří jedinečným a systémovým způsobem řeší problémy, které naši společnost nejvíce pálí. Po intenzivním mezinárodním procesu prověřování jsou vybraní kandidáti přizváni stát se členy globální sítě sociálních inovátorů a jejich partnerů. V rané fázi jejich členství obdrží finanční podporu a celoživotně pak mohou čerpat z poznatků a zkušeností více než 3500 členů sítě Ashoka a společně hledat globální řešení problémů současného světa.

 

accelerate.png

Společně měníme svět k lepšímu 

Vytváříme síť organizací za účelem pozitivní změny myšlení a způsobů, jak se učíme, pracujeme a žijeme. Spolupracujeme se školami, univerzitami, korporacemi, organizacemi občanského sektoru, médii a dalšími vlivnými aktéry s cílem společně měnit svět k lepšímu.

 

illus_equip_everyone.png

Podporujeme každého na cestě stát se „changemakerem“

Ve spolupráci s našimi partnery a dalšími lídry ekosystému inspirujeme veřejnost a vyvíjíme společné úsilí umožnit každému stát se changemakerem a měnit svět k lepšímu. Naší prioritou je dodat důvěru a zpřístupnit nástroje pro řešení problémů týkajících se nás všech.