CHOPME SE INICIATIVY - nová zpráva v oblasti migrace

Pokud jsme se v oblasti migrace naučili jednu věc, je to, že když jsou lidé v pohybu, dochází ke změnám. Na základě mapování v šesti zemích Evropy (Česko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Slovensko) vznikla nová zpráva, která shrnuje probíhající práci na poli migrace, a upozorňuje na roli sociálních inovátorů a také na výzvy, se kterými se setkávají.

Celou zprávu a více informací naleznete zde. Zpráva je k dispozici v anglickém, ukrajinském a německém jazyce a již brzy se můžete těšit na překlad do češtiny.

Stepping Up_image

Vzhledem k budoucnosti a novým výzvám, které se rýsují na obzoru, tato zpráva navrhuje primárně aktivizovat sociální inovátory napříč celou společností. Podpora dovedností a sebedůvěry v oblasti sociálního inovátorství, hlavně od mladého věku, je jedinou cestou, jak vybudovat svět, ve kterém bude sociálním inovátorem každý a kde bude existovat více řešení než vyvstávajících problémů.

Tato zpráva je zacílena na sociální inovátory, sociální podnikatele, rozhodující aktéry ve veřejné a podnikatelské sféře, novináře, výzkumné pracovníky a obecnou veřejnost. Jejím záměrem je šíření pochopení sociálního inovátorství a jeho důležitosti v Evropě. Přestože bylo stěhování uprchlíků zapříčiněno tragickými událostmi, přineslo do komunit i pozitivní změny a projevy podnikavosti, které by mohly být v dlouhodobém horizontu pro Evropu přínosné.