พื้นที่เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของอโชก้า

ประเด็นสำคัญที่อโชก้ามุ่งเน้นและลงทุนในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจและปรับตัวในโลกของการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว โลกที่ทำให้คนทุกคนเป็นผู้นำ:

fellow_icon_bubble.png

การประกอบการสังคม

อโชก้าคัดเลือกผู้ประกอบการสังคมที่เป็นผู้นำสู่โลกที่ทุกคนคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

empathy_icon_bubble.png

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ (or &) การสร้างการเปลี่ยนแปลงในวัยเยาว์

อโชก้ากำลังนำขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีการเติบโตของเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเจริญก้าวหน้าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกที่ทุกคนต้องเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง.

เรียนรู้เพิ่มเติม

tot_icon_bubble.png

การนำเป็นทีม

ในการอาศัยอยู่เละทำงานในโลกของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องทำลายกำแพง และเปิดใจผ่านการทำงานในการนำเป็นทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม

How society helps children grow up needs fundamental innovation at least as urgently as in how it produces computers. That is why Ashoka is so important. It finds, helps launch, and then links and leverages the most powerful social innovations and innovators.

Carol Bellamy
Former Executive Director, UNICEF
Carol Bellamy

Bill Drayton emphasized to us [that] empathy is increasingly becoming our primary resource for dealing with the exponential rate of change the world is going through.

Arianna Huffington
Founder, The Huffington Post
Headshot of Arianna Huffington

We recognize a new era is about to start. In this new era, empathy and changemaking skills, which Ashoka exemplifies, would equip our young people to lead the country.

Kan Suzuki
Professor at Tokyo University and Keio University
Headshot of Kan Suzuki

No matter a person’s abilities, if he or she helps others – to that degree he or she will be powerful, happy, and long-lived. That’s why Ashoka’s leadership in building a world where everyone is a changemaker, i.e., a giver, makes it so special and powerful.

Timothy P. Shriver
Chairman, the Special Olympics
1047375_timshriver_0_0.png

Forbes knows that the story is change. No one sees that more clearly than Ashoka. It has an extraordinary ability both to envision the big, new patterns and to engineer their emergence.

Forbes
forbes-logo.jpg