Tidsplan för programmet:  

9.5 – Anmälan öppnar

23.6 – Sista ansökningsdag

Programmet består av: 

8.9 kl. 18.30-20 - Digital Kickoff och introduktion (Online) 

15.9 kl. 9-18 - Medverkan på Waves Summit (Helsingfors) 

14.10 kl. 16.30-21 - Changemaker workshops och mingel (Helsingfors) 

15.10 kl. 9-16  - Changemaker workshops (Helsingfors) 

2.12 kl. 12.30-16 - Programfinal och vidareutveckling av initiativ (Helsingfors)

SFV Changemaker

Urvalskriterier - Vem kan delta i SFV Changemaker?

  • Ungdomar i åldern 18–25 år.

  • Samhälleligt engagerade unga som gärna vill lära sig mer om socialt entreprenörskap, innovation och ledarskap och möta nya människor. Inga förkunskaper behövs.

  • Du behöver inte ha en färdig idé, det är viktigare för oss att se att du har en hjärtefråga som du brinner för och som du vill förändra.

  • Ungdomar i Finland som är bekväma med att jobba på svenska.

Vi väljer ut 10–20 deltagare till programmet i Svenskfinland.

SFV Changemaker

Vilka delar innehåller SFV Changemaker?

Programmet är en kombination av utbildning och mentorskap. Vi fokuserar på fem områden: 

  • Självkännedom och självledarskap – utbildning och övning kring värderingar, de egna styrkorna och utvecklingsområdena, att jobba ensam och med andra i team.   

  • Socialt entreprenörskap och sociala innovationer – introduktion i socialt entreprenörskap genom föreläsningar och praktiska exempel. Fokus ligger på hur man identifierar och förstår samhällsutmaningar och deras grundorsaker.   

  • Ledarskap och engagemang – utbildningen ger dig kunskap om ledarskap, hur man bygger starka team och inspirerar andra att göra skillnad.

  • Mentorprogram – deltagarna kopplas ihop med erfarna mentorer från olika sektorer.

  • Deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och på så sätt också bredda sina perspektiv och kontaktnät.

Ett samarbete mellan

Ashoka
SFV

Ashoka

Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers, med över 3 800 så kallade Ashoka Fellows i 93 länder. Bland dessa finns Jimmy Wales, grundare av Wikipedia, och Muhammad Yunus, grundare av Grameen Bank och Nobels fredspristagare. Ashoka stöttar medlemmar i sitt nätverk att utveckla sociala innovationer och skapa positiv samhällsförändring.

Svenska folkskolans vänner

SFV är en förening som främjar bildning på svenska i Finland. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsgivare bidrar vi till ett mångsidigt och tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll. Genom egna initiativ och olika former av stöd skapar SFV en positiv förändring i samhället. Vi fokuserar bland annat på hållbarhet, delaktighet, engagemang och demokrati.

Träffa de unga deltagarna

Träffa mentorerna

Bli inspirerad! Möt unga Changemakers

Salaado Qasim

Salaado Qasim

Salaado Qasim är medgrundare och ordförande för RAHY — en ideell förening som arbetar för stärka människor genom att förbättra levnadsförhållandena för kvinnor och unga.

Ronny Eriksson

Ronny Eriksson

Ronny Eriksson är medgrundare av Ambitious.Africa — en global rörelse som bryter ner barriärer mellan generationer och kulturer och möjliggör för tusentals unga att leda förändring med stöd av lokala myndigheter.

Nermin Karaoglan

Nermin Karaoglan

Nermin Karaoglan är medgrundare av Finskt interkulturellt samfund SKY Nuoriso — en grupp som arbetar för att säkra välmåendet för alla i samhället, minimera skillnader mellan grupper och undvika marginalisering.

Vilma Rimpelä

Vilma Rimpelä

Vilma är VD för RARE — ett nästa generations medieföretag som producerar journalistiskt och betydelsefullt innehåll på sociala medier.

Frågor och Svar

💡Hur väljs deltagarna?

I urvalsprocessen väljer vi in deltagare som har ett starkt engagemang kopplat till den fråga man brinner för. Man behöver inte ha en färdig lösning eller idé men det är viktigt att man har ett driv att vilja skapa förändring. 

🧳 Hur många deltagare antas till programmet?

Vi väljer in 15-20 deltagare.

✊🏾 Vad förväntas av mig?

Det förväntas av dig att du deltar aktivt på våra mentor och utbildningsträffar.

💶 Vad kostar det att vara med i programmet?

Programmet är kostnadsfritt.


*Det finns möjlighet att anhålla om resebidrag och vid behov ersättning för övernattning enligt förmånligaste alternativ.

 

🔥 Vad är en changemaker?

En changemaker är någon som har identifierat en samhällsutmaning och agerar för att lösa den, ofta med nya metoder och en innovativ approach. Vi ser att de förenande faktorerna för unga changemakers är empati, kreativitet, självledarskap, samarbetsförmåga, handlingskraft och förmåga att tänka kritiskt.

Här kan du bekanta dig med unga changemakers i Ashokas nätverk.

 

⚡Vad är en social entreprenör?

En social entreprenör är precis som en changemaker någon som har identifierat en samhällsutmaning och utvecklat en ny lösning på utmaningen, ofta med nya metoder och en innovativ approach. Sociala entreprenörer värdesätter samhällsinverkan (impact) högre än att skapa vinst. Det finns sociala entreprenörer inom alla sektorer i samhället, till exempel inom välmående, klimatfrågor, utbildning. 

Du kan bekanta dig med Ashokas nätverk av nordiska sociala entreprenörer här.

 

Har du frågor? Kontakta oss gärna!