NOVÁ MAPA SOCIÁLNÍCH INOVÁTORŮ NA SLOVENSKU

Prezidentka Zuzana Čaputová podporila Mapu sociálnych inovátorov
Source: Foto: Autor fotky/Nadácia Pontis

Bratislava, 28. 9. 2022

Nadace Pontis ve spolupráci s Ashokou identifikovala 461 klíčových aktérů systémových změn na Slovensku. Představení mapy zahájila spolu s Nadací Pontis také prezidentka Zuzana Čaputová a nová Ashoka Fellow Petra Masopust Šachová.

„Mapa sociálních inovátorů je důkazem, že stále existuje mnoho lidí, kterým naše země není lhostejná,“ připomněla Martina Kolesárová, výkonná ředitelka Nadace Pontis. Mezi inovátory jsou zakladatelé i zaměstnanci neziskových organizací, veřejné správy, samosprávy, vyšší úředníci, lidé z byznysu, ministerstev, hudebníci, novináři, architekti, lidé působící v kultuře, učitelé, IT specialisté, či akademici. Každý ze své pozice hledá řešení naléhavých společenských problémů a přispívá tím ke zvýšení kvality života na Slovensku.

Prohlédněte si mapu: www.mapainovatorov.sk

Jak mapa vznikla a co přinesla

Nadace Pontis s Ashokou tyto osobnosti mapovala od března do června 2022. Na začátku stála vybraná skupina, složená z 21 lidí různého věku, z různých oblastí a regionů. „Ptali jsme se je na práci, či překážky, se kterými se při realizaci setkávají. Získali jsme od nich tipy na další osobnosti, které podle nich svou prací mění naši zemi k lepšímu,“ popsala průběh sběru informací Martina Kolesárová a doplnila: „Postupně jsme metodou sněhové koule identifikovali 461 jedinečných jmen.“ Někteří byli nominovaní vícekrát, celkem jsme získali 1245 nominací. Čím častěji byl člověk nominovaný, tím je velikost kruhu na mapě větší. Nejvíce lidí na mapě je ve věku od 35 do 45 let, pracují hlavně v občanském sektoru a mezi tři hlavní oblasti, kterým se věnují, patří vzdělávání, sociálně-ekonomická inkluze a posilování demokracie. Poměr mužů a žen na mapě je 58:42 ve prospěch žen.

Ashoka Fellow Petra Masopust Šachová

Díky detailnějším informacím, které nám poskytlo 296 dotazovaných, jsme také zjistili, s jakými překážkami se inovátoři při své práci střetávají. „Tou největší, která podle nich brání v rozvoji aktivit, jsou omezené zdroje financování. Bariérami jsou též nízká míra propojení mezi sektory a nedostatek lidských zdrojů s dostatečnými zkušenostmi,“ vysvětlil Radoslav Pittner z Ashoky.

Mapa sociálních inovátorů představuje nejen profily jednotlivců, ale i propojení mezi nimi. Právě spolupráce je nezbytná při řešení při řešení problémů ve společnosti. Cílem mapy je, aby klíčoví aktéři a inovátoři měli možnost propojit se s lidmi, kteří pracují na stejných cílech a společnými silami dosáhnout změny, o níž usilují. Důležitým aspektem je i to, abychom šířili naději, že na Slovensku jsou lidé, kteří řešení umí nabídnout a mají vůli na nich pracovat.

Rdoslav Pittner, Ashoka

„I v Nadaci Slovenské spořitelny dlouhodobě strategicky podporujeme rozvoj projektů zaměřených na udržitelné naplnění celospolečenských potřeb. Slovensko inovace nutně potřebuje pro svou budoucnost a jsou to právě sociální inovátoři, kdo mají potenciál naši zemi výrazně posunout i díky propojování firemního, občanského a veřejného sektoru,“ doplnila Barbara Henterová, správkyně Nadace Slovenské spořitelny. Zároveň připomněla, že je pro ně přirozené být „partnerem projektu, který představí Slovensku aktuální klíčové aktéry systémové změny v naší zemi.“

Chceme nastartovat další spolupráci

Vznikem Mapy sociálních inovátorů se nic nekončí, ale začíná. Nadace Pontis spolu s dalšími osobnostmi plánuje připravit strategický plán podpory a rozvoje sociálních inovací a pracovat na řešení bariér, které mapa identifikovala. „V dlouhodobém horizontu bude úspěchem, když mapa nastartuje diskusi o podpoře sociálních inovací. Věříme, že se klíčoví lidé začnou více propojovat a pomáhat si. Cíl mají společný – zlepšit perspektivu Slovenska do budoucnosti, a formovat ji na moderní, funkční, spravedlivou a úspěšnou zemi,“ uzavřela Martina Kolesárová.

Prezidentka Zuzana Čaputová a Martina Kolesárová z Nadácie Pontis

Nadace Pontis

Nadace Pontis vytváří silná a smysluplná spojení mezi firemním, občanským a veřejným sektorem ve třech strategických tématech – v sociálních inovacích, ve filantropii a v zodpovědném podnikání. V nich si buduje expertízu, přináší trendy, prosazuje dlouhodobý dopad a inspiruje. www.nadaciapontis.sk